GAZİANTEP SANAYİ ODASI LOGOSU TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı 
  Yarışma GSO için yeni bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlemektedir.
 
Yarışmanın Konusu 
 Adaylardan, aşağıdaki değerler ile GSO’nun tarihsel gelişimini ve birikimini dikkate alan yeni
bir GSO logosu tasarlamaları beklenir.
 
MİSYON
“Gaziantep Sanayi Odası, sürekli gelişim anlayışı içerisinde, yasal yükümlülükleri ile birlikte,
sahip olduğu bilgi birikiminden yararlanarak, üyelerinin ortak ihtiyaçları ve gelişmeleri için
çeşitli hizmet ve görevleri yerine getirmeyi Gaziantep sanayisinin ve bulunduğu bölgenin
imajını en olumlu seviyeye yükseltmeyi, çalışanları ve bulunduğu çevreye değer katmayı
görev edinmiştir.”
 
VİZYON
“Gaziantep ilinin ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her
alanında üyelerinin rekabet gücünü artırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin
simgesi, zenginlik yaratan bir kurum olmaktır.”
 
Katılım Koşulları 
  1.      Yarışma herkesin katılımına açıktır. 
  2.      Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir. 
  3.     GSO Yönetim Kurulu ve kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz. 
  
Teknik Koşullar 
1. Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, GSO’yu temsilen her türlü
basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri,
kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde
kullanılacaktır. Logo tasarımı renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp
küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların
kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı
ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 
2.  Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz ve renkli olarak paspartulanmamış veya kartona
yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator,
CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD
ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TİF
uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.
  3. Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması,
diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk
Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış
olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır.
Yönetim Kurulu tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül
sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin
maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan GSO sorumlu tutulamaz.
 
4. Yönetim Kurulu, eserleri, özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin GSO’nun
amaçlarını ve tarihsel gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirilecektir.
 
5.  Yönetim Kurulu; uygun gördüğü bir eseri GSO’nun yeni logosu olarak belirleyecektir.
 
6. GSO, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.  Seçilecek eser sahibinden
GSO Yönetim Kurulu’nun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik
değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle
hak kazanan eserin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek
çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde GSO’ya
sunulmaları gerekmektedir. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
 
7.  Eserlerin GSO’nun ihtiyacını karşılamaması halinde, GSO Yönetim Kurulu hiçbir esere
ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 
8. Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla
30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden
GSO sorumlu değildir.  
 
Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi 
  1.      Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır. 
  2.      Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı
kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır. 
  3.      Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. 
  4.      Katılımcının rumuzu eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.  
  5.      Her eser ayrı ayrı A4 kağıt üzerinde renkli ve siyah beyaz baskılı biçimde, teslim
edilecektir. CD’de eserin elektronik ortamda oluşturulmuş hali yer alacaktır. 
  6.      Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve
yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. 
  7.      Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz
kullanmalıdır.
  Eserlerin Teslimi
 
Eserler başvuru formu ile birlikte 29 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar, GSO’ya
elden, taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan
kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde
belirtilen adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
 
Kullanım Hakkı
 
Katılımcı, seçilen eserinin GSO’ya süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen
kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma
iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için GSO’ya tam lisans/yetki
verdiğini kabul eder.
 
Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak,GSO’yu temsil edecek
her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon
ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde
kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı
talep edemeyecektir.
 
Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını,
ve GSO Yönetim Kurulu’nun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 
Yarışma Takvimi  
  Son Başvuru tarihi: 29 Şubat 2012 saat 17.00. 
  Kurul Değerlendirme Tarihi: 10 Mart 2012 
  Sonuçların Açıklanması: 15 Mart 2012
 
Sonuçlar GSO web sitesi www.gso.org.tr ‘de yayınlanacaktır.  
 
Ödül 
  Yarışmanın ödülü, 15 000-TL’dir.