Ana SayfaeTwinning Öğretmen Projeleri"Geleceğin Kapılarını Teknoloji ile Arala" Twinning projesi

“Geleceğin Kapılarını Teknoloji ile Arala” Twinning projesi

“Geleceğin Kapılarını Teknoloji ile Arala” eTwinning projesinde 9 ortak okul 10 öğretmen ve 60 öğrenci yer almaktadır. Bu proje ile teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında çalışmalar yapılmaktadır.

Projenin özeti: Teknoloji günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İçinde bulunduğumuz milenyum çağında   eğitimin geleneksel yöntemlerle yürütülmesi beklenemez. Her alanda olduğu gibi eğitim de teknolojik gelişime entegre edilmelidir. Eğitimde teknoloji doğru bir şekilde kullanıldığında çocukların ve gençlerin öğrenme sürecini önemli oranda destekler. Bu nedenle öğrencilerin eğitimlerine teknolojik açıdan destek olacak eğiticiler önem kazanmaktadır. Diğer yandan öğrencilerin de gelişen teknoloji çağına ayak uydurabilmeleri için gerekli eğitim altyapısı hazırlanmalıdır.  Bu proje ile klasik öğretim yöntemleri yanında öğrenci merkezli, web 2.0 araçlarını kullanan, öğrencilerinin bu araçları kullanmasına olanak sağlayan, eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimseyen proje tabanlı öğrenme yöntemini öğrencilere ve öğretmenlere benimsetmeyi hedeflemektedir.

Projenin Amacı:

  • Proje tabanlı öğrenmeyi sağlamak
  • Web 2.0 araçlarının kullanımını arttırmak
  • Daha aktif ve katılımcı bir sınıf ortamı oluşturmak
  • Yenilikçi öğretim yöntemleri ile BİT tabanlı yeni metotları geliştirmektir.

Şubat 2021’de başlayan projemiz Mayıs 2021’de sona erecektir.