Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Ödülleri Başvuru

 

2011 Yılında Uluslararası Alanda Gazi Üniversitesi’nin Adını Duyuran Yayın, Atıf ve Patentleri Teşvik Amacıyla Verilecek Ödüle Başvuru Şartları

1. Yayınlar

a)   Yayın, atıf ve patentleri teşvik amacıyla verilecek ödüllere başvuru şartları, Gazi Üniversitesi Ödül Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştır.

b)  2011 yılı içinde uluslararası alanda özgün araştırma makalesi yayımlayan öğretim elemanlarına,  TÜBİTAK-ULAKBİM Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı’nın 2011 yılı Uygulama Kriterleri esas alınarak ödül verilecektir1.

c) Teşvik ödülü, sadece ISI Web of Knowlege’de2 fen bilimleri alanında A, B ve sosyal bilimler alanında A,B,C gruplarında (TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından belirlenen) “ARTICLE” olarak taranan makaleler ile WoS’da indekslenen fen ve sosyal bilimler alanlarındaki Türkiye’de yayımlanan dergilerdeki makalelere C grubundan (yılda 2 teşvik ile sınırlı) ödül verilecektir. Uluslararası dergilerde “editorial report, letter, brief,  technical note, brief communication, referee research, brief report, correspondence, notes and news, scientific note, technical communication, short reports, technical report, case report, case study, vb.” adıyla anılan çalışmalar ile kongre veya sempozyum bildirisi şeklinde olan yayınlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) 2011 yılı içinde üniversite genelinde yapılan müracaatlar içerisinden,  en az 10 yayın olmak koşuluyla, en fazla yayın yapan ilk 3 (üç) kişiye onur belgesi verilecektir. (Yayın sayısının hesaplanmasında, sadece başvuru yapılan makaleler dikkate alınacaktır).

 

2.  Atıflar

a) 2011 yılına ait Web of Science’ da yayının Gazi Üniversitesinde yapılmış olma şartı ile Gazi Üniversitesi adı girilerek yapılan taramada en az 50 (elli) ve üzerinde atıf almış olan öğretim elemanına ödül verilecektir.

b) Yazarın kendi çalışmalarına yaptığı atıflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Web of Science dışındaki veri tabanları değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.

 

3. Patentler

2011 yılında uluslararası patent almış olan bilimsel araştırmalara ödül verilecektir.

 

4. Başvurular

a) Başvuru sahibinin 2011 yılı içinde Gazi Üniversitesi kadrosunda çalışıyor olması gerekmektedir. İlk sıradaki yazarın başvurmaması veya Gazi Üniversitesi kadrosunda çalışıyor olmaması durumunda, sıradaki ilk Gazi Üniversitesi öğretim elemanı başvuruda bulunabilir.

b) Ödül başvurularını bir kişi yapabilir.

c) Lisansüstü tez çalışmalarından yapılan yayınlarda, ödül Gazi Üniversitesi kadrosundaki tezi yapan kişiye verilir. Gazi Üniversitesi’ne kayıtlı olarak tez çalışmalarını yürütmüş olan öğrencinin Gazi Üniversitesi kadrosunda bulunmaması durumunda ödül için başvuruyu yayında adı geçen Gazi Üniversitesi kadrosundaki tez danışmanı öğretim üyesi yapabilir.

 

5. Başvuruların Kabulü ve İtirazlar

Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve ödüller ile ilgili itirazların incelenmesi Gazi Üniversitesi Teşvik Ödülleri Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon kararları kesindir ve bu kararlara itiraz edilemez.

 

NOTLAR:

1. SCI-SSCI-AHCI alanında yapılacak makale başvurularında, başvuru tarihindeki TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından 2011 yılı için yayımlanan SCI-SSCI-AHCI3 esas alınacaktır. Başvuruların, makalenin yayımlandığı derginin A, B veya C gruplarından hangisine dâhil olduğunu gösteren bir çıktı ile birlikte yapılması gerekmektedir.

2. SCI-SSCI-AHCI alanında yapılacak makale başvurularında makalelerin basılmış olması şartı vardır.

3. 2011 yılı başvuruları, ilgili belgelerle birlikte 30 Mart 2012 tarihine kadar Akademik Ölçütler ve Ödül Bürosu’na (Rektörlük Müze Katı) şahsen yapılacaktır. Belirtilen tarihten sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

UBYT uygulama esaslarına http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/haberler.uhtml adresinden ulaşılabilir.

http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/dergiler.php