Geleceğin gözde meslekleri

Kariyer uzmanlarına, fütüristlere sorduk ‘Geleceğin meslekleri neler?’ diye. Cevaplar biraz karışık; alışılmış meslekleri dile getirmiyor, mühendislik, doktorluk veya öğretmenlik demiyorlar. Gözde meslek sahipleri ise şöyle: Yazılım mühendisleri, satış pazarlamacılar, sosyal medya uzmanları, mühendis cerrahlar…

Üniversite mezunu birçok insan iş arıyor. Ne trajiktir ki şirketler ve kamu kuruluşları da ihtiyaçlarına uygun profilde eleman bulamıyor. Ya eğitim sistemini gözden geçirmek gerek ya da üniversite ve bölüm tercihi yaparken iş imkânlarını göz önünde bulundurmak… Aslında sorun her ikisinden de kaynaklanıyor. Üniversiteler değişimin çok farkında değil. Eğitim anlayışlarını buna göre şekillendirmiyor. Öğrenciler de diplomaya odaklanmış durumda. Sanki iyi bir üniversiteden diploma almak tüm kapıları açan sihirli bir anahtara sahip olmak gibi görülüyor. Hâlbuki işverenler ve kariyer uzmanlarına göre yeni dünyada iş sahibi olmak için üniversite mezunu olmak yeterli değil. Hatta iyi bir bölümde mesela tıp fakültesinde bile okumak ihtiyacı karşılamıyor. Artık tıp fakültesini bile tercih edenler, bir hekimin neredeyse mühendis kadar bilgi teknolojisine hâkim olması gerektiğini bilmeli. Tıp, bilgi teknolojilerine yaklaşıyor. Robotik cerrahi diye bir kavram var artık. Ya da Türkiye’nin en iyi üniversitesinin en yüksek puanlı mühendislik bölümünü tercih edeceklerin orayı iyi bir dereceyle bitirmenin iyi bir iş sahibi olmak için yeterli olmadığını bilmesi gerekiyor. Çünkü artık disiplinler arasındaki geçiş hızlanacak, pür meslekler yerine disiplinler arası meslekler öne çıkacak.

Çift mesleklilerin sırtı yere gelmeyecek

Fatih Üniversitesi kariyer uzmanı, eğitimci-sosyolog Abdulrezzak Çil: Sağlık alanının, teknoloji ile yakınlaşması daha fazla olacak ve insan ömrünün uzaması yönünde çalışmalar meslek alanları üzerinde etkisini gösterecek.

Genetik biyomühendislik, moleküler biyoloji öne çıkacak. Nano teknoloji kullanabilenin tüm sektörlerin önü açık.

Mesleklerin bireylere özel üretimlerini öne çıkaran branşlar daha revaçta olacak. Kişiye özel konut, kişiye özel tekstil, kişiye özel araç tasarımları ve yaklaşımlar geleceğin meslekleri arasında kendini hissettirecek.

Satış pazarlama, işletme yönetim teknikleri ve alanlar, bilgisayar ve yazılım teknolojileri ile çok yakınlaşacak. Disiplinler arasındaki geçiş hızlanacak, pür meslekler yerine inter disiplin meslekler öne çıkacak.

Tarım ile teknolojinin birleşmesi ile tarım alanındaki moleküler çalışmalar daha etkili olacak. Tohum ıslah çalışmaları, hastalık oranlarının azaltılması verim çalışmaları tarımdaki sektörü dönüştürecek. Küçük işveren veya toprak sahipleri yerine büyük çiftlikler ve tarım sanayi işbirliği ile ekonomik yönelişler daha öne çıkacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerde yaşam standardı yükseldikçe, ulaşım imkanları geliştikçe ve sosyal hayat zenginleştikçe yeni çekim merkezleri olan şehirler ve üniversiteler olacak. Bunun en güzel örneği; Kayseri, Konya, Gaziantep’tir. Burada sanayi ile paralel çalışan alanlara öncelikli yönelme olacak. Mühendislik alanları öne çıkacak. Sonrasında sağlık sektörü ve eğitim sektörü kendini hissettirecektir.

Üniversite diploması lise diploması gibi olacak

Ufuk Tarhan (Fütürist): 5-10 yıl içinde mobilizasyon, sanallaşma, dijitalleşme, hologram, robot, nano ve genetik teknolojiler yüzünden iş yapış biçimleri, kullanılan materyal, malzeme, araç/gereç vb. müthiş değişecek. Henüz bilmediğimiz yüzlerce, meslek, hizmet, uzmanlık alanı türeyecek. Meslek değil, beceri önem kazanacak. Alınan yüksekokul diplomaları yetmeyecek, pek bir şey ifade etmeyecek. Üniversite diploması, lise diploması gibi olacak. İşe girişlerde yüksek lisans, doktora dereceleri önem, öncelik kazanacak.

Gelecek için risk alabilenler de yeni açılan daha hiç kimsenin neye yarayacağını bilmediği garip isimli bölümlere girsin. Hele de içinde “mobil, sanal, dijital, hologram, robot, nano, genetik, augmented reality, iş zekası, teknoloji, yenilenebilir enerji, sosyal sorumluluk, çevre” kelimeleri geçiyorsa, durmasın, atlasın.

Halihazırda mesleğini seçmiş olanlar, gelişecek yeni alanlar, gelecekte önemli olacak uzmanlıklar için fütürist antenlerini, sensörlerini daima açık tutsunlar. Öğrendikleri, uzmanlaştıkları konuları, yeni gelişecek konulara, modellere kaydırsınlar, onlarla köprü kursunlar. Örneğin istatistikçi, analizci, kontrolör, denetçi gibi mesleği olan biri, çevreci düzenlemelerin gelişimini algılayıp, kendini “karbon envanteri” çıkarma uzmanlığı için yetiştirebilir. Robotik sistemlerin gelişmesi ile hukuki sorunların da artacağını uzgören bir avukat “robotik sorunlar” konusunda uzmanlaşmaya doğru geçiş yapabilir. Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu gören bir tasarımcı, tasarım yetenek ve uzmanlığını dijital yazılımlarla yapma becerisi için kendini geliştirebilir… Tüm meslekler yerinde evden yapılabilir hale gelecek.

Artık meslek önemli değil, beceri önemli. Her şeyden anlayan derin uzmanlıklar önemli. T’leşmek önemli. Yani bir şeyin her şeyini bilirken, her şeyin de bir şeyini bilen ve teknolojiyi iyi kullanan tasarımcı olmak hayati. Bu denklemi kurgulayan aç kalmaz!

Muhasebeciler için İngilizce şart

Çağlan Ünal Üzümcü (Hugent Satış Direktörü): Sosyal medya kullanımının ciddi oranda artması, sadece bu alana yönelik meslek ve pozisyonların açılmasını beraberinde getirdi. Artık firmaların sosyal medya ilişkilerini yürüten, yöneten sosyal medya uzmanları var.

Halen İngilizce bilmeyen mühendislerimiz var ve bu Türkiye için ciddi bir problem. Yeni iş olanaklarından, sektörlerdeki değişim ve gelişimlerden ve teknolojiye ayak uydurmaktan bahsediyoruz ama bu gelişime ayak uydurabilmek ciddi bir altyapı gerektiriyor. Örneğin, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber uluslararası raporlama standartlarından bahsediyoruz ama muhasebecilerimizin büyük çoğunluğu İngilizce bilmiyor. Ülkemize yatırım yapan birçok firma var; birçoğu endüstri temelli. Ancak yabancı dil bilen teknisyen seviyesinde personel neredeyse olmadığı için istihdamda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ziraat sektörü de en uygun örneklerden biri. Tarımın oldukça önemli olduğu bir coğrafyadayız. İhracatımız gün geçtikçe artıyor ancak bu alanda çalışan mühendislerimizin bile büyük çoğunluğu İngilizce bilmiyor.

Acil sosyal medya uzmanı aranıyor

Burçak Pak Yılmaz (Yenibiris.com Genel Koordinatörü): İşverenler tarafından gelen talepleri değerlendirecek olursak geleceğin sektörleri arasında bilişim, sağlık/tıp ve çevreyle ilgili sektörleri sayabiliriz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilişim sektörünün her dalı hızlı bir yükselişte. Gittikçe büyüyen bu sektör yeni dijital ajansların kurulmasına, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının kendi içlerinde bu alana odaklı departmanlar oluşturmasına neden oldu. Bu doğrultuda sosyal medya uzmanlığı da son yıllarda ortaya çıkan pozisyonlardan biri haline geldi.

2012 yılının ilk çeyreğine baktığımızda ise en çok eleman arayan sektörler yapı-inşaat, sağlık-tıp ve eğitim oldu. Alan olarak satış ve pazarlama, en çok eleman aranan iş alanı olarak öne çıkıyor. Mühendislik her dönem ön planda olacak meslekler arasında yer alıyor. Adayların ilanlara yaptığı başvuruları incelediğimizde en fazla başvurunun satış, pazarlama, mali işler-muhasebe ve ofis yönetimi alanlarına yapıldığını görüyoruz. Pozisyon olarak satış temsilcisi, adayların en fazla başvuru yaptığı pozisyon olarak öne çıkıyor.