Geçmişten Geleceğe Köprüler

Ankara Gölbaşı Enver Bektaş İlkokulu 3B sınıfı öğrencilerimle kuruculuğunu yaptığım bu projede bütün öğrencilerime başarılar dilerim. Kültür bir toplumu bir arada tutan değerlerdir. Geçmişten gelen bizi biz yapan en önemli unsurlardır. Bu nedenle projemizde öğrencilerimizin kendi kültürünü ve farklı kültürleri tanımasını sağlamak ve kültürel değerlere sahip çıkma bilincini oluşturmak amaç edinilmiştir. Culture is the values ​​that hold a society together. It is the most important elements that make us who we are from the past. Therefore, it is aimed in our project to ensure that our students get to know their own culture and different cultures and to create the awareness of protecting cultural values.