GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATANMAK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

1. YAYIN KRİTERİ

Yardımcı doçentliğe atamalarda asgari; araştırma niteliğinde uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde en az 2 adet yayın yapmak şartı aranır. Fen   Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimlerinde bu yayınlardan en az biri uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olmalıdır.

2. YABANCI DİL BİLGİSİ KRİTERİ

Yardımcı doçentliğe atanmak için başvuran adayların Yabancı Dil koşulunu sağlaması için merkezi dil sınavları Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) veya  Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından  (KPDS)’den  100 üzerinden  en az 65, İngilizce Eğitim yapılan birimlerde 100 üzerinden 80, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar ve Merkez kampus dışında bulunan meslek yüksek okulları ile ilk defa öğrenci alınacak programlardan Yardımcı Doçentliğe atanmak için başvuran adayların Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) ve eşdeğeri sınavlardan 100 üzerinden en az 50 olması şartı aranır. Başvuran adayların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca başvurdukları birim tarafından yapılacak dil sınavında da başarılı olması zorunludur.

            DOÇENTLİĞE ATANMAK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

Doçentliğe atamalarda Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği en son kriterleri sağlamış olmak.

                            PROFESÖRLÜĞE ATANMAK İÇİN ASGARİ KOŞULLAR

Profesörlüğe atanmak için başvuran tüm adaylarda doçent unvanı aldıktan sonra kendi alanında önde gelen yurtdışı akademik kuruluşlardan birinde akademik ve mesleki bilgi, görgü ve tecrübesini artırmak amacıyla en az 3 (üç) ay süreyle bulunmuş olması gerekir. Herhangi bir mazereti nedeniyle yurtdışına gidemeyen adaylardan Sosyal Birimlerde yapılan başvurularda aşağıda belirtilen puanlamaya ilave olarak 4 (dört) puan, diğer birimlerde ilk iki isimden biri olmak şartı ile, diğer yayın kriterlerine ilaveten, uluslararası 1 (bir) araştırma makalesi olması gerekir. Bu makale her alan için birinci madde (b) bendinde (eğitim bilimleri için madde 1) tanımlanan indekslerde yayımlanmış olmalıdır.*

 FEN VE  MÜHENDİSLİK  BİLİMLERİ

1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurduğu anabilim dalında, adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak koşuluyla, saygın periyodiklerde yayınlanmış en az  4 (dört) yayınının bulunması gerekir.

a)  Bunlardan en az biri SCI-expanded, SSCI veya EI kapsamındaki dergilerde birinci veya ikinci isim olarak yayınlanmış özgün araştırma makalesi,

b)  SCI expandet, SSCI veya EI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla iki adet özgün makale,

c) Bir adedi ulusal (veya uluslar arası) hakemli dergilerde yayımlanmış özgün makalesi olmalıdır.

2- Adayın lisansüstü programı olan dallarda en az iki adet yüksek lisans veya bir adet doktora tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması gerekmektedir. Ancak, adayın bu şartları yerine getirememesi halinde birinci maddede söz konusu edilen dört yayına ilaveten 1(a) da tarif edilen bir yayınının daha bulunması gerekmektedir.

  MATEMATİK VE İSTATİSTİK

 1-. Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurduğu anabilim dalında ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak koşuluyla, saygın periyodiklerde yayınlanmış en az  4 (dört) yayınının bulunması gerekir.

a)  Bunlardan en az biri SCI-expanded kapsamındaki dergilerde birinci veya ikinci isim olarak yayımlanmış özgün araştırma makalesi,

b)   SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla bir adet özgün makale,

c)   İki adedi ulusal (veya uluslar arası) hakemli dergilerde yayınlanmış özgün makale olmalıdır.

 2- Adayın lisansüstü programı olan dallarda en az iki adet yüksek lisans veya bir adet doktora tezi yönetmiş ve sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Ancak, adayın bu şartları sağlayamaması halinde birinci maddede söz konusu edilen dört yayına ilaveten 1(a) da tarif edilen bir yayınının daha bulunması gerekmektedir.

 SAĞLIK BİLİMLERİ

 1- Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurduğu anabilim dalında, saygın periyodik dergilerde yayınlanmış en az 4 (dört) yayınının bulunması gerekir.

a)  Bunlardan en az biri SCI** kapsamındaki dergilerde birinci veya ikinci isim olarak yayınlanmış özgün araştırma makalesi,

b) SCI** kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla iki adet veya SCI-expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ilk üç isimden biri olmak kaydıyla dört adetözgün makale veya vaka takdimi,

c) Bir adedi ulusal (veya uluslar arası) hakemli dergilerde yayımlanmış özgün makale veya vaka takdimi olmalıdır.

2- Adayın lisansüstü programı olan dallarda en az iki adet yüksek lisans veya bir adet doktora tezi veya iki adet tıpta uzmanlık tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması gerekmektedir. Ancak, adayın bu şartları sağlayamaması halinde birinci maddede söz konusu edilen dört yayına ilaveten 1(b) de tarif edilen indeksli dergilerde yayımlanmış bir yayınının (özgün makale) daha bulunması gerekmektedir

 SOSYAL BİLİMLER

1- Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 10 puan karşılığı bilimsel etkinliklerde bulunmak. (Ancak yayın sayısının en az 4 olması gerekmektedir.)

1.Uluslararası Yayın ve Atıflar

a. SSCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale 4 puan

b.Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 3 puan

c. İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli, bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış olan tam makale, 2 puan

d.İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap, 5 puan

e. İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm(Ansiklopedi maddesi dahil), 3 puan

f.  İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, 4 puan

g. Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri, 1 puan

h. Yukarıda tanımlanan yayımlara diğer yazarlar tarafından yapılan bir atıf, 0,5 puan

Kitap yayımlanması, 3 puan

II. Ulusal Yayınlar

a) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale, 1 puan

b) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç), 3 puan

c) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm, 1 puan

d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü, 1 puan,

e) Arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak, 1 puan

f)  Ulusal tebliğler, 0,25 puan (toplamı 1 puanı geçemez)

2. Adayın lisansüstü programı olan dallarda en az 2 adet yüksek lisans veya 1 adet doktora tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması gerekmektedir. Ancak, adayın bu şartları yerine getirememesi halinde 1. maddede söz konusu edilen 10 puan yerine 13 puan alması gerekmektedir.

EĞİTİM BİLİMLERİ 

Doçentlik unvanını aldıktan sonra başvurulan bilim alanı ile ilgili adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur.

1. SSCI, SCI-Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayınlamış olmak,

2. Aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak, en az 6 puan karşılığı yayın yapmış olmak;

a)  Yurt dışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale(editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), 2 puan

b)  Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, 2 puan

c)    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), 1 puan

3.  Adayın lisansüstü programı olan dallarda en az 2 adet yüksek lisans veya 1 adet doktora tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması gerekmektedir. Ancak, adayın bu şartları yerine getirememesi halinde, 1. maddede söz konusu edilen yayının 2 adet olması veya 2. maddede söz konusu edilen yayınlardan 9 puan karşılığı yayın yapmış olması gerekir.

 

   * 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

   ** 01.01.2013 tarihine kadar doçentlikte 5 yılını tamamlamış ve profesörlük kadrosuna başvurma hakkını kazanmış olan başvurularda SCI-expanded, SSCI, AHCI veya IM kapsamında taranan dergiler de kabul edilecektir.