Gazların yayılma hızı

DENEYİN ADI: Gazların yayılma hızı.

DENEYİN KONUSU: Yoğunluklarına göre gazların yayılma hızları.

DENEYİN AMACI: “Farklı gazlarda moleküllerin hızları arasındaki oran, molekül ağırlıkları arasındaki oranın karekökü ile ters orantılıdır. ”ifadesini incelemek.

ARAÇ VE GEREÇLER: 50cm boyunda iki ucu açık cam boru, 2 adet deliksiz lastik tıpa, 2 adet toplu iğne, cetvel, saat camı, derişik HCI çözeltisi, derişik NH3 çözeltisi.

DENEYİN YAPILIŞI: İki mesnet ile cam boruyu yere paralel olarak bağlayınız. Saat camı üzerinde küçük pamuk parçalarından birine HCI, diğerine NH3 çözeltilerinden 2-3 damla damlatınız. Pamukları toplu iğne ile lastik tıpalara batırarak tutturunuz. Her iki tıpayı aynı anda borunun uçlarına sıkıca takınız. Saatinize bakarak not ediniz. Cam borunun içerisinde oluşan beyaz renkli NH4CI halkasının meydana geldiği anı saatinize bakarak yazınız.

Olayın denklemi: HCI+NH3→NH4CI

Oluşan NH4CI ün pamuklarla olan mesafesini cetvel ile ölçerek yazınız.

SONUÇ: Yoğunluğu ağır olan gazların yayılma hızı küçük, yoğunluğu hafif olan gazların yayılma hızı büyüktür.