GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU BİLİM ŞENLİĞİ KONULARI

GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU BİLİM ŞENLİĞİ KONULARI

1) MÜZİK
– Atık malzemeleri değerlendirerek çeşitli müzik aletleri tasarlayınız.
Yararlanılacak bilgiler:
– İçi dolu kaplara değişik oranlarda su doldurulduğunda kaplardan çıkan seslerin farklı olduğu gözlemlenir.
– Gerginlikleri farklı tellerin çıkardığı seslerin frekansı ve tonu farklı olur.
– Farklı malzemelerin çıkardığı seslerin frekansı ve tonu farklı olur.
Kullanılan atık malzemelerin içerdiği kimyasallar ve bu kimyasalların çevreye verebileceği zararlar ile ilgili bir araştırma yapınız. Bu araştırmanızı ve tasarladığınız müzik aletinin tasarım aşamalarını içeren bir dergi yayınlayınız.

2) GÖRSEL SANATLAR
– Bilim Şenliği ’nin 2 boyutlu logosunu tasarlayınız.
– Atık malzemelerden 3 boyutlu bilim şenliği maskotu tasarlayınız.
– Kullanılan atık malzemelerin içerdiği kimyasallar ve bu kimyasalların çevreye verebileceği zararlar ile ilgili bir araştırma yapınız. Bu araştırmanızı ve tasarladığınız maskotun tasarım aşamalarını içeren bir dergi yayınlayınız.
– Bilim Şenliği posterini tasarlayınız. (Türkçe, Fransızca)
– Bilim Şenliği davetiyelerini tasarlayınız. (Türkçe, Fransızca)
– Atık malzemelerden oyuncak tasarlayınız. Tasarlanan oyuncakları bilim şenliğinde sergileyiniz.
– En güzel tasarımlar bilim kurulu tarafından belirlenip; resmi logo, afiş ve davetiye olarak değerlendirilecek ve ilk 3 öğrenci ödüllendirilecektir..

3) TÜRKÇE
– Bilim Şenliğine bir bilim adamımızın adını veriniz. Adını vermeyi tasarladığınız kişi ile ilgili araştırma yapınız. Hayatta ise kendisiyle, değilse yakınlarıyla röportaj gerçekleştiriniz. Bilim Şenliğine bu kişinin adını verme gerekçelerinizi belirtiniz.
– En güzel araştırma bilim kurulu tarafından belirlenip; resmi bilim şenliği ismi olarak değerlendirilecek ve ilk 3 öğrenci ödüllendirilecektir Tüm araştırmalar bir dergi halinde yayınlanıp bilim şenliğinde sergilenecektir.
– “Buluş yapmak isteyen çocuk ve karşılaştığı güçlükler” konulu hikâyeler veya küçük romanlar tasarlayıp yayınlayınız. Bunları bilim şenliğinde sergileyiniz.
– “Çocukların çevre kirliliğine duyarlılığı” temalı çizgi roman veya çizgi film tasarlayınız. Çalışmalarınızı bilim şenliğinde sergileyiniz.

4) SOSYAL BİLİMLER

– “Cumhuriyet ve İstanbul” konulu, Cumhuriyet döneminin İstanbul’una ait görseller, fotoğraflar, dönemlere damga vurmuş yaşayan kişilerle röportajlar, bu kişilerin yaşadıkları dönemlere katkıları, mekânlarda ve yapılaşmadaki değişiklikler, kent kültürü ve sanatında yaşanan değişimler, kentin bitki örtüsünde gözlenen değişiklikler, kıyafetler araştırılarak elde edilebilecek her türlü belge bilim şenliğinde sergilenecektir.
– Yapılan araştırmaların sonuçlarını içeren bir dergi yayınlanacaktır. Dergiler bilim şenliğinde sergilenecektir.
– “Osmanlı Saray Giysileri” konulu bir sergi tasarlanacaktır. Bu konuyla ilgili belgeler ve görseller toplanacak, kıyafetlerin bazılarının benzerleri tasarlanıp sergilenecektir.
– Bu kıyafetlerin kimler tarafından hangi amaçla giyildiği, giyen kişilerin tarihi kimlikleri araştırılıp, kıyafet tasarım aşamalarıyla beraber bir dergi haline getirilip yayınlanacak ve bilim şenliğinde sergilenecektir.

5) FEN BİLİMLERİ

– İçinde bütün yaşamsal gereksinimlerinizi karşılayarak yaşayabileceğiniz bir ev maketi tasarlayınız. Yaşadığınız ilçede tüm evlerin bu şekilde olması durumunda, ülke ekonomisine katkısının ne olacağı konusunu araştırınız. Maket tasarım aşamalarınızı ve araştırma sonuçlarını bir bilim dergisi şeklinde yayınlayınız. Maket ve derginizi bilim şenliğinde sergileyiniz.
– Atık malzemelerden “Geleceğin taşıtları” konulu çizim ve maketler tasarlayınız. Bu taşıtların hareket prensipleri ve kullanabilecekleri yakıtlarla ilgili araştırmalar yapınız. . Maket tasarım aşamalarınızı ve araştırma sonuçlarını bir bilim dergisi şeklinde yayınlayınız. Maket ve derginizi bilim şenliğinde sergileyiniz.
– “İstanbul’un trafik problemi nasıl çözülür?” konusunu araştırıp çözüm yöntemleri geliştiriniz. Konuyla ilgili çizim ve maketler tasarlayınız. Maket tasarım aşamalarınızı ve araştırma sonuçlarını bir bilim dergisi şeklinde yayınlayınız. Maket ve derginizi bilim şenliğinde sergileyiniz.
– “İstanbul’un endemik (yok olan ya da yok olmaya yüz tutan) bitki türleri nelerdir? Bunlardan yalnızca İstanbul’a özgü olanlar hangileridir?” konusunda bir araştırma gerçekleştiriniz. Söz konusu bitki türlerini okul olarak koruma altına alabilecek ya da bu türlerin yeniden çoğalmasına yönelik bir proje tasarlayınız. Çalışmalarınızın sonuçlarını bir bilim dergisi olarak yayınlayıp, elde ettiğiniz bitki örnekleri ile beraber bilim şenliğinde sergileyiniz.
– “Su kaynaklarının kısıtlılığı karşısında, kullanılabilir su nasıl üretilebilir?” konusunu araştırınız. Üretim tesisinizin bir maketini tasarlayarak, üretim aşamalarınızla beraber bir bilim dergisi şenlinde yayınlayıp bilim şenliğinde sergileyiniz.
– “İngiltere’ye 15 Km çapında bir göktaşı çarparsa bunun dünya üzerindeki yansımaları ne olur?” konusunu araştırınız. Dünyanın karşılaşabileceği tüm bilimsel olumsuzlukları sıralayınız. Bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik çözüm yöntemleri geliştiriniz. Araştırma sonuçlarınızı, görsellerinizle beraber bilim dergisi şeklinde yayınlayıp bilim şenliğinde sergileyiniz. En çok gerçekçi bilimsel olumsuzluk bulan ve bunlara en doğru çözüm önerileri getiren 3 öğrenci, bilim kurulu tarafından belirlenip ödüllendirilecektir.
– “Güneş’in sıcaklığı 2 derece artarsa bunun dünya üzerindeki yansımaları ne olur?” konusunu araştırınız. Dünyanın karşılaşabileceği tüm bilimsel olumsuzlukları sıralayınız. Bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik çözüm yöntemleri geliştiriniz. Araştırma sonuçlarınızı, görsellerinizle beraber bilim dergisi şeklinde yayınlayıp bilim şenliğinde sergileyiniz. En çok gerçekçi bilimsel olumsuzluk bulan ve bunlara en doğru çözüm önerileri getiren 3 öğrenci, bilim kurulu tarafından belirlenip ödüllendirilecektir.
– “Dinozorlar neden yok oldu?” araştırınız. Yaşamış tüm dinozor türleri ile ilgili bilgiler, görseller ve maketler toplayarak bilim şenliğinde bir “Jurassic Park” yaratıp sergileyiniz. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını bir bilim dergisi şeklinde yayınlayınız.
– Mercekleri çeşitli şekillerde konumlandırarak uzağı mümkün olduğunca yakın gösteren dürbünler tasarlayınız. Konuyla ilgili çizimlerinizi ve tasarladığınız dürbünleri bilim şenliğinde sergileyiniz. Uzağı en yakın göstermeyi başarabilen 3 öğrenci bilim kurulu tarafından ödüllendirilecektir.

6) MATEMATİK

– Boşluğu veya engeli algılayıp yön değiştiren, ışığa ve sese duyarlı robot tasarımları gerçekleştirilecektir.

– “Hayalimdeki Okul” … Geometrik şekilleri kullanarak hayalinizdeki okulun bir mimari çizimini gerçekleştiriniz. Ders, oyun ve etkinlik alanlarının eğitim kalitesine olumlu katkılar sağlayabilmesi için gerçekleştirdiğiniz çizimin 3 boyutlu maketini tasarlayınız. Kullandığınız geometrik şekillerin özelliklerini açıklayan broşürler hazırlayınız. Maket tasarımında atık malzemeler kullanınız. Gerçekleştirdiğiniz projeyi bilim şenliğinde sergileyiniz.

– “Su israfının ülke ekonomisine zararları” konusunda bir araştırma gerçekleştiriniz. Yaşadığınız evde yapılan su israfını gözlemleyerek gündelik olarak not ediniz. Bulunduğunuz ilçede kaç kişi yaşıyor? Araştırınız. İlçede her evde sizinki kadar su israf edilmesi durumunda ne kadar su kaynağımızın tükeneceği ve bunun zincirleme olarak hangi ekonomik alanlarda ne kadar kayba yol açacağı konusunu oransal olarak örneklerle açıklayınız. Araştırma sonuçlarınızı bilim şenliğinde bir bilim dergisi şeklinde yayınlayınız.

– “Altın Oran Nedir?” araştırınız. Bu konuda yapılmış araştırmaları derleyiniz. Doğada altın orana sahip nesneleri toplayıp bilim şenliğinde sergileyiniz. Araştırma sonuçlarınızı bilim şenliğinde bir bilim dergisi şeklinde yayınlayınız.
– 1! = 1
2! = 2
145 = 1! + 4! + 5!
40585 = 4! + 0! + 5! + 8! + 5!
Şeklinde kaç doğru hesaplama türetebilirsiniz? Yaptığınız çalışmayı görsel haline getirerek bir laptop vasıtasıyla sergileyiniz. En çok doğru hesaplama üreten ilk 3 öğrenci bilim kurulu tarafından ödüllendirilecektir.
– Bulabileceğimiz en büyük asal sayı hangisidir? En büyük asal sayıyı bulmaya ve bunun asal sayı olduğunu ispatlamaya çalışınız. Yaptığınız çalışmayı ve tasarladığınız ispatı bir bilim dergisi olarak yayınlayınız. En büyük asal sayıya ulaşan ve bunun asal sayı olduğunu en doğru şekilde ispatlayan ilk 3 öğrenci bilim kurulu tarafından ödüllendirilecektir.

Not:
1) Projeler çeşitli alanlara ayrılıp her alanda başarılı bulunan ilk 3 öğrenci
Ödüllendirilecektir.
2) Dergiler isteğe bağlı olarak Fransızca olarak da tasarlanabilir. Bu tür tasarımlar artı puan kazanır.
3) Öğrenciler tek başlarına ya da ikişerli gruplar halinde yukarıdaki proje konularından en fazla 3 tanesine kaydolabilirler.
4) Birinci ve ikinci sınıflar oyuncak tasarımı; afiş, logo, üç boyutlu maskot, davetiye tasarımı konuları ile sınıf öğretmenimizin belirleyeceği bir bilimsel tema etrafında gerçekleştirecekleri projeler ile bilim şenliğine katılacaklardır. Ödül değerlendirmesinde birinci ve ikinci sınıflar alanlardan ayrı olarak kendi aralarında değerlendirilecektir.
5) Bilim Şenliğimiz 1 Haziran 2013 Cumartesi günü Galatasaray Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilecektir.

Murat ÇAMCI
Bilimsel Etkinlikler Koord.