FİZİK PROJESİ – YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AKILLI BASTON PROJESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AKILLI BASTON PROJESİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Bilindiği üzere, görme engellilerin yaşamının vazgeçilmez araçlarından biri, bastondur. Çünkü,
baston onların kimseye muhtaç olmadan özgürce hareket etmesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle,
görme engelliler, hareket, özgür erişim ve baston gibi kavramlar üzerine çok düşündüm. Hayallerim,
hep onların normal bireyler gibi iyi bir yaşam seviyesine kavuşması için neler yapılabilir sorusu
üzerine idi.

Bu konuda, araştırmalar yaparak görme engellilerin özgür erişimini kolaylaştıracak
ve”Elektromanyetik İndüksiyon” ile çalışacak Arduino ile kodlanmış sensörlü bir bastonun
icat edilmesi üzerine yoğunlaştım. Faraday, Lenz yasalarını araştırarak elde ettiğim bilgiler ile
mıknatıslardan elektrik üretimini ve üretilen bu elektrik ile , görme engellilerin özgürce dolaşmaları
amacıyla, çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için kullanılmalarını hedefledim. Kapalı bir devre boyunca
elektrik alanın çizgi integrali (yani elektromotor kuvveti), bu devrede çevrelenen yüzeydeki manyetik
alan akışının zamanla değişimiyle orantılıdır. Çalışmamız bu prensip ışığında oluşmaktadır.

Bu proje ile, görme engelli kullanıcı, bastonu hareket ettirdiğinde, etrafa elektromanyetik dalgalar
yayılacak. Bu dalgalar, bastonda hem ışık üretimini hem de köpekleri rahatsız edecek ses
sinyalleri üretimini sağlamış olacaktır. Baston aynı zamanda hareket enerjisini elektrik enerjisine
dönüştürerek yenilenebilir enerji özellikli işlevselliğe de sahip olacaktır. Ürettiği enerjiyi bastonda
ışık yayarak gösterebilecektir. Üretilen elektrik enerjisi ile iki ayaklı buzzer düzeneği eşliğinde ile
belli miktar ses üreterek köpeksavar özellikte teşkil edecektir. Bu proje ile nihai amacım, başta
ülkemiz olmak üzere tüm dünyadaki görme engellilerin, özgür erişimi sağlayabilmeleridir.

Artun DUMLUPINAR

Danışman
Zeynep DURMUŞ