GAFSAD FOTOĞRAF YARIŞMASI

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI – GAFSAD FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışmanın Adı: DR. ERSİN ARSLAN’IN ANISINA FOTOĞRAF YARIŞMASI
2. Yarışmanın Amacı: GÖREVİ BAŞINDA ÖLDÜRÜLEN MESLEKTAŞIMIZ DR. ERSİN ARSLAN’I ANMAK ve
fotoğraf sanatına katkıda bulunmak.
3. Yarışma Konusu: Serbest
4.Katılım: Yarışmaya sadece sağlık çalışanları ve öğrencileri katılabilir. ( Doktor, diş hekimi, eczacı,
ilaç mümessilleri; ebe, hemşire, memur vb. – eczane çalışanları dahil- tüm sağlık kuruluşlarının
çalışanları ve tüm sağlık bilimleri öğrencileri (Tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık bilimleri vb.
lisans, ön lisans ve orta dereceli okullar). Yarışmaya katılım ücretsizdir.
KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma sayısal kategoride düzenlenmiştir. Yarışmaya en fazla (siyah/beyaz ve/veya renkli) 5 (beş)
adet fotoğraf ile katılabilinir. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış fotoğraflar katılamaz.
Yarışmaya jüri üyeleri, Gaziantep-Kilis Tabip Odası (GKTO) ve GAFSAD Yönetim Kurulu üyeleri ile
yarışma sekreteri ve birinci derece akrabaları katılamaz.
2. HDR tekniği ile üretilen fotoğraflar ile montajlama yoluyla oluşturulmuş ya da orijinal özelliğini
bozacak herhangi bir öğenin eklenmiş veya var olan bir öğesi çıkarılmış olan fotoğraflar yarışma dışı
bırakılırlar. Fotoğrafın orijinal özelliğini bozmayacak kadrajlamalar, kontrast, aydınlık ve renk ayarı
yapılmış fotoğraflar kabul edilecektir.
3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatında ve kısa kenarı en az 2000 piksel olacak büyüklükte
olmalıdır. Dijital dosyalar CD veya DVD’ye orijinal ve (varsa) düzenlenmiş halleri ile iki ayrı klasör
halinde kaydedilip gönderilmelidir. (123456 – orijinal ve 123456 – işlenmiş gibi)
4. CD’ye kayıt edilen fotoğrafların isimlendirilmesinde; 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılmalı,
fotoğraf sahibini belirtecek başka bir işaret bulunmamalıdır. Yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılan
yarışmacı, orijinal ve belirlediği rumuza sıra numarası eklemelidir. Örneğin 123456 – 1 gibi.
5. Yarışmacı katılım formunu eksiksiz doldurduktan sonra kapalı bir zarfa koyarak fotoğrafları kayıt
ettiği CD, DVD vb. ile birlikte hasar görmeyecek şekilde yarışma teslim adresine posta yolu ile veya
elden göndermelidir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların bulunduğu CD veya DVD’nin
postada/kargoda kaybolmasından ya da hasar görmesinden GKTO ve GAFSAD sorumlu değildir.
6. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların bulunduğu CD-DVD iade edilmeyecek, ödül alan ve sergilemeye
değer bulunanlar dışındaki diskler değerlendirmeden sonra bir tutanakla TFSF temsilcisi tarafından
imha edilecektir.
7. Ödül alan eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte GKTO ve GAFSAD’a ait olacaktır. Yarışmada
ödül alan ve sergilenen eserlerin sayısal kopyaları GKTO ve GAFSAD arşivine alınacaktır. Tüm eserler
GKTO ve GAFSAD web sitelerinde yarışma ile ilgili duyurularda, GKTO ve GAFSAD tarafından açılacak
sergide/sergilerde yer alacak, ödül alan eserleri ise GKTO veGAFSAD, tanıtım amaçlı olarak kendi
yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. Bunun için eser sahibine
ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Ödül alan
katımcıların, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve her
türlü kazanımları geri alınır
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF
Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş
kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
ÖDÜLLER
Birincilik ödülü: 2000 TL ve plaket
İkincilik ödülü: 1500 TL ve plaket
Üçüncülük ödülü: 1000 TL ve plaket
Mansiyon (Üç adet): 500 TL ve plaket
SEÇİCİ KURUL (Soyadı sırasına göre alfabetik)
Prof. Dr. Adnan Ataç (FSK onur üyesi)
Yard. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir (9 Eylül Üniv. GSF. Fotoğraf Bölüm Başkanı)
Hasan Yelken (GAFSAD)
Yakup Yener (GAFSAD)
Dr. Şaban Alagöz (GKTO )
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 21 Şubat 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 23 Şubat 2013
Sonuçların Açıklanması : 26 Şubat 2013
Ödül Töreni Ve Sergileme: Ödül Töreni ve sergi yapılması halinde ilan edilerek duyurulacaktır.
YARIŞMA ADRESİ
Yarışma Sekreteri: Gaziantep-Kilis Tabip Odası (Metin Kaplan)
Tel : 0342 360 71 71 Faks No : 0342 360 71 73
E-posta : gktabipodasi@hotmail.com
Eserler posta/kargo yoluyla veya elden aşağıdaki adrese gönderilecektir.
Üniversite Bulv.Burç Kavşağı,267.Sk.Hekimtepe-Şahinbey/GAZİANTEP