GAZİANTEP MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI PORTRE YARIŞMASI

ŞANLI DESTANIN 100. YIL DÖNÜMÜ ANISINA

GAZİANTEP MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI PORTRE YARIŞMASI
Amaç: Bu yarışmanın amacı, şanlı destanın 100. yıl dönümü anısına kahramanlarımızı anmak ve anılarını ölümsüzleştirmektir.

Katılım: Uluslararası Katılımlı.

Destekleyen Kuruluşlar: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazikültür A.Ş.

Düzenleyen Kuruluşlar: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazikültür A.Ş.

Kategoriler: Yağlıboya, Suluboya ve Desen (karakalem).

Yarışma Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı: Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü).

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi).

Yarışma Düzenleme Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ayhan Özer (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı).

Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR, Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan DAMGACI, Arş. Gör. Bekir BABA. (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Elemanları) ve Hasan KESKİN (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Öğrencisi).

Ödüller: 10 adet yağlıboya başarı ödülü, 10 adet suluboya başarı ödülü ve 10 adet desen başarı ödülü.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Başlama Tarihi: 10 Kasım 2020

Başvuru Bitiş Tarihi: 21 Aralık 2020 mesai bitimine kadar.

Ödül ve Sergilemeye İlişkin Seçici Kurul Nihai Toplantı Tarihi: 23 Aralık 2020

Online Ödül Töreni: 25 Aralık 2020

Online Sergi: 25 Aralık 2020

Sergi Tarihi ve Yeri: 14 Ocak 2021, Gaziantep Üniversitesi Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi

Online Sergi Kataloğunun Yayımlanması: 14 Ocak 2021

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi çalışanları ve Seçici Kurul’da görev alanların birinci derece yakınlarının dışında tüm dünyadan sanatçılara (her yaştan) açıktır.

2. Yarışmaya katılacak eserler yağlıboya, suluboya ve desen (karakalem) olmak üzere üç kategoride yapılacaktır.

3. Her sanatçı yarışmaya dilediği sayıda eserle katılabilir.

4. Konu: “Gaziantep Milli Mücadele Kahramanları Portreleri” olarak belirlenmiştir. Portresi yapılacak Milli Mücadele Kahramanlarının ayrıntılı görseller için tıklayınız.

5. Yarışmaya katılan eserler daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.

6. Eserlerin boyutları: kısa kenarları 50 cm’den küçük, uzun kenarları ise 100 cm’den büyük olmamalıdır.

7. Yarışmaya yurtiçinden katılacak eserler, çerçevesiz, korunaklı biçimde paketlemiş olarak elden ya da posta ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil- Gaziantep, TÜRKİYE adresine ulaştırılmalıdır.

8. Yarışmaya yurtiçinden gönderilen eserlerin son teslim tarihi 21 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.

9. Yarışmaya yurtdışından katılım: gaunpainting@gmail.com adresine eserlerin görselleri ile katılım formlarının gönderilmesi, eserlerin kargo ya da posta ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil- Gaziantep, TÜRKİYE adresine gönderilmesi ile yapılabilecektir. Eserlerin e-posta ile son teslim tarihi 21 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.

• Yarışmaya yurtdışından katılımda oluşabilecek makul gecikmeler dikkate alınacak, ancak eserlerin orijinallerinin yarışma düzenleme komisyonuna ulaşmaması halinde, eserlerin (ödüle değer görülmeleri durumunda) ödülleri verilemeyecektir.

• Yarışmaya yurtdışından katılımda çalışmaların fotoğraflarının *.jpg formatında ve görsellerin çözünürlüğü kısa kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde kaydedilmesi sağlanmalı ve iletilmelidir.

• Başvuru formunun imzalı olarak, eserle birlikte verilmelidir.

• Bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Ödül alan eserler ve sergilemeye değer bulunan eserler 24 Aralık 2020 tarihinde http://gsf.gantep.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

• Eserlerin arka yüzünde eserin adı, yapım yılı, boyutları, tekniği ve sanatçının adı ve soyadı, adres ve telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda esere zarar vermeyecek biçimde yapıştırılmış bir etiket bulunmalıdır.

• Posta ve kargo yoluyla gönderilecek eserlerde oluşabilecek olası zarar ve gecikmelerin tüm sorumluluğu sanatçıya aittir.

ÖDÜLLER

• Yağlıboya kategorisinde seçilecek 10 eserden her birine 2.000 TL, Suluboya kategorisinde seçilecek 10 eserden her birine 1.000 TL, Desen (kara kalem) kategorisinde seçilecek 10 eserden her birine 1.000 TL başarı ödülü ve belgesi verilecektir.

• Seçici Kurul ödüllerin her bir kategoride tümüne değer eser bulunamaması durumunda, ödül miktarında arttırma, azaltma ve kategori değişikliği yapma hakkına sahiptir.

• Sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine, sergilemenin tamamlanmasının ardından (alıcı ödemeli olarak) iade edilecektir. Ancak bağışlanmaları durumunda eserler, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koleksiyonuna katılıp, kalıcı bir sunumla daimî olarak sergilenecektir.

DEĞERLENDİRME

• Değerlendirme iki aşamada yapılır.

• Ön Seçici Kurul değerlendirmesi; 22 Aralık 2020 tarihine kadar eserlerin ön değerlendirme komisyonuna ulaşmasıyla, asıl seçici kurulun değerlendirmesi için peyderpey hazırlar, fotoğraflar ve kataloglar.

• Seçici Kurul; 23 Aralık 2020 tarihinde toplanarak ön elemeden geçen eserlerin arasından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri belirler.

Ön Seçici Kurul

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR, Öğr. Gör. Tuğrul Alpaslan DAMGACI ve Arş. Gör. Bekir BABA.

SEÇİCİ KURUL

Fatma ŞAHİN (Gaziantep Büyük Şehir Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN (Gaziantep Üniversitesi Rektörü)

M. Hakan TANRIÖVER (Gazikültür Sanat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR (Gazikültür Sanat A.Ş Genel Müdürü)

Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

Doç. Dr. Ayhan ÖZER (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR (Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü)

ÖZEL AÇIKLAMALAR

• Yarışma sonuçları internet yoluyla duyurulacaktır.

• Ödül kazanan eserler ile bağışlanan eserlerin tümü, bütün haklarıyla satın alınmış gibi işlem görür. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koleksiyonu’na girer. Eser üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gazikültür AŞ.’ye aittir.

• Ödül kazanan eserlerin ile bağışlanan eserlerin telif haklarını devralmak kapsamında, ayrıca bir ücret tabi olmaksızın, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan, FSEK’nin 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (uyduyla ve kabloyla yayın hakkı da dâhil) ve uluslararası mevzuattaki erişilebilir kılma şeklindeki tüm mali hakları, FSEK’de tanımlanan yasal koruma süreleri boyunca ve Türkiye ile birlikte tüm dünyada geçerli olacak şekilde sanatçıdan devralınır. İşbu devrin gerçekleştirilebilmesi için ilgililer, talep üzerine, tüm mali hakların devrine ilişkin ekli beyannameyi imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.

• Bu eserler, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gazikültür AŞ. tarafından, diledikleri zaman, sergileme amaçlı olarak ve/veya ürün ambalajları üzerinde görsel malzeme ve/veya duvar ve masa takvimi, afiş, broşür, kartpostal, ajanda gibi sair iletişim, reklam ve tanıtım malzemesi olarak değerlendirilebilecek ve kullanılabilecektir.

• Ödül kazanamayan, sergilenmeye değer görülmeyen ya da bağışlanmayan eserler sanatçılara teslim alındıkları yerde ya da masraf ve sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kargo ile adreslerine iade edilecektir. Yarışma düzenleme komisyonu, sonuçların açıklamasından sonraki iki ay içinde geri alınmayan eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

• İhtilaf halinde Gaziantep mahkemeleri yetkilidir.

• Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri resimlerin özgün nitelikte ve hukuki açıdan kendileri tarafından yaratıldığını, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ile yerel hukuk uygulamalarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, daha önce benzer yarışmalara katılmamış, ödül kazanmamış ve sergilenmemiş olduğunu, beyan ve kabul eder.

• Katılımcılar, işbu sözleşme kapsamında paylaşacakları her türlü kişisel verinin, yarışma gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında işlenebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.

• Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Ödüllerin Verilmesi: Ödüller, sanatçıların bildireceği banka hesap numaralarına en geç 14 iş günü içinde ödenir.

Başarı ve Katılım Belgelerinin verilmesi: Eserleri ödüle ve sergilemeye değer bulunan sanatçıların belgeleri mail yolu ile iletilecektir. Ayrıca fiziksel ortamda istenen belgeler Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden elden verilebileceği gibi alıcı ödemeli olarak gönderilebilecektir.