Gaziantep 4007 Tübitak Bilim Şenliği

Gaziantep 4007 Tübitak Bilim Şenliği

Projemiz ile bilimsel uygulamaları toplum ile anlamlı bir düzlemde buluşturarak bireylerin bilimsel bilgiyi edinme sürecine katılmaları, bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazanmaları ve olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında bilim ve teknoloji alanlarına yönelik ilginin arttırılması, her yaştan bireyin düşünmeye, gözlem yapmaya ve araştırmaya teşvik edilmesi, insanlarda bilime karşı merak duygusunun uyandırılması hedeflenmektedir.

Projede yapılan etkinlikler sonucunda hedef kitlenin, bilimin günlük hayatta öneminin anlaşılması, kalkınma ve gelişmenin öncül koşulu olduğu bilincinin artırılması ve velilerin çocuklarını bu doğrultuda kanalize etmesi sağlanacaktır. Yapılacak olan faaliyetlerle yetişkinlerin çocuk etkinliklerinden keyif almaları sağlanacaktır.

Bunun yanı sıra çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri sosyal faaliyetlerin eğitici bilimsel aktivitelerden de oluşabileceği farkındalığı oluşturulacak ve sonrasında sürdürülebilirlik amacıyla tarafımızdan planlanacak olan evlerde aile çocuk katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler düzenlenecektir. Böylece bilimsel etkinliklerin günlük hayatta sosyal aktivite olarak Gaziantep halkının hayatında kalıcı olması sağlanacaktır.

ATÖLYELER

Zeka Oyunları İle Kaynaşma
Elektronik Kit Atölyesi
Eğlenceli Birim
Bir Gram Zeka Bir Kilo Kültür
Elektronik Kitlerle Yaratıcılık Atölyesi-I
3 Boyutlu Yazıcı ile Kendin Yap
Tangramlar ile Alan Karşılaştırılması
Kâğıt Katlamayla Oluşan Şekillerin İncelenmesi
Kodlama ve Robotik Etkinlikleri
Yanmayan Kâğıt Bardak
Hem Eğleniyorum Hem de Deyimlerimizi ve Atasözlerimizi Öğreniyorum
Eğlenceli Fen Deneyleri
Sismograf
Kodlama
Robot Hayvanlar
Kodlama ile Elektronik
Robotları programlayalım
Robotumu Yapıyorum
Güneş Böceği
Rüzgar Tribünü Yapımı
Teraryum
Mancınık Yapalım
Böcek Robot
Çok Renkli Gece Lambası
El Planetaryumu
Jeodezik Kubbe
Kum Boyama Atölyesi
Challenge
Eğlenceli Bilim Parkuru
Özel Çocuklarla Dans
Özel Çocuklarla Ritim
Disiplinler Arası Oyun Tabanlı Öğrenme Uygulama Atölyesi
Musiki Eşliğinde Değerli Hikâyeler Oyunu
Ortak Fıkralarla Değerlerimiz ve Değerli Fıkralar
Ölü Bitki Atölyesi
Eylul Tutulma Avcıları

KONFERANSLAR

Disiplinler Arası Oyun Tabanlı Öğrenme
Konferansın Amacı: Bu etkinliğin amacı öğretmenlerin öğrencileirn ve velilerin disiplinler arası oyun tabanlı öğrenme hakkında farkındalığını arttırmak ve disiplinler arası oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri üretmelerini katılımlarını teşvik etmektir.

Konferansın Konusu:
– Tanımlar ve Temel Kavramlar
– Disiplinler arası öğretim
– Disiplinler arası etkinlik örnekleri
– Oyunların Eğitimde Kullanımı
– Oyunların Sınıflandırılması ve Eğitimde Kullanılabilme Potansiyeli
– Oyunla öğretimin avantajları-dezavantajları
– Oyun ve etkinliklerde nelere dikkat edilmeli
– Eğitsel Oyunlarda Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Rolleri
– Eğitsel Oyunların Eğitsel Çıktılara Etkisi: Araştırma Kanıtları
– Disiplinler arası eğitsel Oyun örnekler

Konuşmacı: PROF. DR. NURİ CAN AKSOY

Matematik Öğretimi ve STEM Eğitimi
Konferansın Amacı: Bu konferans sunumunda matematik ve STEM eğitimi arasındaki ilişki üzerinde durulacak ve STEM destekli bir öğretimde matematiğin yeri ve önemi ele alınacaktır.
Konferansın Konusu: Toplumsal geleceğimiz bağlamında Matematik Öğretimi ve STEM Eğitimi
Konuşmacı: PROF. DR. MEHMET FATİH ÖZMANTAR

Teknolojik Gelişmelerin Çocuklar Üzerine Etkisi
Konferansın Amacı: Okul çağındaki çocuklarımızın kullandığı teknolojik araçların, bu araçlara verilen önemin ve bu araçlara bağımlılığın ortaya konulması ve bu sayede bir farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.
Konferansın Konusu: Teknolojik Gelismeler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Konuşmacı: PROF. DR. EYÜP İLKER SAYGILI

HPV Virüsü
Konferansın Amacı: Gaziantep’te Kadınların HPV Virüsü, HPV aşıları ve Rahim Ağzı Kanseri konusunda farkındalık oluşturmak
Konferansın Konusu: Gaziantep’te Kadınların HPV Virüsü, HPV aşıları ve Rahim Ağzı Kanseri
Konuşmacı: DOÇ. DR. ZAFER ÇETİN

Güneş ve Ay Tutulmalarının Kültür Uzerine Yansımaları
Konferansın Amacı: Günes ve Ay Tutulmalarinin Kultur Uzerine Yansimalari
Konferansın Konusu: Günes ve Ay Tutulmalarinin Kultur Uzerine Yansimalari
Konuşmacı: BELEDİYE

1 Yorum