Gebze Teknik Üni. Akademik Personel İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolar süreli statüde olup, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen
şartlar ile Üniversitemiz Senatosu’nun 09/07/2008 tarih ve 2008/07 oturum sayılı kararında belirtilen
Akademik Yükseltme ve Atamalarda Kullanılacak Asgari Koşullara haiz adayların, başvuracakları
Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 (bir)
adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ilgili
Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:(*) : 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca,
İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi:
İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

– Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
– Başvurunun kabul edilmesi için, Üniversitemiz “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri
Yönergesi (AYDEK)” kapsamında, değerlendirme kurulunun olumlu görüşü gerekmektedir.
(Adayların, anılan Yönerge kapsamında başvuru öncesi veya başvuru sırasında dilekçe ve 1 (bir)
adet başvuru dosyası ile birlikte AYDEK Kuruluna başvuru yapmaları gerekmektedir.)

– Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
şarttır.
– Başvurular, ilgili Dekanlıklara şahsen yapılacaktır.
– Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi ilgili birimlerden sağlayabilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.