Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK-4005 projesi kapsamında, Konya ilinde medya okuryazarlığı dersine giren ya da önümüzdeki yıl (2016-2017) girecek olan öğretmenlerimiz öncelikli olmak üzere 96 öğretmenimize, 01-09 Eylül 2016 tarihleri arasında, Konya Mevlana Öğretmenevinde üç farklı üniversiteden uzman akademisyenlerce eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Bu projenin amacı; gelişen bilgi, iletişim ve bilgisayar teknolojileri ile çağımızın değişen “okuryazarlık” beceri ve anlayışlarını bilen ve uygulayan öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlerimizin yeni okuryazarlık strateji, yöntem ve teknikleri ile donatılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, projenin katılımcı öğretmenlerine; geleceğin dünya koşullarının gerektirdiği “okuryazarlık” becerileri ile ilgili yeni strateji, yöntem ve tekniklerin, bu alandaki uzman akademisyenlerce, uygulamalı etkinlik ve grup çalışmaları ile kazandırılması planlanmaktadır.

Talim ve Terbiye Kurulunun 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı kararı göz önünde bulundurularak Sosyal Bilgiler, Türkçe, Bilişim Teknolojileriöğretmenleri ile Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler ve Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Radyo-Televizyon alanı öğretmenleri projede yer almak için başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru şartını taşıyan merkez ilçelerden 40, diğer ilçelerden 56 öğretmen olmak üzere gönüllülük esasınca belirlenecek toplamda 96 öğretmen, projenin katılımcılarını oluşturacaktır. Katılımcı öğretmenler 01-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valilik onayı ile görevli izinli sayılacak ve merkez ilçelerin dışından katılanların konaklama giderleri proje bütçesinden karşılanacak olup ilçelerden şehir merkezine geleceklerin yol giderleri görevlendirme kapsamında ödenecektir. Proje çalışmaları, medya okuryazarlığı dersi ile ilgili yenilikçi yaklaşım, strateji ve teknikleri içerdiği için seminer görevi yerine geçeceğinden dolayı bu tarihler arasında kesin olarak Konya’da bulunacak öğretmenlerin bu eğitime katılması gerekmektedir.

Proje başvuruları istenen rakamı aşması durumunda aşağıdaki ölçütleri taşıyan öğretmenlere öncelik tanınacaktır:
2016-2017 eğitim öğretim yılında medya okuryazarlığı dersini verecek öğretmenler
Medya okuryazarlığı dersine 2015-2016 yılında girmiş olan öğretmenler
Proje konusu ya da etkinlikleri ile ilgili daha önce farklı proje, çalışma veya etkinliklerde yer almış öğretmenler
Başvuruların http://konya.meb.gov.tr/arge42/tubitak/ linkinden 8 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru için Tıklayınız

Projede Öğretmenlere Eğitim Verecek Uzman ve Akademisyenler:

Prof. Dr. Erol Nezih ORHON (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimi Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU (İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

Hüseyin SAYIN (Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı)

Proje kapsamında Yapılması Planlanan Etkinlikler:

· “Doğru ve güvenilir bilgilere hızla erişiyorum.” (Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK)

· “Bir afişim var: Ne kadar özgürlük, o kadar sorumluluk!” (Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK)

· “Sinema Film Atölyesi Etkinliği” (Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU)

· “TV programımı hazırlıyorum.” (Prof. Dr. Nezih ORHON)

· “Gördüğümü anlatıyorum, radyoya program yapıyorum.” (Prof. Dr. Nezih ORHON)

· “Dijital hikâye oluşturuyorum.” (Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK)

· “Geleceğin Gazetecileri” (Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU)

· “Sosyal Medyada Medya Üretimi” (Doç. Dr. Adnan ALTUN)

· “Sosyal bilgilerin propagandasını yapıyoruz.” (Doç. Dr. Adnan ALTUN)

· “Tarih Yazıyorum:Araştırmacı Gazeteci Tekniği” (Doç. Dr. Adnan ALTUN)

· “Sosyal İçerikli Bir Kampanya Tasarlıyoruz.” (Hüseyin SAYIN)

Proje Etkinliklerindeki Eğitmen ve Rehberler

Adnan KILINÇ, Proje Eğitmeni. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisansüstü öğrencisi.

Ali ALTINSOY, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

Ali Kemal EKER, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

Batuhan FINDIKLIOĞLU, Proje Eğitmeni.Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisansüstü öğrencisi.

Ekrem ÖZMEN, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

Hacer BİLİCİ, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

Halil KILINÇ, Proje Eğitmeni. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisansüstü öğrencisi.

İmdat KITAY, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

Mehmet ASLAN, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

Osman ADAY, Proje Eğitmeni.Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisansüstü öğrencisi.

Rabia BOZDAĞ, Proje Etkinlik Rehberi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Strateji Uzmanı.

İrtibat Bilgileri

Hüseyin SAYIN, (Proje Yürütücüsü) Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi.

E-Posta Adresi: konyailmemarge@gmail.com

Telefon: 0 332 353 30 50 Dahili Numara:1253 Cep: 0505270 22 19

“Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi”
TÜBİTAK 4005 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROJESİ BAŞVURU SAYFASI