“GELECEĞİN MUĞLA’SI” ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“GELECEĞİN MUĞLA’SI”

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI

Başvuru Rehberi

Yarışma Şartnamesi

Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2016

Proje Yarışmasının Amacı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Geleceğin Muğla’sı sloganı ile düzenlediği proje yarışmasının amacı; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadeleyi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Geleceğin Muğla’sını Gençlik ve Spor, Çevre, Turizm, Tarım ve Kültür-Sosyal temelinde üniversite öğrencilerinin proje geliştirerek oluşturmalarını sağlamaktır.
Genel Koşullar:

1. Yarışmaya, proje fikirlerini paylaşmak isteyen örgün öğretime devam eden üniversite ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

2. Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir.

3. Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir.

4. Bir kişi veya grup en fazla 3 farklı proje ile başvuruda bulunabilir.

5. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır.

6. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.

7. Yarışmaya jüri üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılamazlar.

8. Yarışmaya kategori başına 10 projeden az başvuru olduğu takdirde, seçici kurul o kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.

9. Yarışmanın teması Muğla ilinin belirlenen başlıklarda geleceğini oluşturmaktır. Muğla ili dışında başka bir şehire yönelik projeler geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Esasları –

1. Başvurular; Başvuru Formu, Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise katılımcı grubun fotoğrafı) ve Proje Dosyasının Muğla Büyükşehir Belediyesine Word-pdf formatında sosyalmedya@mugla.bel.tr e-mail adresi üzerinden ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne elden – kargo teslimat yoluyla ulaştırılması ile gerçekleşmiş olacaktır.

2. Şartname ve Başvuru Formu www.mugla.bel.tr web sitesinde yer almaktadır.

3. Başvuru Alanında Öğrencinin ismi, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri, Projenin adı ve kategorisi, (Tek bir kategori belirtilecektir.)

4. Eğer grup olarak katılım sağlanıyorsa diğer grup üyelerinin bilgileri ile birlikte (İsim, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgisi), Katılım koşullarının onayı yer alır.

5. Proje Başvuru Formu üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan Arial – 12 fontunda word formatında yazılmalıdır.

6. Başvuru formunda imzası olmayan öğrencilerin projesi elenecektir. Başvuru sırasında elden teslim edilen evrakların her sayfası başvuru sahibi / sahipleri tarafından imzalanmalıdır.

7. Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez.

Yarışma Kategorileri
Proje yarışması kapsamında ana kategoriler aşağıda belirtilmiştir;

o Gençlik ve Spor

o Çevre

o Turizm

o Tarım

o Kültür – Sosyal İşler

Proje Ana Temaları Alt Başlıkları Aşağıda Listelenmiştir.

Çevre:

o Yenilenebilir Enerji

o Yeşil Binalar ve Teknolojileri

o Sürdürülebilir Çevre Yatırımları

o Atıkların geri dönüşüm sistemleri

o Çevreye Duyarlı Yatırımlar

o Minimum Atık ve Zero ( Sıfır ) Karbon Projeleri

Gençlik ve Spor:

o Gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırıcı projeler

o Gençlerin zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan korunması projeleri

o Gençlerin uluslararası kültürel uyumlarını arttırıcı projeler

o Gençlerin kariyer ve eğitim planlarını destekleyici projeler

o Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılmasını sağlamak.

o Sporun önemi hakkında toplumu bilinçlendirmek.

o Spor yapma olanaklarını arttırmak.

o Spor faaliyetlerinin her yaş grubunda teşvik edilmesi

Turizm:

o Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi

o Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

o Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Tarım:

o Organik tarımı teşvik edici projeler

o Tarımda yenilikçi yöntemleri içeren projeler

o Tarım ve Kırsal Kalkınmayı bölgesel düzeyde yaygınlaştıran projeler

o Tarımda markalaşma ve yenilikçi tanıtım projeleri

Kültür ve Sosyal İşler:

o Engelli vatandaşların sosyal ve kamusal ihtiyaçlarına yönelik projeler

o Engelli vatandaşların karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayan projeler

o Dezavantajlı grupların sorunlarının belirlenmesi ve il genelinde eylem planı projeleri

o Kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik projeler

o Kültürel etkinliklerin il genelinde yaygınlaştırılması projeleri

o Kültürel marka oluşturan ve uluslararası düzeyde ilimizin kültürünü temsil edecek projeler

o İlimizin yöresel müziklerinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması projeleri

o Gençler arasında tiyatro, sinema ve müzik aktivitelerinin yaygınlaştırılması sağlayan projeler

Proje Yarışmasına Katılım Şartları:

o Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği proje yarışması üniversite öğrencilerine açıktır.

o Proje yarışmasına; üniversite öğrencisi olmak şartıyla her yaş grubundan katılım sağlanabilir.

o Proje temaları dışında proje teklifleri Komisyon tarafından elenecektir.

o Proje yarışmasına online katılım için Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2016 Saat:00.00’dir. Projelerin elden teslimi veya kargo – kurye teslimatı 16 Mayıs 2016 Pazartesi saat 12.00’ye kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılabilir.

o Yarışmaya başvuru sosyalmedya@mugla.bel.tr ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 48000 Menteşe – Muğla adresine kapalı zarf elden veya kargo teslim usulü ile gerçekleşecektir. Kargo ve posta ile başvuru kabul edilecektir. Kargo ve posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan teslimat gecikmelerinden Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir. Başvurular; Başvuru Formu, Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise katılımcı grubun fotoğrafı) ve Proje Dosyasının Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne e-mail ve elden teslim yoluyla teslimatı ile tamamlanır.

o Yarışmaya bireysel ve ekip halinde katılım sağlanabilir. Ekip halinde katılım olması halinde ödül proje ekibi arasında bölüştürülecektir.

o Proje başvurusunun Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek yarışmacıların yükümlülüğündedir.

Projelerin Korunması ve Fikri Haklar:

o Ödül kazananlar da dâhil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali fikri haklar Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup; Muğla Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)’ in 14. Maddesi uyarınca umuma arz edebilir; FSEK’ in 22. Maddesi uyarınca elektronik ortam da dâhil olmak üzere her türlü vasıta ile çoğaltabilir ve FSEK’in 21. Maddesi uyarınca işleyebilir veya üçüncü kişilere işletebilir.

o Katılımcıya ödül olarak ödenen miktar, eserin FSEK kapsamında doğan tüm manevi ve mali fikri haklarının süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak ve üçüncü kişi ve kurumlara devir hakkını da kapsamak kaydıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne münhasıran devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir.

o Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Geleceğin Muğla’sı” yarışmasına başvuran projeleri bir kitapçıkta toplayarak basılı ve online ortamlarda paylaşma hakkına sahiptir. Proje fikirlerinden oluşan bu kitapçık, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunan kurumlara dağıtılabilir.

o Muğla Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya başvuran projeler arasından uygun gördüğü projeyi hayata geçirme hakkını saklı tutar.

o Başvuru formunu imzalamış tüm proje sahipleri bu şartları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden ayrı bir bedel talep etmemeyi kabul etmiş sayılır.

Proje Değerlendirme Kriterleri

1. İlgililik 45 puan

1.1. Proje, yarışma kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili? 15 puan

1.2. Proje Muğla ilinin sorunları ve ihtiyaçları ile ne kadar ilgili? 10 puan

1.3. İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış? 10 puan

1.4. Proje, diğer uygulanan/uygulanacak programların etkisini pozitif yönde etkileyebilecek tamamlayıcı unsurlar içeriyor mu? 10 puan

2. Yöntem ve Sürdürülebilirlik 25

2.1. Projede amaçlar, beklenen sonuçlar, faaliyetler yeterince tutarlı tanımlanmış mı? 10

2.2. Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi? 10

2.3. Projenin beklenen sonuçları mali ve kurumsal açıdan sürdürülebilir mi? 5

3. Bütçe ve Maliyet Etkinliği 20

3.1. Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 10 puan

3.2. Yapılması öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanması için gerekli mi? 10 puan

4. Özgünlük 10 puan

Proje fikrinin ne kadar yaratıcı olduğuna ve bu alanda daha önce uygulanmış başka projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır.

TOPLAM PUAN 100

Başvuruların Değerlendirilmesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan başvurular, kurum tarafından kategori bazında ayrılacak, her proje değerlendirme kriterleri baz alınarak incelenecek ve her kategoride en yüksek oyu alan 10 proje (toplam 50 proje) seçici kurulun değerlendirmesine sunulacaktır.

Seçilen 50 proje, seçici kurul üyelerinin her birine ayrı ayrı bir dosya içinde gönderilecek, jüri toplantısı öncesinde seçici kurul üyelerinin projeleri inceleme imkânı sağlanacaktır.

Jüri toplantısında, tüm seçici kurul üyeleri bir araya gelecek ve 50 proje kategorilerde tek tek oylanacaktır. Oylama sonunda her kategoride en yüksek oyu alan 3 proje belirlenecektir.

Ödüller

Her bir kategori için

1.lik Ödülü 1.500 TL – 2.lik Ödülü 1.000 TL- 3.lük Ödülü 500 TL

Projelerin Teslim Yeri Ve İletişim

Projeler Muğla Büyükşehir Belediyesine Word-pdf formatında sosyalmedya@mugla.bel.tr e-mail adresi üzerinden ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne elden teslimat yoluyla ulaştırılması ile gerçekleşmiş olacaktır. Sadece e-mail üzerinden başvuru veya sadece elden teslim başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adres:
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No:6 48000 Menteşe – Muğla

Proje yarışması ile ilgili sorularınızı 13 Mayıs 2016 tarihine kadar sosyalmedya@mugla.bel.tr mail adresine yollayabilirsiniz.

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

FAALİYET BÜTÇESİ FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

SON BAŞVURU TARİHİ:

Online Başvuru: 15 Mayıs 2016 saat 00.00’a kadar

Elden Başvurular 16 Mayıs 2016 Saat 12.00’ye kadar teslim edilebilir.