Galaktik Astronomi Çalıştayı

21. Yüzyıl’da şimdiye kadar görülmemiş derecede duyarlı astrometrik, tayfsal ve fotometrik verilerle çeşitlenen ve aşırı hacimlere ulaşan gözlemsel veri birikimi, Galaksimizin sadece yapısal olarak değil, oluşumu ve evrimi açısından da incelenmesine fırsat vermekte ve kemodinamik evrim senaryolarının sınanması için yeni ufuklar açmaktadır. Ülkemiz araştırmacılarının bu gelişmeler karşısında alacağı konum ise henüz açık değildir.

Astronominin çeşitli konularına odaklanmış araştırmalar Türkiye’de de on yıllardır yapılagelmiş, bu çalışmalar uluslararası yayınlarda sunulduğu gibi, ulusal kongreler ve çalıştaylarda tartışma ortamları da bulmuştur. Halen gökyüzü tarama verilerinin, yıldız kümelerinin, çift yıldızlar ve benzeri nesnelerin incelenmesiyle Galaktik astronomiye katkıda bulunacak araştırmalar yapılmakta olup, bu çalışmaları destekleyecek gözlemsel girişimler ve kalibrasyon projeleri de eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Üstelik bu çalışmalar nitel ve nicel yönden dikkat çekici gelişmeler göstermektedir.

Ülkemizi astronomi alanındaki araştırmalar bakımından uluslararası ortamlarda en çok temsil eden konulardan biri olmasına rağmen, farklı nesnelerin gözlemlerinden itibaren Galaktik astronomiye doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunan araştırmalar bir çalıştayda henüz ele alınmamış, araştırmacılar buluşarak bu özgül konuda tartışmak, ortak çalışmalara yol açabilecek işbirlikleri oluşturmak ve konunun Ülkemizdeki geleceğini öngörmek imkanı bulamamıştır.

Bu tespitlerimiz bizi 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde “GALAKTİK ASTRONOMİ ÇALIŞTAYI” başlıklı bir toplantı düzenleme noktasına getirmiştir. Program henüz kesinleşmemiş olmakla beraber, sadece çağrılı bildiriler ve kısa bildiri bölümleri olmasını planlıyoruz.

Konu Başlıkları:

Türkiye’de Galaktik Astronomi

Galaktik Nesneler: Yıldız Kümeleri, Kompakt Cisimler, Çift Yıldızlar, Yıldızlararası Ortam

Galaksi’nin Yapısı, Oluşum ve Evrimi: Kuramsal Çalışmalar, Metal Bolluğu, Kalibrasyonlar, Kinematik, Dinamik

Çalıştay dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ayrıntılar belli oldukça bu sayfada duyurulacaktır.

İyi çalışmalar,
Düzenleme Kurulu

12-13 Eylül 2019 tarihlerinde,
İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde,

“GALAKTİK ASTRONOMİ ÇALIŞTAYI”

düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için çalıştay sayfasını ziyaret ediniz;

http://astronomi.istanbul.edu.tr/calistay2019/index.php