FİZİK PROJESİ – ULTRASONİK İŞİTME CİHAZI

FİZİK PROJESİ – ULTRASONİK İŞİTME CİHAZI

Bu projede amaç işitme engelli bireyler için; ultrasonik ses dalgaları ile işitme cihazı yapmaktır Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar laboratuvar ve işitme engelli bireylerin bulunduğu merkezler olmak üzere iki merkezde sürdürüldü.

Yapılan araştırmalara göre, sağlıklı işitebilen bir insanın duyma eşik frekansının 20 – 20.000 Hz, ultrasonik ses dalgalarının ise 20.000 – 300.000 Hz frekans aralığında olduğu görülmüştür. Bu şartlar altında insanların ultrasonik sesleri işitmelerinin mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Fakat ultrasonik işitme cihazında, ultrasonik ses dalgalarına girişim olayı uygulandı. Yapıcı ve bozucu girişim olmak üzere ikiye ayrılan girişim olayı, frekans değerlerini arttırıp azalabilmektedir.

Proje kapsamında, sistemde kullanılabilecek devre elemanları ve bu elemanlarla girişimin gerçekleşeceği doğru frekans aralıkları belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda FM modülatördeki frekans aralığının 38.000- 42.000 Hz olması gerektiği tespit edilmiştir. Böylece giden ve yansıyan ses dalgaları koklea (salyangoz) üzerinde girişim gerçekleştirebilecek ve insanlarda işitme sinirlerinin etkilenme duyma eşik frekans aralığı elde edilebilecektir.
Araştırmalar sonucunda yukarıda belirtilen özellikleri kapsayan bir prototip başarıyla üretilmiştir. Cihazın, işitme engelli bireyler üzerinde testleri yapılmıştır. Teste tabi tutulan kişilerin % 45′ i Ultrasonik işitme Cihazından gelen tiz bir sesi hissedebildiklerini hem yüz ifadeleri ile hem de işaret dili ile ifade etmişlerdir. Böylece ‘Ultrasonik İşitme Cihazf nın geliştirildiği zaman mevcut işitme cihazı sistemlerine etkili bir alternatif olabileceği görülmüştür. Bundan sonraki süreçte sistemin daha gelişmiş prototipleri daha kapsaml ı deney grupları üzerinde denenecektir

İSTANBUL ÖZEL BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ

DANIŞMAN: PINAR ELGAY

Yerdan BOSTAN
Şakir Oktay GÜR