GELECEĞİ HAYAL ET, GERÇEK OLSUN YAZILIM YARIŞMASI

Maltepe Üniversitesi GELECEĞİ HAYAL ET, GERÇEK OLSUN YAZILIM YARIŞMASI düzenleyecektir.

Bu yarışmayla amacımız, özet olarak, 30 yaşını bitirmemiş genç girişimcilerden oluşan yazılım ekiplerinin yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerini sergilemeye fırsat vermek, uygulanabilir yeni AR-GE fikirlerini desteklemek, tanışmalarını ve birlikte çalışmalarını teşvik etmektir. Yarışma süreci üç adımdan oluşmaktadır:30 yaşını bitirmemiş gençlerden oluşan proje ekiplerinin proje önerilerini hazırlamaları ve elektronik ortamda sunmaları, öndeğerlendirme ile ilk elemenin yapılması ve sonucun proje ekiplerine bildirilmesi, ilk elemeyi geçen projelerin son değerlendirme için sunulması ve ilk üç dereceye giren projelerin belirlenmesi. Yarışma,19 Nisan-12 Mayıs 2013 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Öndeğerlendirmeyi geçen projelere katılım sertifikası, ilk üç dereceyi alan projelere de para ödülü verilecektir.

PROJE KONULARI
Akıllı Binalar
Animasyon
Bilgisayar Oyunları
Gömülü sistemler
Eğitim
Enerji
E-ticaret
Kurumsal kaynak Planlama(ERP)
Mobil Uygulamalar
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM-Costomer Relationship Management)
Tedarikci İlişkileri Yönetimi (SRM- Supplier Relationship Management)
Otomasyon
Siber Savunma (Cyber Defence)
Telekomünikasyon
Tıp

PROJE KONULARI
Başvurular 30 yaşını bitirmemiş genç girişimcileri ve girişimcilerden oluşan ekipleri kapsamaktadır.
Yarışma ekibi üye sayısı en az 2, en fazla 5 kişiden oluşmalıdır.
Proje önerisinin özgün, yeni, yaratıcı ve uygulanabilir olması gerekir.
İlk başvurular online olarak yapılacaktır.
Bir proje ekibi sadece bir başvuru yapabilir; bir birey sadece bir ekipte yer alabilir.
Başvuru projesi daha önce ticarileşmemiş olmalıdır.
Başvuru projesi başka bir yarışma sürecinde olmamalıdır.
Ön elemeyi geçmiş projelerde iyileştirmeler yapılabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Özgünlük
Yararlılık
Ekonomik değeri
Uygulanabilirlik
Proje grubunun konuya hakimiyeti
Pazarlanabilirlik
Rekabetçilik
Kullanılan yöntemin yeterliliği
Sunum kalitesi
Değerlendirme komitesince eklenen diğer ölçütler.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Başvuru: Öndeğerlendirme için:
Online başvuru formları (ıslak imzalı taranmış olacak) tamamlanacaktır.
Proje bilgileri: Özet, proje önerisinin yeni ve orijinalliğini öne çıkaran öz gerekçe, uygulanabilirliği, kullanılacak araçlar, varsa prototip ile ilgili bilgi, varsa demo ortamı, varsa öndeğerlendirmeyi kolaylaştıracak diğer bilgiler elektronik ortamda çevrimiçi olarak sunulacaktır.
Öndeğerlendirme komitesi ön incelemesi sonucu varsa tespit ettiği eksikler tamamlanacaktır.
Öndeğerlendirme sonucund, ilk 10 proje son değerlendirmeye çağrılacaktır.
Son değerlendirmeye kalan projeler:
Son değerlendirmeye kalmış projelerin son versiyonları online olarak tekrar sunulacaktır.
Son değerlendirme sonucu projeler aldıkları puanlara göre sıralanmış olarak ilan edilecektir.
Ödül Töreni:
Öndeğerlendirme sürecini başarılı olarak geçerek son değerlendirmeye kalmış tüm proje ekipleri 10 Mayıs, 2013 tarihinde düzenlenecek ödül törenine katılmaya davet edilecektir.

Para Ödülleri

Birinciye: $5.000
İkinciye: $3.000
Üçüncüye: $1.000
Diğer Ödüller

Katılımcılar şirketleştikten sonra IBM Global Enterpreneurship programına üye olabilirler.
İlk 10 ‘a IBM Mobile – Worklite eğitimi
İlk 10’a DB2 eğitimi
ilk 10’a yarım günlük İnovasyon Eğitimi
İlk 3’e IBM İnovasyon Merkezi kaynaklarından yararlanma imkanı

Yazılım Projesi Yarışması,
T.C Maltepe Üniversitesi
Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

Email: yazilimyarismasi@maltepe.edu.tr
Telefon: 0(216) 626 10 50 / 2580
Faks : 216 626 10 70
Cep: 0505 798 09 05 (Öğr.Gör. Ali ÖZCAN, Merkez Koordinatörü)