Geleceğin Dahileri Proje Yarışması Başlıyor

Geleceğin Dahileri Proje Yarışması Başlıyor
Bu yarışma ile; ülkemiz gençlerinin, bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlanması, projelerini sunabilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanması, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte, yenilikçi proje üreterek eğitimleri gerçekleştirmesi yoluyla eğitim kalitesinin de artırılması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ
Yarışma;
-Yenilenebilir Enerji ve Verimliliği Uygulamaları
-Elektrik-Elektronik Teknolojileri
-Kimya Teknolojileri
– İnovasyon ve Mühendislik Alanları
-Tasarım / Robotik kodlama alanlarında düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya sadece Şırnak ili ve ilçeleri katılım sağlanabilir. 

• Yarışmaya tüm devlet ve özel okulların, ortaokul ( Ortaokul 7. – 8. Sınıf ) ve lise ( 9.Sınıf ve 10. Sınıf ) seviyesindeki öğrenciler katılabilir.
 
• Yarışmaya her öğrenci en fazla bir proje ile başvurabilir ve her proje en fazla 3 öğrenci tarafından hazırlanabilir. 

• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

• Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

• Her okulda bir koordinatör tespit edilir.

• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
• Projelerin başvuruları 21 Nisan 2019 tarihinde sona erer. Başvurular PDF ,WORD formatında hazırlanıp cizrebtk@gmail.com adresine gönderilecektir. Projenin amacı, kapsamı, maliyeti, faydası vb. envanterleri 15 sayfayı geçmemek kaydıyla dosya halinde PDF, WORD formatında hazırlanacaktır.
• Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul edilmez. 

Detaylar için: