FİZİK PROJESİ – RAYLARDAN GELEN GÜÇ

FİZİK PROJESİ – RAYLARDAN GELEN GÜÇ

Amaç: Günümüzde enerjiye duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır. Fosil yakıtların hızla tükenmesi, birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Alternatif enerjiler için mekanik işin olduğu her yerde kaynak yaratılabildiği gibi çevreye karşı temiz bir yakıt olduğundan fosil yakıtlara nazaran tercih edilmeye başlanmıştır.

Hal böyle olunca alternatif enerjiye Dünya ihtiyaç duyuyor. Enerji korunumuna göre bir enerji yoktan var, vardan yok edilemeyeceği için bize düşen harcanandan en fazla verimi sağlamaktır. Günlük hayatımızda hemen her hareketimiz mekanik enerji ile oluşur. Mekanik enerjiyi kullanmak adına birçok şey yapılmışsa da hala bir bölümü boşa gitmeye devam ediyor. Proje amacımız boşa giden mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmektir.

Yöntem: Bu projede Enerji verimliliği sağlamak için demiryolu raylarına piezo yerleştiriliyor Böylece trenlerin demiryolu hattı üzerinden geçerken oluşturduktan basınç, sarsıntı, ses ve bilimum titreşim hareketinden enerji dönüşümü sağlanması amaçlandı ve bu amaçla yola çıkıldı. Demiryollarındaki titreşimin çok şiddetli olduğu ve bu projenin enerjinin geri dönüşümü adına bir fırsat olduğu görüldü. Ayrıca demiryollarının dünyanın her yerinde aynı olması projenin kullanım alanını artırmaktadır.

Sonuç: Traverslerin altına yerleştirdiğimiz piezolar sayesinde elde ettiğimiz enerji demiryolu araçlannın harcadığı enerjinin %20 ‘sine yakın bir bölümünü tek titreşimde üretecektir. Yani gün içerisinde kazanılan enerji hatta besleme enerjisi olarak aktarılması durumunda 5 saatte üretilen enerji ile en az 1,5 saatlik enerji ihtiyacı karşılanabilir.

BURSA HÜRRİYET ANADOLU LİSESİ
DANIŞMAN: Celin İNCİ

Egehan SAYAN