Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Ortadoğu Sempozyumu

Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Ortadoğu Sempozyumu

Şimdi olduğu gibi tarihte de çeşitli toplum ve medeniyetlerin ilgi odağı olan Ortadoğu bölgesi, aynı zamanda Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir konumda yer almaktadır. Bölgenin bu stratejik konumunun yanı sıra önemli doğal kaynaklara sahip olması, bu sebeple de çeşitli güç unsurlarının dolaylı ya da dolaysız bir şekilde bölgede bulunmasına bölgenin çatışma alanı haline gelmesine sebep olmuştur. Elbette bu çatışmanın temelinde modern çağın ihtiyaçların meydana getirdiği güç ve çıkar endişeleri bulunmaktadır. Bugün itibariyle belki de geçmişine nazaran tarihinin en olumsuz dönemlerinden birinde olan Ortadoğu’nun bütün olumsuzluklar karşısında birleştirici ve olumlu şeylere yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu sebeple Ortadoğu’daki Dil ve Kültür; Kimlik ve Cinsiyet, Edebiyatta Kadın; Modern Ortadoğu ve Edebi Akımlar; Ortadoğu’da Roman ve Şiir Ortadoğu’da Ekonomi, Ortadoğu ve Uluslararası İlişkiler, Tarih ve Ortadoğu, Ortadoğu’nun Sosyal Yapısı gibi konuların ışığında akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek meselenin tarihî, edebî, ekonomik, kültürel, siyasi, sosyolojik ve filolojik bakımdan ele alınmasının ve tartışılmasının bu alandaki literatüre önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. İlgili akademisyenleri kongreye katkı sağlamaya davet ediyoruz.

KONULAR
Osmanlı Dönemi Ortadoğu Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve kültürel Yapı

Birinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu

20. ve 21. Yüzyıl’da Ortadoğu Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve kültürel Yapı

Ortadoğu’da kültürel Değişim

Ortadoğu’da İktisadi Yapı

Ortadoğu’da Bilimsel Gelişme

Ortadoğu kavramı ve coğrafyası

Türkiye ve Ortadoğu İlişkileri

Türkiye-Ürdün İlişkileri

Ortadoğu Dil ve Lehçeleri

Ortadoğu ve Turizm

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 1 Mart 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 3 Mart 2018

Sempozyuma Kayıt İçin Son Tarih: 16 Mart 2018

Sempozyuma Programının İlanı: 25 Mart 2018