Gazi Üni. Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’un 5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5- İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; Tıp Fakültesi kadrolarına başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi,

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Doçentlik belgesi,

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

– Başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

– Özgeçmiş,

– Yayın Listesi

– (2) iki adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı sureti,

– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

– Varsa Yabancı Dil Belgesi

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: İlan 04 Mayıs 2013 Tarih ve 28637 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Başvuru süresi ilan resmi gazetede yayınlandıktan sonra 15 gündür.

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakolojiProfesör

1

1

 
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaProfesör

1

1

 
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriBiyokimyaProfesör

1

2

 
Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiYardımcı Doçent

1

1

Kazan-Tatar Siyasi ve Kültürel Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıHalk EdebiyatıYardımcı Doçent

1

1

Kuzey-Doğu Sibirya epik anlatıları   üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam SanatıYardımcı Doçent

1

1

Osmanlı dönemi mezar taşları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk ve İslam SanatıYardımcı Doçent

1

1

Osmanlı Minyatür Sanatı alanında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistikDoçent

1

1

Kodlama teorisi üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaİnorganik KimyaDoçent

1

1

Karboksamit, Cu (II),Zn (II)   kompleksleri ve antibakteriyel

aktiviteleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDoçent

1

1

Spektral analiz konusunda   çalışması olmak.
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistikDoçent

1

1

Sıralı küme örneklemesi konusunda   çalışmalar yapmış olmak.
Fen FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDoçent

1

1

Vektör metrik uzaylar konusunda   çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaFizikokimyaDoçent

1

1

 Enzim immobilizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiİstatistikUygulamalı İstatistikDoçent

1

1

Biyoistatistik alanında   doçentliğini almış olmak ve kümeleme

analizi konusunda çalışması olmak.

Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve EkonomisiProfesör

1

1

 
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiProfesör

1

2

 
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimFen Bilgisi EğitimiProfesör

1

1

Analitik Kimya ve Fen Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiYabancı Diller EğitimiFransız Dili EğitimiProfesör

1

1

 
Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProfesör

1

1

Sosyal kaygı alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiDoçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim   Teknolojileri Eğitimi alanında

Doçent olmak ve Dijital vatandaşlık üzerine   çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojisi EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojisi EğitimiDoçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak ve

Teknoloji destekli öğretme eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoçent

1

1

 
Gazi Eğitim FakültesiGüzel Sanatlar EğitimiMüzik EğitimiDoçent

1

1

 
Gazi Eğitim FakültesiİlköğretimOkul Öncesi EğitimiDoçent

1

1

Ana-baba eğitimi alanında uzmanlaşmış olmak,

aile katılımı ve anne-baba tutumu konularında çalışmaları  olmak.

Gazi Eğitim FakültesiOrtaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiTürk Dili ve EdebiyatıDoçent

1

2

 
Gazi Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDoçent

1

3

 
Güzel Sanatlar FakültesiTemel Sanat BilimleriSanat BilimleriYardımcı Doçent

1

1

Porselen ve seramik yüksek pişirim teknolojisi üzerine

çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİktisatİktisatProfesör

1

1

Mikro iktisat, tarım ekonomisi,   enerji ekonomisi alanında

çalışmaları olmak ve enerji ekonomisi dersi vermiş   olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeİşletmeProfesör

1

1

Muhasebe politikalarında harmonizasyon ve maden

işletmelerinde muhasebe uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiKamu YönetimiKamu YönetimiProfesör

1

1

Yönetim Kültürü ve Bürokratik   Siyaset konularında çalışmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret Doçent

1

1

İlişki kalitesi, marka denkliği ve tüketici bilinci konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret Doçent

1

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak, yapay sinir

ağları ve veri zarflama analizi konusunda çalışması olmak.

İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımProfesör

1

1

 
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler ve TanıtımProfesör

1

1

Reklam alanında çalışıyor olmak.
Maliye Meslek Yüksekokulu  Doçent

1

1

Vergi Mahremiyetinin ihlali alanında çalışmaları olmak.
Maliye Meslek Yüksekokulu  Yardımcı Doçent

1

1

İşgören sesliliği ve işgören performansı konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiDoçent

1

1

Yüksek performanslı çimento bağlayıcılı kompozitler

kumlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiYardımcı Doçent

1

1

Derin temellerin   deplasmanlarındaki belirsizlikleri

değerlendirilmesi alanında doktora yapmış   olmak.

Polatlı Fen Edebiyat FakültesiMatematik Yardımcı Doçent

1

1

Öklidyen olmayan bazı metrik geometrilerin

incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat FakültesiTarih Yardımcı Doçent

1

1

Cumhuriyet Tarihinde Cumhurbaşkanı

Hükümet ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı Yardımcı Doçent

1

1

Kemal Tahir ve II.Meşrutiyet dönemi romanları

üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Yardımcı Doçent

1

2

Tıp doktoru olmak ve Tıpta uzmanlık unvanına sahip olmak.
Teknoloji FakültesiAğaç İşleri Endüstri Mühendisliği Profesör

1

1

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİnşaat Mühendisliği Profesör

1

1

Yapıların elastoplastik analizi ve   yapısal değişim

teoremleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji FakültesiElektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör

1

1

Elektro manyetik tasarım ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİmalat Mühendisliği Profesör

1

1

Talaşlı imalat alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik – Elektronik Mühendisliği Doçent

1

1

Elektrik makineleri ve sargıları   konusunda çalışmaları olmak
Teknoloji FakültesiEnerji Sistemleri Mühendisliği Yardımcı Doçent

1

1

Isıtma, soğutma ve güneş enerjisi   sistemleri alanında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent

1

1

Vakumlu beton konusunda   çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesiİnşaat Mühendisliği Yardımcı Doçent

1

1

Çimentoların yüksek sıcaklık ve yapay sinir ağları konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiProfesör

1

1

İşeme disfonksiyonu ve kadın ürolojisi alanında yurt dışı deneyimi olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarıProfesör

1

1

Oral mukozada dumansız tütünün etkileri üzerine çalışması olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProfesör

1

1

 
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent

1

1

Algoloji uzmanı olmak ve yoğun bakım alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent

1

1

Robotik Cerrahi konusunda sertifika sahibi olmak ve gebe kadınlarda

endoskopik operasyonlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriÜrolojiDoçent

1

1

Avrupa Çocuk Ürolojisi Birliği yeterlilik sertifikasına sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoçent

1

1

Toraks Radyolojisi konusunda deneyimli olmak.
Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak Sanatları Yardımcı Doçent

1

1

Tad hassasiyeti, besin tercihi ve beslenme durumu

ilişkisi konusunda çalışması olmak.

Turizm FakültesiTurizm Rehberliği Yardımcı Doçent

1

1

Sanat Tarihi alanında çalışmaları olmak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin