Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi

“Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim Eğitimi” etkinliği 02-07 Şubat 2015 Tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecektir.

Projenin Amacı
Bu projenin amacı; geleceğin bilim eğitimcilerinin, güncel bilim ve bilim eğitimi uygulamaları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, farkındalık ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu projede yer alacak fen bilgisi öğretmen adayları ve yan alanları fen bilgisi öğretmenliği olan ilköğretim matematik öğretmenliği adayları; fizik, kimya, biyoloji alanları ile ilgili en son bilimsel gelişmeler (biyoteknoloji, gen teknolojisi, insan genom projesi, nanoteknoloji, radyoaktivite, nükleer enerji, yüksek enerji fiziği, parçacık hızlandırıcılar, astronomi) hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilecekler ve böylece öğretmen adaylarının fen bilimlerinin içeriği ile ilgili bilim okuryazarlığı becerilerinin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca öğretmen adayları çağdaş bilim eğitimi uygulamaları anlamında da yetiştirilecekler, bilimsel bilginin merak ve ilgi uyandıracak şekilde nasıl öğretilmesi gerektiği ile ilgili en son yeniliklerden haberdar olacaklardır. Yapılması planlanan eğitim ile öğretmen adaylarının güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programı paralelinde hazırlıklarını tamamlamaları sağlanacaktır. Farklı üniversitelerde görev yapan alanında deneyimli uzmanlarla, güncel bilimsel bilgi paylaşımının yanı sıra sıradışı gösterim ve uygulamalar öğretmen adaylarının ufkunu genişletecek şekilde dizayn edilecektir. Böylece aldıkları lisans eğitimine ek olarak, öğretmen adayları mesleki gelişimlerini en üst düzeyde tamamlayabilecekler öğretmen olduklarında mesleklerini en iyi şekilde icra edebilecek noktaya gelebileceklerdir.

Projenin Kapsam ve Katılımcı Kriterleri
Bu etkinlik Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmenliği lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Öğrencilerden, akademik başarısı üst seviyelerde olanlar (2,50 ve üzeri) etkinliğe katılabilirler. Öncelikli tercih olarak daha önce böyle bir etkinliğe katılmamış, bilim ve bilim eğitimine merakı üst seviyelerde olan öğrenciler tercih edileceklerdir. Bu özellikleri taşıyan öğretmen adaylarından 25 kişilik bir grup oluşturulması ve altı gün süreli olarak, güncel bilim ve bilim eğitimi uygulamaları ile ilgili yetiştirilmeleri planlanmaktadır. Öğretmen adaylarının aldıkları eğitimler sonrasında, bulundukları Üniversitelerde, eğitim esnasında en çok ilgi duydukları bir alan ya da konu ile ilgili olarak; öğrenci kulübü kurma, etkinlik (konferans, panel, seminer vs) düzenleme, farklı bilim eğitimi etkinliklerine katılma gibi somut ürünler ortaya çıkarmaları beklenmektedir. Bu noktada etkinlik sonrasında düzenlenen bir toplantı ile öğrencilerin ne tür çalışmalar yapabilecekleri konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerin kendi üniversitelerinde gerçekleştirecekleri faaliyetler konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere, projede yer alan öğretim üyelerimizden gönüllülük esasına dayalı olarak yardım alınacaktır. Böylece projenin yaygın etki sağlaması amaçlanmaktadır. Bu proje, beş farklı üniversiteden alanından deneyimli uzmanlar tarafından verilecek; en son güncel bilimsel bilgiler ve bilim eğitimi konularını (Fizik, Kimya, Biyoloji alanları) kapsamaktadır. Konular biyoteknoloji, gen teknolojisi, insan genom projesi, nanoteknoloji, radyoaktivite, nükleer enerji, yüksek enerji fiziği, parçacık hızlandırıcılar, astronomi gibi, merak ve ilgi uyandırıcı nitelikte olup, öğretmen adaylarının bilimsel bilginin güncelliğini yakalayabilecekleri özellikler taşımaktadır.

Projenin Önemi
Bu proje, geleceğin bilim eğitimcilerinin en iyi düzeyde yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bilimsel bilginin son derece hızlı bir şekilde üretildiği ve üretilen bu bilgi birikiminin günlük yaşama teknoloji boyutuyla yine çok hızlı bir şekilde aktarıldığı günümüz dünyasında, toplum bireylerinin bilim okuryazarlık seviyelerinin arttırılması gerekmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içeriğinin ne olduğu, topluma ve çevreye yansımalarının ne şekilde olduğu ve gelecekte yaşanacakların kestiriminde bu bilimsel bilginin nasıl kullanılacağı gibi konular, bilim okuryazarlığı boyutuyla ilgili olup, bilim eğitimi bağlamında çok büyük öneme sahiptir. Bu noktada, geleceğin bireylerini şekillendirecek, onları, bilim okur yazarlığı ve ilgili diğer konularda en iyi şekilde yetiştirme gayreti içersinde olacak, fen (bilim) ve matematik öğretmen adaylarının bu tarz eğitimler alması son derece önemli bir noktaya sahiptir.

KURUL ÜYELERİ
DÜZENLEME KURULU
ÖZLEM KORAY (Doç. Dr.) BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI
ABDULLAH KORAY (Yrd. Doç. Dr.) BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI
GÜRKAY BİRİNCİ (Yrd. Doç. Dr.) BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI
BİLİM KURULU
BAKİ HAZER (Prof. Dr) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA SÖZEN (Prof. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ÖZGÜL KELES (Doç. Dr.) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
YEREL DÜZENLEME KURULU
ÖZLEM KORAY (Doç. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH KORAY (Yrd. Doç. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
GÜRKAY BİRİNCİ (Yrd. Doç. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DERS VEREN/SUNUM YAPAN ÖGRETIM ÜYELERİ
BAKI HAZER (Prof. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
DURSUN KOCER (Prof. Dr.) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA SÖZEN (Prof. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
AHMET KILINÇ (Doç. Dr.) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖZGÜL KELEŞ (Doç. Dr.) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ÖZLEM KORAY (Doç. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH KORAY (Yrd. Doç. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FATİH AYDİN (Yrd. Doç. Dr.) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
GÜRKAY BİRİNCİ (Yrd. Doç. Dr.) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
GÜRSOY MERİÇ (Yrd. Doç. Dr.) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
NİLGÜN DEMİR (Yrd. Doç. Dr.) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GIZEM AKKAYA (Dr.) ULUDAG ÜNIVERSİTESİ

Doç. Dr. Özlem Koray
ocankoray@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Abdullah Koray
korayabdullah@gmail.com

KATILIM BAŞVURU FORMU DAHA SONRA YAYINLANACAK.