GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI(SCİENTİSTS OF THE FUTURE)

Geleceğin Bilim İnsanları Projesi öğrencilerin yakın zamanda çevremizde oluşan değişiklikleri gözlemleyerek, olayların sebep ve sonuçları arasında bağlantı kurabilmelerini sağlamayı amaç edinmiş bir eTwinning projesidir.Projede farklı yöntem ve teknikler kullanarak, deneyler tasarlayarak sorunlara çözüm önerileri sunabilme becerilerini geliştirmeyi hedefledik. Ayrıca proje sonunda öğrencilerimiz İklim değişikliği, küresel ısınma, su kaynaklarının azalması ve orman yangınları gibi konularda farklı fikirler ortaya koyarak çözümler üretebilme ve yaratıcılık becerileri kazanacaklardır. Projemizde 4 farklı ülkeden 16 öğretmen aktif olarak çalışmaktadır. Geleceğe faydalı nesiller yetiştirmek dileğiyle….

The scientists of the future by observing the changes that occur in our environment students recently the project, to establish a link between the causes and results of events aims to enable an eTwinning project.In the project, we aimed to develop the skills of providing solutions to problems by using different methods and techniques, designing experiments. In addition, at the end of the project, our students will gain the skills of creating solutions and creativity by putting forward different ideas on issues such as climate change, global warming, water resource reduction and forest fires.16 Teachers from 4 different countries are actively working on our project.I wish to raise generations useful for the future….