GAP Bölgesi Öğrencileri arası Yeşil İnovasyon Yarışması

Öğrenci Yarışma

GAP BÖLGESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİLİK VE KOLAY ÇÖZÜM YARIŞMASI
3. GAP YEŞİL İNOVASYON

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörleri günümüzde bölgesel kalkınmada önemli
fırsatlar sunmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Yarışmaya sadece GAP Bölgesi illerinden (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman,
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) katılım sağlanacaktır.

• Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise
öğrencileri katılabilir.

• Yarışmaya her öğrenci en fazla 3 (üç) proje ile başvurabilir.

• Bir projede 1 öğrenci görev alabilir.

• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Ortaokul öğrencileri yarışma projelerinde danışman zorunlu, lise öğrencileri yarışma projelerinde danışman olması zorunlu değildir.

• Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler,
bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya
katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi
yapılması (örneğin; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında başvuru yapılması
gereken projenin Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre alanında başvuru yapılması), hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı
çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik
bulunması, canlılara zarar verebilecek faaliyetlerde bulunulması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen
tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması vb. uygulamalar
yarışmadan elenme sebeplerindendir.

• Proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak,
ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma,
fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun
yarışmadan elenir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
1) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
• Yenilenebilir Enerji
• Güneş Enerjisi
• Rüzgâr Enerjisi
• Jeotermal Enerji
• Hidroelektrik Enerji
• Tarımsal Sulama ve Kurutmada Enerji Verimliliği
• İnşaat/ Konut/ Bina sektörlerinde Enerji Verimliliği
• Eko – Turizm
• Ulaşımda Yenilikçi Taşıma ve Enerji Verimliliği
• Sanayide Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği

2) Sürdürülebilir Ekoloji ve Çevre
• Ekosistemdeki hassas dengelerin korunması
• Çölleşme ile Mücadele
• Sürdürülebilirlik ve Kentsel Gelişme

proje ödüller

Son başvuru tarihi 31 Mart 2019
Başvurular
https://urfastem.com/basvuru adresinden online olarak yapılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin