Geleceğin Bilim Ordusu Ordu Bilim Şenliği

21. yüzyıl bilim ve teknolojik içerikle örülüdür ve bu içeriğin toplumun her kesimi tarafından doğru bir şekilde algılanıp ,bilime yönelik olumlu tutum geliştirilebilmesi için “TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI”na başvurduk.

Proje Amaç ve Hedef Kitle
21. yüzyıl bilim ve teknolojik içerikle örülüdür ve bu içeriğin toplumun her kesimi tarafından doğru bir şekilde algılanıp ,bilime yönelik olumlu tutum geliştirilebilmesi için “TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI”na başvurduk.

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan projemizde amacımız ; Düzenleyeceğimiz bilim şenliği ile yediden yetmişe toplumun her kesimini bilim ile buluşturmak, eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra yeni şeyler öğretme, eleştirel düşünmelerine olanak sağlama, araştırma becerilerini ve bilime yönelik olumlu tutum geliştirmelerine imkan sağlamak ve bilim kültürünü yaygınlaştırmaktır.

İlimizin 19 ilçesinden 14 ü kırsal diyebileceğimiz iç kesimlerde yer almaktadır. Bilim şenliği aracılığıyla özellikle dezavantajlı ilçelerde bulunan öğrencilerimizin ve ebeveynlerin bu tür organizasyonlarla bilimsel araştırma ve çalışma süreçlerini tanıması sağlanacak,

Her yaş seviyesi ve eğitim kademesinden öğrencinin bilim şenliği yoluyla farklı bilim dallarını öğrenmeleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlanacak,

Bilimsel bilgiyi oyun içinde eğlenerek yaparak yaşayarak öğrenmeleri yoluyla hedef kitlemizi bilime yaklaştırmak,

Müfredatlar arasında anlaşılabilir ilişkiler kurarak multidisipliner bakış açısı kazandırmak,

7 den 70 e herkesin araştırma, inceleme, sorgulama, merak duygularının ve öğrenme isteklerinin uyandırılması, kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve farklı meslek gruplarını işbirliği ile bir araya getirerek topluma bilim yapma sürecine dâhil olabilmeleri için cesaret vermek amaçlarımız arasındadır.

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL ve ESASLARINDA belirtilen toplumda bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması, bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması, sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması ve merak duygularının, araştırma, sorgulama, keşfetme ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amacı ile birebir örtüşmektedir.

Hangi alanlarda eğitimler var?
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları.

Ekip
* Öğretmen Murat ŞARMAN
Altınordu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

* Öğretmen Aykut YALÇIN
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Bu proje Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından yürütülmektedir.
Bu proje 28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Email: bilgi@ordubilimsenligi.com