FMV Erenköy Işık Bilim Şenliği

09 Haziran 2011 – Perşembe

  ETKİNLİK: Deney Gösterimi –Meraklı Minikler
KONU: Fen Deneyleri
DÜZEY: İlköğretim
YER: İlköğretim Lab2-Lab3

  09.10–09.50
       KATILIMCI: 1A – 1B

  10.10–10.50
KATILIMCI: 1C – 1D

  11.00–11.40
KATILIMCI: 1E – 1F

  ETKİNLİK: Qrienteering
KONU: Bilgi ve İşlem Becerileri
DÜZEY: Lise
YER: Lise Binası
              
   11.00–12.30
KATILIMCI: Fen3 Sınıfı

  ETKİNLİK: Sergi
KONU:Akıl Oyunları-Proje Sergileri
DÜZEY: İlköğretim
YER: İlköğretim Zemin Kat

  12.30–13.20
KATILIMCI: Tüm Öğrenciler

  ETKİNLİK: Bilgi Yarışması
KONU: Ders Konuları ve Genel Kültür Bilgilerini Ölçme
DÜZEY: Lise
YER: Lise Çok Amaçlı Salon

  13.30–15.00
KATILIMCI: 10., 11. Sınıflar –  Fen2 ve Fen3 Sın.

10 Haziran 2011 – Cuma
  ETKİNLİK: Deney Gösterimi –Meraklı Minikler
KONU: Fen Deneyleri
         DÜZEY: İlköğretim
YER: İlköğretim Lab2-Lab3

  09.10–09.50
                 KATILIMCI: 2A – 2B
  10.10–10.50
                 KATILIMCI: 2C – 2D
  11.00–11.40
 KATILIMCI: 2E – 2F

  ETKİNLİK: Deney Gösterimi
KONU: Kimya Deneyleri
         DÜZEY: İlköğretim
YER: Lise Kimya Lab

  11.00–11.40
                 KATILIMCI: 6C – 6D

  11.50–12.30
 KATILIMCI: 6A – 6B

  ETKİNLİK: Münazara
KONU: Bilimsel Dil ve İkna Yeteneği
DÜZEY: İlköğretim
YER: Oditoryum

  11.00–12:30
KATILIMCI: 6. Sınıflar
       
  ETKİNLİK: Sergi
KONU:Akıl Oyunları–Proje Sergileri
DÜZEY: İlköğretim
YER: İlköğretim Zemin Kat

  12.30–13.20
KATILIMCI: Tüm Öğrenciler
                
  ETKİNLİK: 3D Görüntüler
KONU: 3 Boyutlu Görüntüleri İzlemek
DÜZEY: İlköğretim
YER: İlköğretim Bilgisayar Odası

  12.30–13.20
KATILIMCI: Tüm Öğrenciler

  ETKİNLİK: Konferans
KONU: Veri Güvenliği
DÜZEY: 6., 7., 8. Sınıflar
YER: Lise Çok Amaçlı Salon

  13.30–15.00
KATILIMCI: Doç Dr.Vedat Coşkun 
IşıkÜniversitesi