GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

FOTOĞRAF YARIŞMASI

“GAZİMAĞUSA’NIN TURİZM DEĞERLERİ

Katılım Şartları:

1. Yarışmamız, tüm halkımıza, amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) eserle katılabilir. Her yarışmacı ancak bir ödül alabilir. Ancak dereceye giren yarışmacıların eserlerinden mansiyon ya da sergilemeye değer eserler arasına seçilebilir. Yani bir yarışmacı hem dereceye girebilir hem de diğer bir eseri mansiyon ya da sergilenmeye değer eserler arasında yer alabilir.

3. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka bir uluslararası yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğraflara renk, kesinlik, toz alma gibi bazı temizlik yapılması, kontrast ayarları, kabul edilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar kabul edilmez. Kurallara uymadığı anlaşılan fotoğraflar ve yarışmacı tümüyle yarışma dışı bırakılır. Herhangi bir ödül almış ise iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. Alınan derecenin yerine bir başkası seçilmez.

4. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.

5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Haklarında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan katılımcıların Gazimağusa belediyesi onaylı yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı Gazimağusa belediyesi onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.

6. Yarışmaya gönderilen CD/DVD’ler geri gönderilmeyecek, Gazimağusa belediyesi temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

9. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Gazimağusa belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi

yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

10. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya bir telif ücreti ödenmeyecektir.

11. Yarışma sonuçları Gazimağusa belediyesinin internet adresinden adresinden ve yerel gazatelerden ilan edilecektir. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar ücretsiz sergilenebilecektir. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Gazimağusa belediyesi sitesinde ve belediyenin yıllık takvimlerinde yayımlanacaktır.

12. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Gazimağusa belediyesi‘ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

13. Katılım formunu imzalayarak bu yarışmaya katılan yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı:

Gazimağusa Belediyesi Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Konusu:

“Gazimağusa’nın Turizm Değerleri “Temalı olacaktır.

3. Kategoriler:

Eserler pozitif, siyah-beyaz ve renkli olabilir. Gönderilecek fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.

4. Boyutlar:

Yarışmaya katılacak fotoğraflar 300 dpi gibi yüksek çözünürlükte, en yüksek sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2500 piksel olmalıdır. Fotoğrafa verilen ad ve sıra numarası katılım formundakiyle aynı olmalıdır. Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Baskı ve e-posta olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

5. Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.

-CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.

– Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.

-Zarflar, Gazimağusa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimine teslim edilecek veya gönderilecektir. Posta ile gönderilen CD veya DVD’ler Postada meydana gelen gecikme, kayıp ve hasarlardan Gazimağusa belediyesi sorumlu olmayacaktır.

6. Başvuru Adresi:

Gazimağusa Belediyesi –İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi

7. Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi : 15 Haziran 2015 Saat 15.30’a kadardır.

Jüri Toplantı Tarihi : 16 Haziran 2015

8. Ödüller:

Birincilik Ödülü : 1000 TL

İkincilik Ödülü : 750 .-TL

Üçüncülük Ödülü : 500.-TL