Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması

GAZİANTEP TATLARI ÜRÜNLER AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI

1. GİRİŞ

Yaratıcı Şehirler Ağı (Creative Cities Network), 2004 yılında UNESCO Yürütme Kurulu’nun 170. toplantısında alınan karar doğrultusunda dünyanın farklı ülkelerinden 116 şehrin katılımıyla kurulmuştur.

Üye şehirler düzeyinde ve uluslararası seviyede, şehirlerin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmalarının desteklenmesi için yerel yaratıcılık, tanıtım ve görünürlüklerini artırmayı hedefleyen UNESCO, Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında; “el sanatları ve halk sanatı”, “dizayn”, “sinema”, “gastronomi”, “edebiyat”, “müzik” ve “görsel sanatlar” gibi 7 farklı dalda gerçekleştirdiği çalışmalar, ilgili çevreler tarafından referans olarak kabul edilmektedir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili mesleki teşekküllerle birlikte başlattığı girişimler neticesinde ülkemizin tarihî ve kültürel değerleri arasında özel bir yeri bulunan “Gaziantep Mutfağı”, yapılan değerlendirmeler sonucu, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan dünya genelindeki 18 gastronomi şehri arasına alınmıştır.

Gaziantep’in markalaşması yolunda sürdürülen gelişme, kalkınma ve markalaşma süreci emin adımlarla devam etmektedir. Bu kapsamda; 2013 yılında AB Komisyonu tarafından “baklava”, Türk tatlısı olarak tescil edilmiş, 2014 yılında Dünya Bankası Gaziantep’i “dünyanın rekabetçi şehirleri” arasında göstermiş ve Gaziantep, 2015 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan tespitler ışığında “Marka Şehir” ödülünü almıştır.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu markalaşma süreci ile uyumlu olarak Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması düzenleme kararı almıştır.

Bu yarışma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenmektedir.

2. YARIŞMANIN AMACI

Bu yarışmanın genel amacı, Gaziantep’in yöresel ürünleri için geleneksel ve yöresel değerlere sadık kalarak değişen teknolojiye ve tüketici eğilimine ayak uyduran, çevre dostu, özgün, fonksiyonel özelliklere sahip, uygulanabilir ambalajların geliştirilmesi ve bu alandaki genç tasarımcıların ülkemize kazandırılmasıdır.

Bu kapsamda;

* Tasarımın sektör için öneminin vurgulanması ve tasarım fikrinin teşvik edilmesi,

* İhracat potansiyeline sahip tasarımların ortaya çıkarılması,

* Tüketim biçimlerinde farklılık ve kolaylık yaratan, çevre etkisi gözetilmiş yeni ambalaj tasarım önerilerinin geliştirilmesi,

* Firmalar ile genç dinamik tasarımcı adaylarının buluşturulması amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMA KATEGORİLERİ

2016 yılında ilki gerçekleştirilecek olan Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması iki konu kategorisinde ve iki katılımcı türü (Profesyonel ve Öğrenci) kategorisinde düzenlenmektedir:

1. Gaziantep Tatlıları Ambalaj Kategorisi

Geleneksel Antep tatlılarından “Baklava, Şöbiyet, Katmer, …” için tasarlanacak ambalaj önerileri bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

2. Antep Fıstığı Ambalaj Kategorisi

Antep Fıstığına yönelik, tasarlanacak ambalaj ürünleri bu kategorinin konusunu oluşturmaktadır.

Ambalaj tasarımları endüstriyel üretim ürünlere yönelik tasarlanabileceği gibi perakende satılan ürünlerin ambalajlanmasına yönelik de olabilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya, tüm lisans, önlisans öğrencileri ve mezunları katılabilecektir. Yarışmaya katılımda önlisans ve lisans öğrencileri olarak başvuru yapan yarışmacılar “Öğrenci Kategorisi”nde, mezun olan yarışmacılar ise “Profesyonel Kategori”de değerlendirilecektir.

Yarışma, farklı uzmanlıklardan oluşan ekip çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, isteyenler için ekip çalışmasına açıktır.

Ekip olarak başvuru yapılması durumunda ekipte, endüstriyel tasarım bölümü, gıda mühendisliği bölümü, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve benzeri bölüm öğrencileri veya mezunlarının bulunması tavsiye edilmektedir. Bu durumda, her ekibin bir ekip lideri seçmesi gerekmektedir. Bir ekipte, bir ekip lideri ve en fazla iki ekip üyesi bulunabilecektir.

Yarışmaya bir katılımcı (bireysel veya ekip olarak) her bir konu kategorisi için tek bir proje ile katılabilecektir. Bir ekipte yer alan bir katılımcı, başka bir ekip içerisinde veya bireysel olarak yarışmada katılımcı olamayacaktır. Yarışmacılar, başka bir yarışmaya katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde, tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde, yarışmacının ödülü, varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmamış, üretilmemiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller GAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır.

Yarışmacıların;

a) GAİB Genel Sekreterliğinde veya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarından birinde çalışıyor veya buralarda çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

b) Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

c) Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

d) Yarışma şartnamesinde belirtilen diğer bütün koşullara uyuyor olması gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanların projeleri, yarışmaya katılmamış sayılır.


5. BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar yarışmanın internet sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru da aynı internet sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

Başvuru esnasında herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek için aşağıdaki adımların eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir:

Başvuru yapmak için yarışmanın internet sitesinde yer alan “Başvuru” sekmesi içerisinden ulaşılabilecek başvuru formunda belirtilen bilgiler online olarak doldurulacaktır.

Tasarımlar en fazla 5 paftada bilgisayar ortamında “pdf” formatında ve A3 boyutunda hazırlanmalıdır. Paftalar hazırlandıktan sonra her paftanın arkasına Rumuz yazılmalıdır.

Dijital olarak hazırlanmış tasarımlar veya el ile yapılan ve scanner yardımı ile elektronik ortama taşınmış tasarımlar yüksek çözünürlüklü “pdf” formatına dönüştürülmüş halde sisteme yüklenmelidir. Her pafta en az 300 dpi ve A3 kâğıdı boyutunda olmalı, A3 kâğıdı boyutundaki 5 pafta birleştirilerek 5 sayfalık tek bir PDF dosyası haline getirildikten sonra yüklenmelidir.

Tasarımın dijital kopyasına isim olarak –Türkçe Karakterler Ğ, Ü, Ş, İ, Ö, Ç kullanılmaksızın- “isim_soyisim.pdf” olacak şekilde dosya ismi verilmelidir. Tasarımın dijital kopyasının dosya boyutu 3,5 MB’ı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Başvuru formunun en altında yer alan “Lütfen Tasarımınızı Ekleyin” satırında bulunan “Gözat” düğmesine basılınca açılan pencereden, Tasarımın dijital kopyasının bulunduğu konum belirtilerek yükleme tamamlanmalıdır.

“Göndermeden Önce Yazdırmak İçin Tıklayınız” düğmesine basarak Başvuru Formunun yazıcı çıktısı alınmalıdır. Alınan çıktının altına isim-soyisim yazılarak imzalanmalıdır. Daha sonra, başvuru formunun en altında bulunan “Gönder” tuşuna basılarak online başvuru tamamlanacaktır.

Devamında yukarıdaki açıklamalar ışığında fiziki başvuruların tamamlanması unutulmamalıdır.

Ekip olarak başvuru yapılması durumunda başvuru formu belirlenen ekip lideri adına doldurulmalı, formun alt kısmında ekipte bulunan kişilere ilişkin bilgiler de eksiksiz olarak girilmelidir. Ekip içindeki diğer kişilerin ekip liderini kabul ettiklerini gösteren taahhütnamenin (EK-1) “pdf” formatında taranmış bir örneği hem sisteme yüklenmeli ve hem de elden veya kargo yolu ile yapılacak fiziki başvuru dosyasına eklenmelidir.

Söz konusu proje paftalarının aynı hali A3 normunda kâğıt üzerine basılarak yine A3 boyutunda 5 MM fotoblok üzerinde, posta yoluyla da GAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecektir.

GAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.

Tasarım yapılan proje paftalarında aşağıda detayları verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır.


6. TEKNİK KOŞULLAR

Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması’na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

– Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan perspektif ve tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri, çizim ölçüleri Türkçe olarak yer alacaktır.

– En çok 5 pafta olarak A3 boyutundaki 5 mm fotobloklu proje paftaları ve 750 kelimeyi geçmeyen proje açıklama raporu, proje paftaları -bilgisayar ortamında en geç son başvuru tarihine kadar yarışmanın internet sitesine yüklenmiş olarak- GAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır.

Proje Paftalarına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar:

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

a) Tasarımın İsim Önerisi

b) Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 2 cümle ile)

c) Üretimde Kullanılacak Malzemeler

d) Üretimde Kullanılacak Teknikler

“Proje Raporu” proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan rapor olup, başvuru esnasında yarışmanın internet sitesinden belirtilen bölüme yazılacaktır. Rapor 750 kelimeyi geçmeyecektir.

Ödül almak için ekip adına, ekip lideri yetkili olacaktır. Ekibe katılan ortakların her biri GAİB’e karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

Yarışmaya katılan yarışmacılar, yarışmaya sundukları çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun, yarışmacıya ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması ve paftaların yarışmanın internet sitesi üzerinden yüklenerek GAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılması, katılımcı kişiyi/ekibi başvuru yapmış sayacaktır.

Yarışmanın internet sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili gereken bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Yarışmaya başvuru yapılmış olması;

a) Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve,

b) Yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği,

anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Yarışmacıların adres, telefon, e-posta adresi ve diğer bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunludur. Verilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde, tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Yarışmacılardan başvuru sırasında vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci/mezuniyet belgeleri, özgeçmişleri ve diğer gerekli olabilecek belgeleri ekleyerek GAİB Genel Sekreterliği’ne tasarımları ile birlikte göndereceklerdir.

Başvuru esnasında proje sahiplerinin “kimlik bilgileri AÇIKLANABİLİR” ibaresinin seçilmesi, projenin yarışma sonunda yarışmacı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda yarışmacı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına yarışmacı/yarışmacıların izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresinin seçilmesi halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir.

Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz, logo vs. görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.


7. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Ürünlerin tasarımı esnasında estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, seri üretime, ambalajlanmaya, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütlerinin de dikkate alınması önemlidir.

Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:

1. Ambalajın tasarımının yeni ve özgün olması;

2. Ambalaj tasarımının kullanım açısından getirdiği yenilik ve kullanım kolaylığı;

3. Ambalaj tasarımının var olan benzerleri arasında anlamlı bir fark yaratması;

4. Ambalajın değişen yaşam tarzları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni tüketici beklentilerine uygunluğu;

5. Ambalajın içerdiği ürüne yeni bir pazar yaratma potansiyeli;

6. Ambalajın ürün hakkında bilgilendirme sağlaması;

7. Grafik unsurların ambalajın içerdiği ürünün yararlarını, imajını ve kimliğini yansıtması;

8. Ambalajın içerdiği ürüne yeterli bir hijyen ve koruma sağlaması;

9. Seçilen ambalaj malzemesinin tasarım açısından uygunluğu;

10. Seçilen ambalaj malzemesinin ürün açısından uygunluğu;

11. Seçilen ambalaj malzemesinin baskı tekniklerine uygunluğu;

12. Seçilen ambalaj malzemesi ve tasarımının üretim açısından kolaylığı ve ekonomik açıdan uygulanabilirliği;

13. Seçilen ambalaj malzemesi ve tasarımının üretim ile ilgili var olan standartlar ve mevzuata uygunluğu;

14. Grafik tasarım ve endüstriyel tasarımı arasındaki uyum ve bütünlük;

15. Ambalajın içerdiği ürünü dış etkenlere karşı koruması,

16. Ambalajın etkin bir şekilde tedarikçiden üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi ve depolanabilmesi açısından dayanıklılığı;

17. Ambalajın nihai satış noktalarında sergilenmeye ve tüketiciye sunumu için uygun olması;

18. Ambalaj sahibinin diğer ürünleriyle ilişkisi (tasarımın farklı gramaj ve ebatlara, ayrıca ikinci bir paket/çantaya girmesinin gerektiği durumlarda uygulanabilirliği);

19. Ambalaj tasarımının geri dönüştürülebilme, yeniden kullanıma kazandırılabilme kapasitesi ve ortaya çıkaracağı atık miktarı;

20. Tekrar kullanım için yapılacak değişikliklerin, üretim maliyetlerini artırmaması ve ürün/marka kimliğine zarar vermemesi;

Yarışma üç ayrı değerlendirme aşamasına sahiptir:

Ön İnceleme: Başvuru yapan katılımcılar ve eserlerinin, yarışma şartnamesine uygunluğu yönüyle bir ön inceleme yapılacaktır. Bu ön inceleme GAİB Genel Sekreterliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesince belirlenen personel eli ile yapılacaktır.

Birinci Değerlendirme: Ön incelemede uygun bulunan tasarımlar, konuyla ilgili akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşturulan bir Jüri tarafından ilk değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Bu aşamada başvurular; ürünün görsel tasarımı, üretimde kullanılacak malzemeler ve üretimde kullanılacak teknikler açısından değerlendirileceklerdir. Yapılan değerlendirme sonucunda her bir kategoride dereceye giren 10 asil ve 5 yedek yarışmacı, yarışmanın internet sitesinden ilan edilecektir.

Prototip Geliştirme Aşaması: Birinci Aşamada her kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje (en az 10 tane) İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecektir. Bu yarışmacılar yarışmanın internet sitesinden ilan edilecek ve yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek projelerin imalata uygun olarak geliştirilmesi ve numunelerin kontrolü istenecektir. Geliştirilen projeler, yarışmacılar tarafından kendi imkânları ile üretilmesi mümkündür. Ancak yarışma kapsamında “numune üretim sponsorluğu” yapan firmaların ve kuruluşların pilot üretim tesislerinde numune üretimi yapılabilecektir. Hangi firmanın hangi tasarımın numune üretimini yapacağı konusu, üretilecek olan ürün için ihtiyaç duyulan malzeme ve tekniklere göre GAİB tarafından belirlenerek yarışmacılar yönlendirilecektir. Zaman ve diğer gerekli imkânların yer almadığı durumlarda, numune üretim aşaması GAİB tarafından askıya alınarak ilk üç dereceye girenlerin seçimine gidilebilir.

İkinci Değerlendirme:

Hazırlanan prototipler, konuyla ilgili akademisyen ve sektör temsilcilerinden oluşturulan bir Jüri tarafından ikinci kez değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Bu aşamada başvurular; ürünün görsel tasarımı yanı sıra üretim süreçlerine uygulanabilirliği açısından değerlendirileceklerdir.

Nihai Başarı Puanı:

Değerlendirme sonucunda ilk aşamada alınan puanın %40’ı ve ikinci aşamada alınan puanın %60’ının toplamı, eserlerin nihai puanını teşkil edilecektir.


8. TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER

Sisteme yüklenen başvurular gerekli bütün belgelerle birlikte aşağıda belirten adrese elden veya kargo yolu ile ulaştırılacaktır:

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 27090 Şehitkâmil/GAZİANTEP

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular ve posta/kargoda yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tel: +90 342 211 05 28

Faks: +90 342 211 05 09

E-Posta: muhammedalicavus@gaib.org.tr

Yarışma ile ilgili her türlü soru yukarıda belirtilen e-posta adresine yöneltilebilir. Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 1 Temmuz 2016

Ön İnceleme : 14 Temmuz 2016

Birinci Aşama Değerlendirme : 19 Temmuz 2016

Prototip Üretim Aşaması : 20 Temmuz – 15 Eylül 2016

İkinci Aşama Değerlendirme : 27 Eylül 2016

Ödül Töreni : 28 Eylül 2016

Gerekli görülmesi durumunda yarışma takviminde değişiklik yapılabilecek olup, olası değişikliklerin yarışmanın internet sitesinden takip edilmesi önemlidir.

10. ÖDÜLLER

“Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara her bir konu kategorisinde katılımcı türüne göre farklılaştırılmış olarak toplam 12 ödül verilecektir. Buna göre kategorilerinde dereceye girenlere aşagıdaki ödüller verilecektir.

Profesyonel Kategori:
Birinci: 50.000 TL
İkinci: 25.000 TL
Üçüncü: 12.500 TL

Öğrenci Kategorisi:
Birinci:10.000 TL
İkinci:7.500 TL
Üçüncü: 5.000 TL

Ayrıca ödül alanlara, katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü, yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

11. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma ile ilgili her duyuru, öncelikle yarışmanın internet sitesinde ve ayrıca GAİB’in uygun gördüğü internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında ilan edilecektir.

12. YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Jüri Üyeleri tarafından ödül almaya layık görülen projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.


13. TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar konu ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurabilirler.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Ayrıca, yarışma koşullarını değiştirebilir, yarışmayı kısmen veya tamamen iptal edebilme hakkına sahiptir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek birden çok sayıda örnek modelini üretmek haklarına süresiz sahip olacaktır . Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

1. Aşamayı geçemeyen tasarımların paftaları 20 – 29 Temmuz 2016, nihai değerlendirmede dereceye giremeyen tasarımların paftaları ise 3 – 14 Ekim 2016 tarihleri arasında, jüri değerlendirmesi sonucunda tasarımın aldığı puanı ile birlikte GAİB Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım paftalarından GAİB Genel Sekreterliği hiçbir şekilde ve nedenle sorumlu tutulamaz.

Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan, Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında hakların hak sahipleri tarafından 3. kişilere devrinde Hububat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı Birliği’nin ön alım hakkı vardır. Belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyen III. kişilerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. İhracatçı Birliği’nin ön alım hakkı kullandırılmadan yapılan devirler sonucu İhracatçı Birliği iş bu devir işlemini öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde, aynı bedelle eserin fikri sınai haklarının kendi adına tescilini talep edebilir.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında projenin numune üretim aşamasında “numune üretim sponsorluğu” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, GAİB üyeleri ile “numune üretim sponsorluğu” veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller GAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır.

Asli Jüri Üyeleri ve organizasyon komitesinin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir.

Bu yarışmaya katılan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.