Gameception (Oyun Oyun İçinde) eTwinning Projesi

GAMECEPTION (OYUN OYUN İÇİNDE)

Projemiz; Türkiye, Gürcistan ve Tunus ortaklı 13 okuldan oluşmaktadır. Projemizde her ay bir oyun teması üzerinde durarak Web 2.0 Oyunları; Geleneksel Çocuk Oyunları; Akıl, Zeka ve Kutu Oyunları; Ders Oyunlarını oynattık. Final ürünü olarak da Seslendirilmiş Çizgi Roman hazırladık. Projemizle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Kurucularımız:

Okan Aksoy – Akçaova Secondary School / Aydın

Akın Özkan – Dede Korkut Primary School / İstanbul

Ortaklarımız:

Ana Tepnadze – Khashuri Public School #2 / Gürcistan

Batuhan Bekar – Orhan Uysal Secondary School / Şırnak

Didar Tosun – Orhan Uysal Secondary School / Şırnak

Ercan Kızılarslan – Gazipaşa Secondary School / Aydın

Gamze Aksoy – Akçaova Secondary School / Aydın

Hayet Hsini – Bir EL Bita Primary School / Tunus

Hayrettin Öztürk – Orduzu Elmasuyu Secondary School / Malatya

Merve Boyraz – Orduzu Elmasuyu Secondary School / Malatya

Özlem Merve Saç – Körfezkent Emlak Konut Secondary School / Kocaeli

Şeyma Tekin Aşkın – Başöğretmen Primary School / Erzurum

Tea Lomidze – Khashuri, Public School #2 / Gürcistan

Kısa Açıklama

Çocuklar, doğumlarından itibaren çeşitli nesnelerle oyun kurar, gerçek hayatla oyun aracılığıyla iletişim kurarlar. Oyun, çocuğun yaşamının vazgeçilemez bir parçasıdır. Projemiz sayesinde de öğrencilerimiz pandemi sonrası okula uyum dönemlerinde oyunlar oynayarak bu zorlu süreci daha rahat atlatacaklar. Akıl ve zeka oyunları, Web 2.0 oyunları ve geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi sahibi olacak ve akranlarıyla beraber bu oyunları oynayarak hem üst düzey düşünme becerilerini geliştirecekler hem sosyalleşecekler hem de öğrenirken eğlenecekler.

Hedefler

Öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak,

Problem çözme ve zihinsel becerilerini geliştirmek,

Öğrenci merkezli bir ortam yaratmak

Eğlenirken öğrenmelerini sağlamak,

Saygı duyma, empati kurma, paylaşma, takım çalışması, iş birliği vb. değerleri kazanmalarına yardımcı olmak, değerler eğitimini entegre etmek

Yaparak yaşarak öğrenmelerini sağlamak,

Öğrencilere farklı şehirler, ülkeler ve kültürler hakkında bilgi sahibi olma şansı vermek ve yeni arkadaş edinmelerine yardımcı olmak

Sosyalleşme ve iletişim becerilerine katkıda bulunmak,

Dijital yeterliliklerini geliştirmek

Web 2.0 araçlarını iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamak

Çalışma Süreci

Projemizin Aralık ayında başlayıp Nisan ayında bitmesini planlıyoruz. Projemizde her ay bir oyun teması belirleyip o tema üzerinden etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, Web 2.0 oyunları temalarımız olacak. Çalışma planlarımız beraberce belirlenip Twinspace sayfasına yüklenecek, ortaklarımız ve öğrencilerimiz iş birliği içinde hareket edecektir. Öğrenci merkezli olan etkinliklerimizin çıktıları Twinspace’de paylaşılacaktır. İletişimimizi sağlamak için Twinspace ve sosyal medya araçları kullanılacaktır. Projemiz boyunca çeşitli Web 2.0 araçlarından yararlanılacaktır.

Beklenen Sonuçlar

Gizlilik ve güvenlik kurallarına uyarak sosyal medyada sayfalar oluşturacağız.

Öğrencilerimiz etkinliklerimiz sayesinde akıl yürütme, düşünme, problem çözme, strateji geliştirme becerilerini geliştirecekler, öğrenirken eğleneceklerdir.

Okula uyum süreçlerini daha kolay atlatacaklar.

Web 2.0 araçlarını öğrenecekler ve kullanacaklardır.

Akranlarıyla iletişim kuracak, iş birliği yapacak ve dil becerilerini geliştirip sosyalleşeceklerdir.

eGüvenlik hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Özgüvenleri ve dijital yeterlilikleri gelişecek.

Projemizde farklı ortak ürünler olacak ve Twinspace’de sunulacak.