FİZİK PROJESİ – ROBOÇAPA

ROBOÇAPA

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Bu projeyi gerçekleştirmede en önemli unsur tarımda sulama için kullanılan suyun değeri ve önemidir. Tatlı su kaynakları bakımından sınırlı kullanım gerektiren ülkemiz için ROBOÇAPA nın bir çözüm olacağını düşündüm. Yağmurdan sonra oluşan su kaybını engellemek için yapılan çapalama buharlaşma kanallarını kapatarak su kaybını engeller.
Çapalama yabancı ot mücadelesi sağlar. Organik artıkların toprağa karışmasını sağlayarak gübreleme yapılmış
olur. ROBOÇAPA küçük boyutta olması sayesinde bitkiler arasında hareket ederek çapalama yapabilir. Mesafe
sensörleri ile bitkileri algılayarak onlara zarar vermez. ROBOÇAPA iDea’nın fiziksel uygulamaları iDea Board ve
onunla uyumlu donanım modülleri kullanılarak yapıldı. iDea yazılımı robotsan akıllı kontrol kartları ile birlikte
sağlanmaktadır. ROBOÇAPA ile tarımda maliyet düşer ve daha organik daha ucuz tarım ürünleri tüketimi sağlanır,
Yağmurdan sonra çapalamanın yararı: Yetiştirilecek sebze çeşitlerine göre yer hazırlamak. Toprağı havalandırmak
ve yumuşatmak. Toprağın ısısını sağlamak. Toprağın su tutma kapasitesini artırmak veya topraktaki fazla suyu
uçurmak. Toprakta bulunan besin maddelerinin parçalanarak bitkiye yarayışlı hale gelmesini sağlamak ve besinleri
toprağa karıştırmak. Toprağın fiziki yapısını düzeltmek. Sebzelere zarar veren yabancı otları ve zararlılar ile mekanik mücadele yapmak Çapalamanın su kaybını engellemesi: Toprağın yüzeyini gevşeterek toprağın havalanmasını temin eder. Toprağın ufalanmış durumunu muhafaza ederek toprak nemini korur. Sulama ve yağmurdan sonra meydana gelen kaymak tabakası kırılır. Yabancı otlarla mücadele edilir.

Çapalamanın yabancı otlarla mücadelesi: Yabancı otlarla mücadelede en eski yöntemdir. İş gücünün bol ve ucuz
olduğu ülkelerde bazı kültür bitkileri için ekonomik olarak kullanılmaktadır.

Ahmet Kağan SARICAOĞLU

Abdullah Kerim MARAL