Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü

2013 yılında üçüncü kez verilmesi kararlaştırılan; “Foça Belediyesi Deniz Öyküleri Ödülü”nün başvuru koşulları açıklandı.

Deniz Öyküleri Ödülü’nün katılım koşulları şöyle:

1- Yarışma herkese açıktır. Deniz konusuyla bağlantılı, kitap halinde yayımlanmamış ya da kitaplarda yer almamış bir öyküyle başvurulabilir. Öykünün dergilerde yayımlanmış olması katılıma engel değildir.

2- Öyküler, bilgisayarda Times New Roman karakteriyle, 1,5 aralıklı, 12 punto ile yazılarak, A 4 kâğıdına basılı halde, 6 örnek halinde gönderilmelidir. Öykülerin uzunluğu bu nitelikteki 10 (on) sayfayı aşmamalıdır. Ayrıca öykülerin kayıtlı olduğu bir cd de gönderide yer almalıdır.

3- Yarışmaya açık adla katılmak zorunludur. Öykünün yanı sıra gönderilmesi gereken “başvuru yazısı”nda yazarın adı soyadı, adresi, telefonu, varsa e-posta bilgileri belirtilmelidir. Yaşam öyküsü de bu yazıya eklenmelidir.

4- Öyküler 7 Nisan 2013, Pazartesi günü akşamına kadar elden, posta veya kargo ile “Deniz Öyküleri Ödülü, Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Foça-İzmir” adresine ulaştırılmış olmalıdır.

5- Seçici Kurul, Ahmet Önel, Gönül Çatalcalı, Hasan Öztoprak, Hüseyin Yurttaş ve Zeliha Akçagüner’den oluşmaktadır.

6- Deniz Öyküleri Ödülü’nde: Birinciye: 2.500 TL., İkinciye: 2.000 TL., Üçüncüye 1.500 TL. parasal armağan ile ödül plaketi verilecektir.

7- Foça Belediyesi, derece alan ve seçici kurulca yayımlanmaya değer görülen öyküleri kitap halinde yayımlayabilecektir. Bunun için yazarlara ayrıca telif hakkı ödenmeyecek, 25’er adet kitap verilecektir.

8- Yarışmaya katılan öyküler geri verilmez.

9- Koşullara uymayan öyküler seçici kurula sunulmadan elenir.

10- Ödül töreni, 18 Mayıs 2013, Cumartesi günü, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

11- Ödüle katılan yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

23.11.2012 Foça Belediyesi Basın Bürosu