FORMÜLSÜZ ÇOKGENLER

Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İli : Ordu
Okulun Adı:
Atatürk İlköğretim Okulu
Hazırlayan Öğrenciler:
Umutcan KARABAYRAK
Fatih PAÇ
Danışman Öğretmen:
Hacer CİNCİ

 

PROJE AMACI:
1.FORMÜL KULLANMADAN ÇOKGENLERIN IÇI AÇI ÖLÇÜLERINI BULMAK 2. ÇOKGENLERIN IÇ AÇI ÖLÇÜLERI BÜYÜDÜKÇE ÇEMBERE YAKLAŞTIĞINI SOMUT MATERYAL ÜZERINDE GÖSTERMEK

PROJE HEDEFİ:
ÇOKGENLERDE IÇ AÇI ÖLÇÜSÜNÜ BULMAK IÇIN (N-2).180/N FORMÜLÜNDEN YARARLANILIR. ANCAK BU FORMÜL ÖĞRENCILER TARAFINDAN ZOR HATIRLANIR. ÇEMBERDE ÇEVRE AÇIYI KULLANARAK ÜÇGEN,DÖRTGEN,BEŞGEN VE ALTIGENIN IÇ AÇI ÖLÇÜLERINI BULMAYI HEDEFLEDIK.

PROJE ÖZETİ:
ÇOKGENLERIN IÇ AÇILARININ FORMÜLSÜZ BULUNMASI

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
1.İLGILI LITERATÜR TARAMASI YAPILDI. 2. BU KONUDAKI KAVRAM YANILGILARI TESPIT EDILDI. 3. KAVRAM YANILGILARINI YOK ETMEK IÇIN NELER YAPILACAĞI BELIRLENDI. 4. ÇOKGENLERDE IÇ AÇILARIN DAHA KOLAY YOLDAN BULMAK IÇIN MATERYAL YAPILMASI GEREKTIĞINE KARAR VERILDI. 5. MATERYAL OLUŞTURULARAK ÖĞRENCILER ÜZERINDE DENENDI.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
1. LITERATÜR TARAMA 2. SEÇILEN ÖRNEKLEM ÜZERINDEN DENEY YAPMA 3. TÜMEVARIM YÖNTEMI

ULAŞILAN SONUÇLAR:
MATERYALIN FORMÜL KULLANMADAN, ÇEMBERDE ÇEVRE AÇIDAN YARARLANILARAK ÇOKGENLERIN IÇ AÇISINI BULMAYI KOLAYLAŞTIRDIĞI SONUCUNA VARILDI.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ:
PROJE TAMAMLANDIĞINDA ÖĞRENCILER ÜZERINDE DENENDI. VE DEĞERLENDIRMESI KONUYU BILEN 20 ÖĞRENCI TARAFINDAN YAPILDI. AŞAĞIDAKI SONUÇLARA VARILDI. 1. YAPILAN MATERYAL KONUNUN DAHA KOLAY ANLAŞILAMASINI SAĞLADI. 2. ÇOKGENLER VE ÇEMBER KONULARININ ILIŞKILENDIRILMESINI SAĞLADI. 3. KONUYU SOMUT HALE GETIRDI. PROJENIN SINIRLILIKLARI: MATERYAL SADECE ÜÇGEN,DÖRTGEN,BEŞGEN VE ALTIGENIN IÇ AÇILARINI BULMAYI SAĞLIYOR. AYNI MATERYAL GELIŞTIRILEREK DIĞER DÜZGÜN ÇOKGENLER IÇIN DE KULLANILABILIR.

KAYNAKLAR:
ÇEŞITLI INTERNET SITELERI VE MATEMATIK KITAPLARINDAN YARARLANILDI.

PROJENİN TAKVİMİ:
15 KASIM-15 ARALIK: LITERATÜR TARAMA 16 ARALIK-16 OCAK: MATERYAL YAPIMI 17 OCAK- 20 OCAK: MATERYALIN DENENMESI PROJE DEĞERLENDIRILMESI

PROJE BÜTÇESİ:
10TL

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR:
OKUL IDARESI