Friendly Steps for NATURE / e Twinning Project

e Twinning Project
e Twinning Project

21. yüzyılda dünyamızı tehdit eden en büyük sorunlar arasında yer alan küresel iklim değişiklikleri ile insan, sanayi ve doğadaki birçok faktörün neden olduğu çevre sorunlarına dikkat çekerek yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için doğru adımları atmak. Çevrenin gelecek nesillere aktarılması tüm insanlığın kendini sorumlu hissetmesi gereken konuların başında gelmektedir. . Projemizde doğayı korumak amacıyla; Çevre dostu alışkanlıklar kazandırmak ve doğal kaynakları verimli kullanmak amacıyla hem doğayı hem de kaynakları koruma, enerji tasarrufu, atık miktarını azaltma gibi faaliyetlerin yanı sıra çevre kirliliğini azaltmak amacıyla atık malzemeleri geri dönüştürdüğümüz faaliyetler de düzenleyeceğiz. Böylece öğrencilerde çevre bilinci, ekonomi ve doğa koruma konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

 

Arzu KABUL / Hacıeyüplü İlkokulu