GAP ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu

Değerli Katılımcılarımız,

Ülkemiz, Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup, 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir ve dünyanın en önemli gen merkezlerinden biridir.

2010 Ekim ayında Japonya’nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı’nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Onyılı olarak ilan edilmesine karar verilmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “2011-2020 Biyoçeşitlilik On Yılı” ilan edilmiştir.

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ile ilgili lokal düzeyde yapılan çalışmaları GAP ekseninde bir araya getirerek, 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde Şanlıurfa’da gerçekleştireceğimiz “GAP ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu” ile siz değerli katılımcılarımıza biyoçeşitliliği ve ekolojik özellikleri ile ön plana çıkan GAP yapısını ve sürdürülebilir biyoçeşitlilik için yapılan araştırmaları ve mevcut projeleri sizlerle paylaşmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. GAP İdaresi bünyesinde bölgenin biyolojik çeşitliliği ile ilgili projeler yapılmış olmasına rağmen, biyolojik çeşitlilikle ilgili bütünsel bir veri tabanına dönüşmemiştir. Sempozyum sonunda, gerek Türkiye’nin gerek GAP Bölgesinin Biyolojik çeşitliliği ile ilgili bilimsel bir veri tabanı oluşturma hedefinin yanında, geleceğe yönelik, yapılması gereken çalışmalara da projelerin oluşturulması beklenmektedir.

Sempozyumumuz ışığında, ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, ülkemizin biyolojik zenginliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik ortak bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.

Mayıs ayında Tarih ve turizm açısından önemli bir şehrimiz olan Şanlıurfa’mızda görüşmek dileğiyle,

Sempozyum Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Şahin TOPRAK

Sempozyum Tarihi

23-25 MAYIS 2013

Sempozyum Merkezi

Dedeman Otel, Şanlıurfa

Sempozyum İnternet Adresi

Sempozyum Dili

Sempozyumun bilimsel dili Türkçe’dir. Bilimsel programa bağlı olarak sempozyum süresince Türkçe / İngilizce simultane çeviri hizmeti sunulacaktır.

Davet Mektubu

Sempozyum kayıt işlemlerini tamamlamış olan tüm katılımcılara talep edilmesi halinde, çalıştıkları kurumlara verebilecekleri sempozyum davet mektubu gönderilecektir.

Katılım Sertifikası

Sempozyum ve kurs katılımcılarına katılım sertifikası verilecektir. Sertifikalar 25 Mayıs 2013 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır.

Yaka Kartı

Tüm katılımcılar ve refakatçiler için sempozyum süresince sempozyum merkezine, bilimsel toplantılara ve sosyal etkinliklere girişte yaka kartı takmak zorunludur. Yaka kartının kaybolması durumunda sempozyum kayıt masasına başvurulması önemle gerekmektedir.

Sempozyum Kayıt Masası

Sempozyum merkezi içerisinde, sempozyum kayıt ve konaklama işlemleri ile bilgilendirme hizmetlerini yerine getirecek olan kayıt masası sempozyum süresince 08:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Stand-Sergi Alanı

Sempozyum merkezi içerisinde, sponsor ve katılımcı firmaların oluşturduğu sergi alanları sempozyum süresince açık olacaktır.

GAP BKİ Bilgilendirme Masası

Sempozyum merkezi içerisinde, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı masası, sempozyum süresince faaliyette olacaktır.

Ana Konular

1- GAP ,TARIM ve ÇEVRE

– Çevresel Etkiler

– Sosyo-Ekonomik Yapı

– Ormancılık

– Ekoturizim

– Erozyon

– Avcılık

– Genetik Çeşitlilik

– Pestisidler

– GAP ve Halk Sağlığı

– GAP ve Su Sistemleri

2- GAP ve BİYOÇEŞİTLİLİK

A- GAP Fauna Çeşitliliği

B- GAP Flora Çeşitliliği

3- TÜRKİYENİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

4- TARIMSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİK TARIM

Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik

Ekolojik Tarım ve Hayvancılık

5- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE YÖNELİK TEHDİTLER

6- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN

ULUSLARARASI SORUMLULUKLARI

7- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN ULUSAL YAKLAŞIMI

Politikalar, Kalkınma Planları, Stratejiler