Ford Cargo Ulusal Fotoğraf Yarışması

1. Yarışmanın adı: Ford Cargo Ulusal Fotoğraf Yarışması

2. Yarışma konusu: “Kamyoncunun Hayatı – Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun”
Kamyon şoförlerinin hayatlarını; onlarla yaşayarak, onlarla görerek, onları göstererek anlatacak ve tüm fotoğraf severlere gösterecek, tüm profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçılarına açık fotoğraf yarışmasıdır.

3. Genel Katılım Koşulları:

• Yarışmaya; Ford Otosan (Ford Cargo, Ford Otosan’ın tescilli ticari markasıdır), proje iş ortakları, Photoworld yönetimi ve çalışanları, destekleyen firma yöneticileri ile seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğraf severler katılabilir.

• Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir.

• Yarışma ulusal yarışmadır ve yarışmaya 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı tüm fotoğraf severler katılabilir.

• Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Ford Otosan, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

• Yarışmada dereceye giren, sergileme ve mansiyon alan çalışmaların kullanım hakları eser sahibine ve Ford Otosan’a ait olacaktır. Ford Otosan bu eserleri (ilan olunan ödül ya da satın alma bedelini ödeyerek) kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun başka hiç bir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. Ödül alan eserler dışında yarışmaya gönderilen tüm fotoğraflar, yarışmanın amaçlarına uygun bir biçimde Ford Otosan tarafından; basılı ve görsel yayınlarda, sanal ortamda, eser ve fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilecektir ve fotoğraf sahibi ile birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. Ford Otosan bu eserleri; fotoğrafın sahibine telif ödemek koşuluyla (Sergileme alan eserlere ödenen telif miktarını geçmeyecek tutarda) katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

• Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekan, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Ford Otosan sorumlu olmayacaktır.

• Kurum veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.

• Şartname koşullarını taşımayan ve fakat değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olan fotoğrafların derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve işlemiş faizleri ile birlikte geri alınabilecektir.

• Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 15 cm’den kısa, uzun kenarı 40 cm’den uzun olmayacaktır. Fotoğraflar parspartusuz olmalıdır. Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür. Çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.

• Yarışmaya katılım dijital ortamda yapılacaktır. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpeg formatında olmalıdır. Fotoğraf makinasının el verdiği en yüksek çözünürlükte çekilmelidir. Yarışmaya katılım sırasında fotoğraflar küçültülerek, form ile birlikte verilen internet adresine yüklenerek gönderilecektir. Yüklenecek küçültülmüş fotoğraflar en az 500 kb – en fazla 2 mb büyüklüğünde olmalıdır. Fotoğraflar kenar boşluksuz olmalıdır. Derece, sergileme, mansiyon, ödül alan ve satın alınan fotoğrafların yüksek halleri yarışma sonunda yarışmacıdan talep edilecektir. Fotoğrafın yüksek halini göndermeyen yarışmacının kazandı ise ödülü ve tüm hakları iptal edilecektir.

•  Gönderilen fotoğrafların dosya isimleri; önce rumuz daha sonra eser ismi yazılacak şekilde yaratılacaktır. Örnek; 28062012 rumuzlu yarışmacı “yollar” isimli eserini (28062012-yollar.jpeg) olarak kaydedecektir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. FIAP bilgilendirilir.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve basit müdahaleler dışında yapılan (toz alma, temizleme, contrast ayarı, renk düzeltme, keskinlik, kroplama vb) her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların, elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.

• Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda, böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

• Ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak – 2012 yayınında kurumumuza ait sayfalarda da yukarıda zikredilen koşullarda yer alacaktır.

4. Kategoriler:
Yarışma dijital / dijital ortama aktarılmış, renkli veya siyah beyaz fotoğrafları kapsamaktadır.

5. Başvuru kanalı:
www.fordcargosanatatolyesi.com
Fotoğrafların yarışma web sayfasında yukarıda belirtilen adrese yüklenmesi ve yine aynı adreste yayınlanan başvuru formunu eksiksiz doldurması ve on-line göndermesi gerekmektedir. Başvuru sırasında oluşabilecek teknik arıza, kesinti ve olumsuzluklardan Ford Otosan sorumlu tutulamaz. Ford Otosan başvurulara ilişkin teyid vermeyecektir.

6. Seçici Kurul:
(İsme göre alfabetik sıralama)
Coşkun Aral / Foto Muhabiri, Belgesel Yapımcısı
Emrah Duman / Ford Otosan Kamyon İş Birimi Müdürü
Görgün Özdemir / Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü
Murat Dirlik / Ford Cargo Fotoğraf Atölyesi Koordinatörü
Murat Gür / PhotoWorld Yayın Yönetmeni – Fotoğraf Sanatçısı
Nevzat Çakır / Fotoğraf Sanatçısı
Prof. Özer Kanburoğlu / (AFIAP) Kocaeli Üniv. Fotoğraf Bölüm Başkanı
Tufan Altuğ / Ford Otosan – Ford Cargo Pazarlama Müdür Yardımcısı
Vahit Mahmatlı / Taşıyanlar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

7. Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 31 Ekim 2012 Saat: 24:00
(Sistem bu süreden sonra yapılan başvuruları kabul etmeyecektir)
Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 03 Kasım 2012
Sonuç Bildirim Tarihi: 11 Kasım 2012
Sonuçlar www.ford.com.tr kurumsal web sitesinden, yarışmaya özel hazırlanan www.fordcargosanatatolyesi.com sitesinden ve www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır.

8. Ödüller:
Birincilik :10.000 TL (On bin TL)
İkincilik : 5.000 TL (Beş bin TL)
Üçüncülük : 2.000 TL (İki bin TL)
Mansiyon : 1.000 TL (Bin TL)
Sergileme : 200 TL (İki yüz TL)

Ödül kazanan yarışmacılara, Ford Otosan tarafından telefon ve elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

9. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

10. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca onaylanmıştır.
(Onay No: 2012/60) Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin