GEÇMİŞTEN GELECEĞE HARPUT SEMPOZYUMU

GEÇMİŞTEN GELECEĞE HARPUT SEMPOZYUMU

Elazığ, 23-25 Mayıs 2013

Doğu Anadolu’da müstahkem bir mevkide kurulmuş olan tarihi Harput şehri, bugün Elazığ ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Mevcut tarihi kaynaklara göre Harput’un en eski sakinleri MÖ. 2000 yıllarından itibaren Doğu Anadolu’da yaşayan Hurriler’dir. Hurriler’den sonra bölge sırasıyla Hitit, Urartu, Roma ve Bizans devletlerinin hâkimiyeti altında kalmıştır. 1085 yılında Türklerin eline geçen Harput ve çevresi, sırasıyla Çubukoğulları, Artuklular, Selçuklular, İlhanlılar, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Safeviler tarafından yönetildikten sonra 1516 yılında Osmanlı idaresine geçmiştir. Osmanlı idaresinde iken önceleri sancak statüsüyle yönetilen Harput, 19. yüzyılda eyalet merkezi haline getirilmiş, Ma‘mûratü’l-Aziz Vilayetinin kuruluşuna kadar da bu vasfını korumuştur.

Harput, tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi konumunda olmuş; özellikle Osmanlı döneminde bu coğrafyada çok sayıda maneviyat önderi, âlim, asker, siyaset adamı, edebiyatçı ve şair yetişmiştir. Dolayısıyla bu sempozyumun temel amacı; Harput ve çevresinin coğrafi, tarihi, dini ve kültürel zenginliklerini etkin bir biçimde değerlendirmek, bu konularda mevcut olan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve Harput’u genel kitlelere tanıtarak yörenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, Harput ve çevresiyle ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler beklenmektedir.

A. Tarih

İslamiyet Öncesi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri

Cumhuriyet Dönemi

B. Coğrafya

Nüfus ve Yerleşme

Fiziki Coğrafya

Turizm

C. Kültür ve Medeniyet

Folklor

Harput Türküleri ve Hikâyeleri

Mani, Fıkra ve Masallar

Tarihi Yapılar (Cami, Mescit, Medrese, Türbe, Hamam, Çeşme vb.)

Ç. Sosyal Yapı ve Değişim

D- Biyografi

Askeri Şahsiyetler

Din ve Maneviyat Önderleri

Şair ve Edebiyatçılar

Âlim ve Sanatkârlar

E- Diğer

Arkeolojik Araştırmalar

Harput Üzerine Yapılan Çalışmalar

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Muammer EROL (Elazığ Valisi)

Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Hasan ALLİ (Rektör Yardımcısı)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nuri ORHAN (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Ahmet KAZEZ (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR (F. Ü. İlahiyat Fakültesi)

Tarık BAHADIR (Elazığ Vali Yardımcısı)

Peyami GÜNGÖR (Elazığ İl Müftüsü)

Celal SÜRGEÇ (Elazığ Diyanet Harput Eğitim Merkezi Müdürü)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. M. Beşir AŞAN (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet AKSIN (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Enver ÇAKAR (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Sadettin TONBUL (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet BURAN (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Cemalettin ÇOPUROĞLU (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bil. Fak.)

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR (F. Ü. İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Tarık ÖZCAN (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Zahir KIZMAZ (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Dursun ÇİTÇİ (F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

SEMPOZYUMA KATILIM ESASLARI
Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve 250-300 kelime olmalıdır.
Bildiri metinleri 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.
Sunum 20 dakika ile sınırlı olacaktır. Bildiri metinleri daha uzun olabilir.
Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. Yol giderlerinin karşılanması hususunda ise daha sonra açıklama yapılacaktır.
Sempozyum bildirileri basılacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 13 Ocak 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi : 27 Ocak 2013
Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 28 Nisan 2013
Sempozyum Tarihi : 23-25 Mayıs 2013

İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 23100, Elazığ.
Tel: 0 424 2370000/3839-3504
0 424 2370000/5161
Faks: 0 424 2332180

Tebliğ Özet ve Metinlerinin Gönderileceği E-Posta Adresi
[email protected]
[email protected]

Sempozyum web adresi:http://www.firat.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin