Geleceğin Mucitleri Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU
“Geleceğin Mucitleri” yarışmasına öğrenciler çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabilirler.

YARIŞMANIN AMACI
“Geleceğin Mucitleri” yarışmasında öğrencilerin aşağıda belirtilen kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir.

Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkaracak imkân sağlamak.
Bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek.
Yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecek temel becerileri kazandırmak.
Bilim adamlarını ve buluşlarını tanıtarak bilgilerini arttırmak.
Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçirerek sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak.
Araştırma yapmalarını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek.
Mesleki seçimlerine ufuk açmak.
Yeteneklerini görmelerini sağlamak ve onlar cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
Yenilikçi bir bakışla insanlığa hizmet etmek.
Ülke adına patentli, markalı yeni buluşlar ve ürünler oluşturmayı hedeflemektedir.

TÜRÜ
Bilim Yarışması
HEDEF KİTLE
Yarışmaya ortaokul ve lise okullarında hali hazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler katılabilir.
KATILIM ŞARTLARI
“Geleceğin Mucitleri” yarışması ortaokul 5, 6, 7, 8 ve lise hazırlık ve 9, 10, 11, 12 sınıflarında okuyan öğrencilerin katılımına açıktır.

Öğrenciler çevre, enerji, sağlık, teknoloji alanlarındaki proje ve ürün sunumları ile katılabilirler.

Yarışmaya öğrenci tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlanabilir. Takım sayısı en fazla 3 kişi ile sınırlıdır. Takım olarak katılanlarda aynı okuldan olma şartı aranmamaktadır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler takım oluşturabilir. (Ortaokul ve Lise öğrencileri aynı takımda bulunamaz. Ancak ortaokul ve lise öğrencileri farklı sınıflarda olsalar bile takım oluşturabilirler.)

Başvuru işlemleri internet ortamında www.geleceginmucitleri.com web adresinden yapılacaktır. Yarışma esaslarına yarışma kılavuzu sayfasından ulaşılabilecektir. Katılımcılar web sayfasındaki yarışma ile ilgili 5 başvuru belgesini tamamlamalı ve yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır.

Yarışmaya katılımda proje/ürün sınırlaması yoktur.

“Geleceğin Mucitleri” proje/ürün yarışmasındaki amaç öğrencilerin kendisinin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) olmamalıdır. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen proje/ürün hangi aşamada olursa olsun proje/ürün yarışmadan çıkarılacaktır. Verilen ödül, belge vb. geri alınacaktır.
Yarışmacıların; Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır. Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmaya katılan proje ve ürünlere öğretmen danışmanlık yapabilir. Danışman proje/ürünün oluşum sürecinde yol gösterici katkılar sağlar. Ayrıca isterse koçluk görevi de üstlenebilir. Koç projenin sunumu aşamasında öğrenciyi destekleyen, onu sunuma hazırlayan kişidir. Öğretmenin bu görevi yapamaması halinde öğrencinin velisi veya onların onayı dâhilinde başka bir koç seçilebilir.

TV çekimlerinin okullarda yapılması için çekimlerin yapılacağı okulun müdürünün TV çekim esasları kapsamında onayı alınmalıdır.

Yarışmaya katılan öğrenci/takımlar, proje/ürün ve kişisel fotoğraf, görsellerinin yarışmayı ve düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Özgün olması.

Sorunun saptanmış olması.

Bir sorunu çözüyor olması.

Fayda sağlayıcı olmalı.

Gerekli sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ya da uzmanlarla görüşülmüş olması.

Gerekli araştırmaların yapılmış olması.

Kaynaklarda çeşitlilik. (web, kitap, dergi vb.)

Sunumda sorun, çözüm aşamaları ve varılan sonucun net olarak algılanması.

Yapılan proje/ürünün öğrenci veya takım tarafından yapılmış olması.

Takım üyelerinin her birinin üstlendiği görevin net olması.

Öğrenci/takım olarak sunuma iyi çalışılmış olması.

Sorulara rahat cevap verebiliyor olmak.

Verilen örnekler ile sunumun ikna edici olması.

Destekleyici anlatım metotlarının olması. (Çizim, maket, video, power point sunum, deney vb.)

Yaratıcı bir sunum olması. (tiyatro, kostüm, müzik gibi unsurların kullanılması)

Seyirciler açısından izlemesi eğlenceli, farklı ve keyifli bir sunum olması.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB
sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

Yarışmacılar WEB sitesinden (www.geleceginmucitleri.com) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okur,

Ardından “Taahhütname” (Başvuru Belgesi 1) ve “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar.

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenerek bilgilerin Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun dernek tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru belgelerinin tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Taahhütname onaylanması işlemi ile yarışmacılar katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Takım çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda takım olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen takım lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.

Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren söz konusu “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.

Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar proje/ürün ile katılabileceklerdir.

Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekretaryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir. (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında)

YARIŞMANIN AŞAMALARI
“Geleceğin Mucitleri” yarışması üç aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Öğrenci/takımlar web sayfasındaki yarışma ile ilgili başvuru belgelerini tamamlamalı ve yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır.

İkinci Aşama: Her tema ve kategoriden Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje/ürün sunum çekimleri yapılmak üzere seçilecektir. Seçilen proje/ ürünler ile ilgili sunum çekimlerine öğrenci/takımlar koç eşliğinde hazırlanacaklardır. Çekimler Sci Teck Tv tarafından öğrenci/takımların tercihi doğrultusunda okuduğu okul ya da evinde yapılarak 1 ay süresince Daily Motion Türkiye video portalında yayınlanacaktır.
Üçüncü Aşama: Değerlendirmeyi belirleyecek puanların %20’si 1 ay süresince yayınlandığı Daily Motion Türkiye video portalından halk katılımı ile sağlanacaktır.
Bu oylama sonucunda ilk 6 proje/ürün belirlenecektir. Bu proje/ürünler günde 15 dakikalık bir program olmak üzere 5 gün boyunca Sci Tech Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

Konuya ilişkin detaylı duyurular WEB sitesinden (www.geleceginmucitleri.com) yapılacaktır.
YARIŞMA ŞARTLARI
Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Jüri Üyelerinin 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kandilli Mah. Kandilli İskele Cad. No: 3, D: 8 34684 Üsküdar- İstanbul
Tel: 0216 332 78 58 Fax: 0216 332 76 56 Gsm: 0532 437 94 06
SEÇİCİ KURUL
Prof. Önder KÜÇÜKERMAN – Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Kaan DERİCİOĞLU – Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü
Didem ÇAPA – Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Esra OFLAZ GÜVENKAYA – Multi Channel Developers ve Oflaz Medya Başkan Yardımcısı
Erkan AYDIN – Multi Channel Developers Kanal Müdürü
DANIŞMAN

Öğrenci/takım hazırlayacakları her proje/ürün için bir danışman öğretmen seçebilir.

Öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık yapabilirler.

Okulda Fen Bilimleri ile Teknoloji ve Tasarım branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.

Danışman proje/ürünü öğrenci adına hazırlayan değil, hazırlayan öğrenci veya takıma yön gösterecek şekilde danışmanlık yapmalıdır.

Proje/ürünün özgün olması, bir sorunu çözüyor olması ve fayda sağlayıcı olmasının esas alınmasını sağlayacak şekilde öğrenci/ takımı yönlendirir.

Öğrenci/takımı gerekli araştırmaları yapmaya ve gerekli kaynaklardan faydalanmaya yönlendirirler.

Takım üyelerinin görevlerini seçmesine ve üstlendiği bu görevlerin net olarak algılanmasına yardım eder.

Yarışma başvuru formunun doldurulması ardından gerekli kontrolleri yaparak eksiklerin tamamlanmasını sağlar.

Danışman istediği takdirde koçluk yapabilir.

KOÇ
Öğrenci/takımı sunuma hazırlar.

Öğrenci/takımı her proje/ürün için tek bir koç sunuma hazırlar.

Koç sunumu öğrenci/takım adına hazırlayan değil, hazırlanan öğrenci/takıma yön gösterecek, yardımcı olacak şekilde koçluk yapmalıdır.

TV çekim sunumu için alt yapı kurulum desteği verir. (Projektör, ses düzeni vb)

Sci Tech Tv tarafından yapılacak çekimlerin en fazla 15 dakika sürecek şekilde hazırlanmasına özen gösterir. Öğrenci adı soyadı/takım adı ve takımda yer alan öğrencilerin ad soyadı proje/ ürün adı ardından “Bu proje/ürün Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Sci Tech Tv’nin düzenlediği Geleceğin Mucitleri Yarışması için hazırlanmıştır.” sunum giriş cümlesi ve proje/ürünün hangi sorunu çözdüğü, çözüm teknikleri, yaratılan fayda belirtilmeli. Konuyla ilgili yerlerde görüşülen sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş veya uzmanlardan bahsedilmeli. Gerekli araştırmaların yapılması, görsel katkılar ve çeşitli anlatım metotları ile (çizim, maket, video, pp sunum, deney vb. ) desteklenmesini sağlar.

Takım sunumu ise öğrencilerin üstlendiği görevleri net olarak belirtilmesini sağlar.

TV çekimlerinin seyirciler açısından izlenmesi eğlenceli, farklı, keyifli, yaratıcı bir sunum (tiyatro, kostüm, müzik gibi unsurların kullanılması) ve ikna edici olması sağlar.

Öğrenci veya takımın tv çekimi süresince sunumlarını yaparken rahat ve akıcı konuşmasını, beden dilini uygun kullanmasını sağlar.

Sunumun yaratıcı ve eğlendirici olması için onun fikirleri dahilinde yardımcı olur.

Koç çekimler sırasında öğrenci veya takımın yanında olmalıdır.

TV ÇEKİM ESASLARI

Okul yönetimi; çekim ekibinin belirleyeceği çekim alanlarına saat mefhumu olmaksızın çekim izni vermeyi ve gerektiğinde ihtiyaç duyulabilecek elektrik, ışık vb. yardımı yapmayı iyi niyet çerçevesinde taahhüt eder.

Yarışma için Sci Tech Tv tarafından yapılacak çekimler 15 dakika sürecek şekilde hazırlanır. Öğrenci adı soyadı/takım adı ve takımda yer alan öğrencilerin ad soyadı proje/ ürün adı ardından “Bu proje/ürün Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Sci Tech Tv’nin düzenlediği Geleceğin Mucitleri Yarışması için hazırlanmıştır.” sunum giriş cümlesi ve proje/ürünün hangi sorunu çözdüğü, çözüm teknikleri, yaratılan fayda belirtilmeli. Konuyla ilgili yerlerde görüşülen sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş veya uzmanlardan bahsedilmeli. Gerekli araştırmaların yapılması, görsel katkılar ve çeşitli anlatım metotları ile (çizim, maket, video, pp sunum, deney vb. ) desteklenmesini sağlanmalıdır.

Proje videosu reklam öğeleri içermemelidir.

PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması söz konusudur (TÜBİTAK-Proje Yarışmaları Kitapçığı 2010, Proje Rehberi, s:18) Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.

PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için kullanılan deneysel bir süreçtir.

Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir ögeyi başka bir ögenin “nedeni” haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.

Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

BİLİMSEL YÖNTEM

Kaynak:
Daha fazlası için aşağıda bağlantısı verilen sayfayı kullanabilirsiniz. prqiects/prqiect_guide_index.shtml?From=body
BİLİMSEL YÖNTEMİN ADIMLARI

1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede?
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.
Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

2. Konuyla ilgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan
bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir.

3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir.
“Eğer (ben bunu yaparsam) ,(sonra) (bu) (olur)”
Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak biçimde oluşturmalısınız.

Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.

Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir.

Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız.

5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için analiz etmelisiniz.

Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir.

6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

Yarışma İlan Tarihi30 Ekim 2012
Son Başvuru Tarihi8 Kasım 2013 (Saat: 24:00’da proje/ürün kabulü durdurulacaktır.)
Jüri Değerlendirme Tarihi9-22 Kasım 2013
Daily Motion Türkiye Video Portalı Oylaması25 Mart – 25 Nisan 2014
Sonuçların Açıklanması1 Mayıs 2014
Ödül Töreni ve Sergileme DetaylarıYarışma sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih belirtilerek,
www.geleceginmucitleri.com adresinden duyurulacaktır

ÖDÜLLER
Başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 6 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış ya da azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir. Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında çek olarak teslim alacak ve belirtilen banka şubesinden 1 hafta sonra velileri vesayetinde (velileri ile beraber bankaya giderek) tahsil edebileceklerdir.

(Geleceğin Mucitleri ) Ortaokul Birincilik Ödülü : 2.000 TL.
(Geleceğin Mucitleri) Ortaokul İkincilik Ödülü : 1.000 TL.
(Geleceğin Mucitleri) Ortaokul Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL.
(Geleceğin Mucitleri) Lise Birincilik Ödülü : 2.000 TL.
(Geleceğin Mucitleri) Lise İkincilik Ödülü : 1.000 TL.
(Geleceğin Mucitleri) Lise Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL.

1 – Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar başarı belgesi ve kitap seti verilecektir.
2-. Ancak kupa ve para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm fotoğrafların her türlü kullanım hakları bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen
Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne ait olacaktır. Fotoğrafların başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her kurum, öğrenci ve velisi bu şartları
kabul etmiş sayılır.

Adres Kandilli Mah. Kandilli İskele Sok. No:3 D:7-8 Üsküdar / İstanbul
Telefon 0 216 332 95 25
Faks 0 216 332 76 56
Email info@geleceginmucitleri.com