“Geleceğimiz Çöp Olmasın” kısa film yarışması

kısa film yarışması
kısa film yarışması

Sıfır Atık Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Geleceğimiz Çöp Olmasın” temalı kısa film yarışmasıyla; projeye katılımın arttırılarak projenin kişiler tarafından içselleştirilmesi hedeflenmiş, öğrencilerin atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlenmesi ve atıkların doğru değerlendirilmesi gerektiğinin öneminin kavranması amaçlanmıştır.

“GELECEĞİMİZ ÇÖP OLMASIN” SIFIR ATIK PROJESİ KISA FİLM YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Adı
1.1. ” Geleceğimiz Çöp Olmasın ” kısa film yarışması

2- Yarışmanın Amacı
2.1. “Sıfır Atık” projesine katılımı arttırarak projenin kişiler tarafından içselleştirmesini hedefleyen, öğrencilerin atıkların çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçlenmesini sağlayan ve atıkların doğru değerlendirilmesi gerektiğinin öneminin kavranmasında rol oynayarak öğrencilerde çevre bilincinin kazanılmasını amaçlayan bir yarışmadır.

3- Yarışmanın Kapsamı
3.1. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma lise ve ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.

4- Yarışmanın Kategorileri
4.1. 5-6-7 ve 8 inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir. Öğrenciler
yarışma başlığına ve sıfır atık projesi genel kapsamına uygun olarak kısa film
kategorisinde yarışacaklardır.
4.2. 9-10-11 ve 12 inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir.Öğrenciler yarışma başlığına ve sıfır atık projesi genel kapsamına uygun olarak kısa film
kategorisinde yarışacaklardır.

5- Yarışmaya Katılma Şekli ve Yarışma Esasları
5.1. Yarışmaya katılan eserler “Sıfır Atık” projesi ile ilgili olmalıdır.
5.2. Eserlerin oluşturulma sürecinde kullanılan teknik ve materyaller serbesttir.
5.3. Öğrenciler yarışmaya grup olarak katılabilecekleri gibi bireysel olarak ta katılabilirler. Gruplarda kişi sayısı sınırlaması yoktur.
5.4. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
5.5. Her öğrenci ya da grup yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.
5.6. Yarışmaya başvuru yapmak ücretsizdir.
5.7. Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında yarışma şartnamelerini kabul etmiş ve imzalamış sayılırlar.
5.8. Yarışmaya katılacak eserler kesinlikle yardım alınmadan yapılmalı, başka bir eserden kopya edilmemelidir.
5.9. Öğrenci velileri tarafından kesinlikle izin belgesi doldurulmalıdır.
5.10. Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
5.11. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
5.12. Ödül sahipleri Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek tarihte açıklanacaktır.
5.13. Yarışma dili Türkçedir.

6. BAŞVURU SÜRECİ
6.1. Yarışmaya katılan öğrenciler ( Ortaokul , Lise ) muglaarge.meb.gov.tr İnternet sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır.
6.2. Yarışmaya katılan öğrenciler yaptıkları eserleri başvuru formu ve veli izin belgesini okul idarelerine teslim etmelidir.
6.3. Okul yöneticileri eseri, başvuru formlarını ve veli izin belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim almalıdır.
6.4. Gönderilen eserlerin zarar görmeden il milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesinden okul yönetimi ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
6.5. Katılımcılar taşıma sürecinde kaybolan ve başvuru süresinde il milli eğitim müdürlüğüne ulaşmayan eserlerle ilgili hiç bir hak, talep ve iddia edemez.
6.6. Eserler zarar görmeyecek şeklide ambalajlanarak 17.04.2020 tarihine kadar ilçe milli eğitim müdürlükleri veya okul idareleri tarafından tarafımıza ulaştırılmalıdır.
6.7. Eserlerin takibi yarışmacılar tarafından yapılacaktır.

7. YARIŞMA TAKVİMİ
7.1. Yarışmanın son katılım tarihi 17.04.2020 dir. Şartnamede yer alan son başvuru tarihinden itibaren yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır.
7.2. Gerekli görüldüğü taktirde yarışma başvuru süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzatılabilir.

8. DEĞERLENDİRME
8.1. Ortaokul öğrencilerinin başvuruları birlikte değerlendirilecektir. Lise öğrencilerinin başvuruları birlikte değerlendirilecektir.
8.2. Ön değerlendirmeli Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği 6 kişilik bir komisyon tarafından yapılacaktır. Komisyonda İl Milli Eğitim Müdürlüğünden , Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Tarım ve Orman Müdürlüğünden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden, Basın Mensuplarından ve Deniz Temiz Derneğinden temsilciler olacaktır.
8.3 Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olacaktır.
8.4. Komisyonun vereceği karar kesindir. Değiştirilemez itiraz edilemez.
8.5. Yarışmaya seçili kurul üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

9. ÖDÜLLER
9.1. Ortaokul ve lise olmak üzere yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerine ayrı ayrı üçer ödül verilecektir.
9-2. Olağanüstü sebeplerden dolayı ödül törenine hiçbir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için ödül töreninden itibaren 30 gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak ödül törenine katılamama sebebini belgelemek zorundadır. Aksi taktirde üyelerin haklarından vazgeçtiği kabul edilir.
9.3. Dereceye giren öğrencilerden veya gruplardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazananların dereceleri iptal edilir. Bu değişim diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.
9.4. Ödüllerle ilgili okullar yada ilçe milli eğitim müdürlükleri herhangi bir hak yada talepte bulunamazlar. Ödüller tamamen öğrencilere aittir.
9.5. Yarışmada ödül alan tüm eserler Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek tarihinde yapılacak ödül töreninde gösterilecektir.

Ödül töreni ve sergilemeye ilişkin detaylar Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesi https://mugla.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

KISA FİLM ŞARTNAMESİ
13.1. Belgesel, animasyon alanları yarışmaya dahildir. Ayrıca ödül alması ya da almaması dikkate alınmaksızın, bir başka yarışmaya katılan kısa filmler yarışmaya katılamaz.
13.2. Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 10 dakikayı geçmemelidir.
13.3. Filmler DVD ortamında iki (2) ayrı kopya olarak gönderilir. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda filmin künyesi mutlaka yer almalıdır, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sıfır Atık logosu filmin başlangıç ve bitiş jeneriğinde bulunmalıdır.
13.4. Yarışmaya katılacak eserler DVD ortamında teslim edilmelidir.
13.5. Filmin senaryo ve müzik eserlerinden doğan telif hakları ve ilgili izinlerin alındığına dair belgeler kısa film ve set fotoğrafları ile birlikte teslim edilmelidir.
13.6. Kısa filme dair 10 set fotoğrafı, (Dijital Ortamda) teslim edilecek olan DVD içerisinde yer almalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin