GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu

Değerli Katılımcılarımız,

Ülkemiz, Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesi olup, 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir ve dünyanın en önemli gen merkezlerinden biridir.

2010 Ekim ayında Japonya’nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı’nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Onyılı olarak ilan edilmesine karar verilmiş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “2011-2020 Biyoçeşitlilik On Yılı” ilan edilmiştir.

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ile ilgili lokal düzeyde yapılan çalışmaları GAP ekseninde bir araya getirerek, 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde Şanlıurfa’da gerçekleştireceğimiz “GAP ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu” ile siz değerli katılımcılarımıza biyoçeşitliliği ve ekolojik özellikleri ile ön plana çıkan GAP yapısını ve sürdürülebilir biyoçeşitlilik için yapılan araştırmaları ve mevcut projeleri sizlerle paylaşmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. GAP İdaresi bünyesinde bölgenin biyolojik çeşitliliği ile ilgili projeler yapılmış olmasına rağmen, biyolojik çeşitlilikle ilgili bütünsel bir veri tabanına dönüşmemiştir. Sempozyum sonunda, gerek Türkiye’nin gerek GAP Bölgesinin Biyolojik çeşitliliği ile ilgili bilimsel bir veri tabanı oluşturma hedefinin yanında, geleceğe yönelik, yapılması gereken çalışmalara da projelerin oluşturulması beklenmektedir.

Sempozyumumuz ışığında, ilgili Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, ülkemizin biyolojik zenginliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik ortak bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.

Mayıs ayında Tarih ve turizm açısından önemli bir şehrimiz olan Şanlıurfa’mızda görüşmek dileğiyle,

Sempozyum Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Şahin TOPRAK

Sempozyum Tarihi

23-25 MAYIS 2013

Sempozyum Merkezi

Dedeman Otel, Şanlıurfa

Sempozyum İnternet Adresi

http://www.gapbiyo.org/

Sempozyum Dili

Sempozyumun bilimsel dili Türkçe’dir. Bilimsel programa bağlı olarak sempozyum süresince Türkçe / İngilizce simultane çeviri hizmeti sunulacaktır.

Davet Mektubu

Sempozyum kayıt işlemlerini tamamlamış olan tüm katılımcılara talep edilmesi halinde, çalıştıkları kurumlara verebilecekleri sempozyum davet mektubu gönderilecektir.

Katılım Sertifikası

Sempozyum ve kurs katılımcılarına katılım sertifikası verilecektir. Sertifikalar 25 Mayıs 2013 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır.

Yaka Kartı

Tüm katılımcılar ve refakatçiler için sempozyum süresince sempozyum merkezine, bilimsel toplantılara ve sosyal etkinliklere girişte yaka kartı takmak zorunludur. Yaka kartının kaybolması durumunda sempozyum kayıt masasına başvurulması önemle gerekmektedir.

Sempozyum Kayıt Masası

Sempozyum merkezi içerisinde, sempozyum kayıt ve konaklama işlemleri ile bilgilendirme hizmetlerini yerine getirecek olan kayıt masası sempozyum süresince 08:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Stand-Sergi Alanı

Sempozyum merkezi içerisinde, sponsor ve katılımcı firmaların oluşturduğu sergi alanları sempozyum süresince açık olacaktır.

GAP BKİ Bilgilendirme Masası

Sempozyum merkezi içerisinde, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı masası, sempozyum süresince faaliyette olacaktır.

Ana Konular

1- GAP ,TARIM ve ÇEVRE

– Çevresel Etkiler

– Sosyo-Ekonomik Yapı

– Ormancılık

– Ekoturizim

– Erozyon

– Avcılık

– Genetik Çeşitlilik

– Pestisidler

– GAP ve Halk Sağlığı

– GAP ve Su Sistemleri

2- GAP ve BİYOÇEŞİTLİLİK

A- GAP Fauna Çeşitliliği

B- GAP Flora Çeşitliliği

3- TÜRKİYENİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

4- TARIMSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİK TARIM

Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik

Ekolojik Tarım ve Hayvancılık

5- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE YÖNELİK TEHDİTLER

6- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN

ULUSLARARASI SORUMLULUKLARI

7- BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE SÜRDÜRLEBİLİR KALKINMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN ULUSAL YAKLAŞIMI

Politikalar, Kalkınma Planları, Stratejiler

Program

23 Mayıs 2013

10:00 – 12:00 KAYIT
12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 15:00 AÇILIŞ SEROMONİSİ
• Sempozyum Başkanı
• Doğa Koruma Ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü – Sayın Ayhan DELİGÖZ
• GAP İdaresi Başkanı – Sayın Sadrettin KARAHOCAGİL
• Harran Üniversitesi Rektörü – Sayın Prof.Dr. İ.Halil MUTLU
• Şanlıurfa Belediye Başkanı – Sayın Ahmet FAKIBABA
• Şanlıurfa Valisi – Sayın Celalettin GÜVENÇ (Tensip Buyururlarsa)
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı -Sayın Ferhat ŞELLİ
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı – Sayın Faruk ÇELİK (Tensip Buyururlarsa)
1500 – 15:30 KONFERANS
Yrd.Doç.Dr.Şahin TOPRAK
• GAP’ın Ekosistem ve Biyoçeşitlilik Açısından Analizi
15:30 – 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 – 16:45 OTURUM BAŞKANI: Yrd.Doç.Dr. Şahin TOPRAK
Panelist: Doç.Dr. Masum BURAK
• Türkiye’nin Biyoçeşitliliği
Panelist: Prof.Dr. Ali ERGÜL
• Tarım Bitkileri Gen Kaynakları, Çeşitliliği, Önemi ve Korunması
Panelist: Didem AYDAN
• Ulakbim , Yaşam Bilimleri Veri Tabanları
16:45 – 18:30 SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLERİ (GAP)
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR
• Sözlü Bildiri: Küresel Isınmanın Viral Hastalıklara Etkisi ve GAP Bölgesi’ndeki Durum
Hikmet ÜN – Harran Üniversitesi Veteriner Fak. Viroloji AD
Mehmet ÇABALAR – Harran Üniversitesi Veteriner Fak. Viroloji AD
İrfan ÖZGÜNLÜK – Harran Üniversitesi Veteriner Fak. Viroloji AD
• Sözlü Bildiri: GAP Bölgesinde Değişen Ekolojik Koşullar ve Vektör Canlıların Biyoçeşitliliğine Etkisi
Şahin TOPRAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Filiz KANKUR – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ayşe GÜLLÜOĞLU – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Muhammed YELGEÇ – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: Birecik Kelaynak Kuşlarının (Geronticus eremita) Üreme Davranışları
Ahmet KILIÇ – Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: Karacadağ (Diyarbakır-Şanlıurfa)’ ın Herpetofaunası ve Lava Ortamının Renklenmeye Olan Etkisinin Belirlenmesi
Mehmet Zülfü YILDIZ – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Seyhan NAHYA – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Eyüp GÜLER – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Abdullah Furkan ÖZCAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Hatice ÇALIŞ – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Naşit İĞCİ – Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Deniz YALÇINKAYA – Ege Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü Zooloji AD.
Arif PARMAKSIZ – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Bayram GÖÇMEN – Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
• Sözlü Bildiri: Ekosistemden İzole Edilen Bacillus Türlerinin Moleküler Sınıflandırılması
Pervin BAŞARAN – Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
• Sözlü Bildiri: Öğrencilerin Sulak Alanları Koruma Eğilimlerine Etki Eden Faktörler
Muhterem TANKUŞ – Şanlıurfa Lisesi
Haluk SORAN – Hacettepe Üniversitesi
18:30 KAPANIŞ
18:30-19:30 BALIKLIGÖL-MOZAİK GEZİSİ
19:30 – 23:30 GALA YEMEĞİ
24 Mayıs 2013

08:45 – 10:30 OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ahmet OYMAK
Panelist: Prof.Dr.Erhan ÜNLÜ
• GAP Balık Biyoçeşitliliği
Panelist: Prof.Dr. Bayram GÖÇMEN
• Türkiyenin Amfibi ve Sürüngen Çeşitliliği
Panelist: Prof.Dr. Ali DEMİRSOY
• Güneydoğu Anadolu Biyoçeşitliliği, Gelişimi ve Sorunları
10:30 – 10:45 KAHVE MOLASI
10:45 – 12:15 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. M. Ali ÇULLU
Panelist: Prof.Dr. Ahmet MERMUT
• GAP Alanlarının Tarımsal Potansiyeli ve Bölgede Ekolojik Tarım
Panelist: Prof.Dr. Selçuk ERTEKİN
• GAP’ta Bitki Çeşitliğine Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri
Panelist: Doç.Dr.Alptekin KARAGÖZ, Prof.Dr.İrfan ÖZBERK
• Türkiye’de Buğday Genetik Kaynakları ve Islahta Kullanılması
Panelist: Prof.Dr. Hasan AKAN
• GAP’ın Florası ve Botanik Turiziminde Değerlendirilmesi
12:15 – 13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15 – 14:30 OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Ali DEMİRSOY
Panelist: Prof.Dr Murat BİRİCİK
• GAP Bölgesinin Kuşları ve Korumasız Doğal Alanları
Panelist: Prof.Dr. Abuzer YÜCEL
• Tarım ve Biyoçeşitlilik
Panelist: M.Emin OKKAŞ
• GAP Bölgesi Yaban Hayatı Çalışmaları
14:30 – 14:45 KAHVE MOLASI
14:45 – 15:45 SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLERİ
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ
• Sözlü Bildiri: GAP Bölgesi Dicle Bölümü Teke Böcekleri Faunası ve Zoocoğrafik Değerlendirmeler (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
Hüseyin ÖZDİKMEN – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Nihal MERCAN ŞAMLI – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Gamze KAYA – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Naciye CİHAN – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: GAP Bölgesi Orta Fırat Bölümü Teke Böcekleri Faunası ve Zoocoğrafik Değerlendirmeler (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
Hüseyin ÖZDİKMEN – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Naciye CİHAN – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Nihal MERCAN ŞAMLI – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Gamze KAYA – Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: Düzlerçamı Alageyik (Dama Dama) Popülasyonunun Genetik Çeşitliliğinin İncelenmesi ve Koruma Çalışmaları
Melis DENİZCİ ÖNCÜ – Tübitak MAM GMBE
Evren KOBAN – Tübitak MAM GMBE
Ali Onur SAYAR – Ankara Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Hasan EMİR – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Taner HATİPOĞLU – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Haluk AKGÖNÜLLÜ – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
İrfan KANDEMİR – Ankara Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: Hatay’da Çizgili Sırtlan Görüntülenmesi İçin Fotokapan Çalışması ve Diğer Bulgular
Ali Onur SAYAR – Ankara Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Hasan EMİR – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Evren KOBAN – Tübitak MAM GMBE
İrfan KANDEMİR – Ankara Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: Kızıl Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Biyoçeşitlilik Açısından Analizi
Şahin TOPRAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
16:15 – 16:30 KAHVE MOLASI
16:30 – 17:30 SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLERİ
OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr.İrfan ÖZBERK
• Sözlü Bildiri: Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri Buğday Tarlalarında Süne Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae)’in Yumurta Parazitoitleri ve Popülasyon İçerisindeki Dağılımları
Celalettin GÖZÜAÇIK – Iğdır Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Abdurrrahman YİĞİT – Mustafa Kemal Üniversitesi – Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Abuzer YÜCEL – Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
• Sözlü Bildiri: Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri Pentatomidae ve Scutelleridae (Hemiptera) Faunası ve Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi
Celalettin GÖZÜAÇIK – Iğdır Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Abuzer YÜCEL – Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
• Sözlü Bildiri:GAP’ta İstilâcı Yabancı Bitki Meselesi: Physalis Spp. ve Eichhornia Crassipes
Z. Filiz ARSLAN – GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölümü
Ahmet ULUDAĞ – Iğdır Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Bekir BÜKÜN – Dicle Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
İlhan ÜREMİŞ – Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
• Sözlü Bildiri: GAP’ın Etnobotanik Biyoçeşitliliği ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilme Olanakları
Narin SADIKOĞLU – İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Hasan AKAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
• Poster Bildirisi: GAP Bölgesinin Haplophyllum A.Juss. (Rutaceae) Taksonları
Deniz ULUKUŞ – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Osman TUGAY – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: GAP Bölgesinde Yayılış Gösteren Cousinia Cass. (Asteraceae) Cinsi Türleri
Osman TUGAY – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Kuddusi ERTUĞRUL – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Hüseyin DURAL – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Tuna UYSAL – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Hakkı DEMİRELMA – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Deniz ULUKUŞ – Selçuk Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
• Sözlü Bildiri: Bitkilerde Transkripsiyon Sonrasında Abiyotik Stres Faktörleriyle İlişkili Genlerin Kontrolü
Şebnem KAVAKLI – Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
• Poster Bildirisi: Bazı Zeytin Çeşitlerinde Uyuşmazlığın Floresan Teknikler Kullanılarak Anatomik Olarak Belirlenmesi
Hatice ÇÖLGEÇEN – Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mahmoud Azimi – Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
Mücahit Taha ÖZKAYA – Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü
• Poster Bildirisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hububat Alanlarına Bitişik Kültür Bitkilerinin Süne Yumurta Parazitoiti Trissolcus Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Celalettin GÖZÜAÇIK – Iğdır Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Abdurrrahman YİĞİT – Mustafa Kemal Üniversitesi – Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Abuzer YÜCEL – Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
• Poster Bildirisi: Türkiyenin Güney Sınırındaki Mayınlı Bölglerde Yayılış Gösteren Asteraceae Taksonları
Fatma ABAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Hasan AKAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Ramazan TAŞGÜZEN – Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesi
Mehmet ARSLAN – Arslan Eczanesi
Nihal AVCIL – Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi
Mehmet GÜL – Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarı
• Poster Bildirisi: Güneydoğu Anodolu Bölgesinde Yayılış Gösteren:Raphidia (Raphidia) Ambigua H. Aspöck& U. Aspöck 1964 (RaphidiidaeRaphidioptera) Son Evre Larvasının Yüzey Morfolojisi
Ali SATAR – Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Sadreddin TUSUN – Dicle Üni. Ziya Gökalp Eğitim Fak. Orta Öğretim ve Matematik Alanlar Bölümü
Ferit OKYAR – Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Hakan BOZDOĞAN – Ahi Evran Üni. MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
• Poster Bildirisi: Diyarbakır Çüngüş İlçesinden Toplanan Afghanocroce Vartianorum Hölzel, 1968 ( Neuroptera ) Türüne Ait Birinci Larvasının SEM ve Işık Mikroskobu ile Yüzey Morfolojisi
Ali SATAR – Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Fatma BAŞDEMİR – Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Sadreddin TUSUN – Dicle Üni. Ziya Gökalp Eğitim Fak. Orta Öğretim ve Matematik Alanlar Bölümü
Hakan BOZDOĞAN – Ahi Evran Üni. MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Abdullah DOĞAN – Dicle Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü
• Poster Bildirisi: Şanlıurfa İlinde Bulunan Brassicaceae (Hardalgiller) Familyası Üzerine Ön Çalışmalar
Ramazan TAŞGÜZEN – Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesi
Hasan AKAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mehmet GÜL – Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarı
Nihal AVCIL – Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi
Fatma ABAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mehmet ARSLAN – Arslan Eczanesi
• Poster Bildirisi: GAP Yöresinde Yayılış Gösteren Bazı Gagea Türleri
Nihal AVCIL – Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi
Hasan AKAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mehmet GÜL – Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarı
Ramazan TAŞGÜZEN – Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesi
Fatma ABAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mehmet ARSLAN – Arslan Eczanesi
• Poster Bildirisi: Birecik (Şanlıurfa) Aktarlarında Etnobotanik Bir Araştırma
Mehmet GÜL – Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarı
Hasan AKAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Ramazan TAŞGÜZEN – Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesi
Nihal AVCIL – Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi
Fatma ABAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mehmet ARSLAN – Arslan Eczanesi
• Poster Bildirisi: Şanlıurfa Yöresinde Yer Alan Bazi Şifalı Bitkiler Üzerine Çalışmalar
Mehmet ARSLAN – Arslan Eczanesi
Hasan AKAN – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Mehmet GÜL – Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuarı
Ramazan TAŞGÜZEN – Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesi
Nihal AVCIL – Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi
Fatma ABAK – Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
17:30 – 18:00 KAPANIŞ SEROMONİSİ
25 Mayıs 2013

07:00 – 18:00 ALTERNATİFLİ TUR PROGRAMLARI

İletişim

Dor Kongre

Mutlukent Mahallesi 2432. Cadde No:45/1 Ümitköy Çankaya ANKARA

Tel : 0312 442 5270 – 0312 236 4300

Faks : 0312 442 5271 – 0312 236 1881

Seçil DAŞER

Proje Koordinatörü

GSM : 0549 442 5271

Çağlar ACAR

Proje Asistanı

GSM : 0549 442 5273

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin