FİZİK PROJESİ – PİEZOELEKTRİK

PİEZOELEKTRİK

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Bu projenin amacı, Türkiye’deki okullarda eğitim görmekte olan Suriyeli misafir öğrencilerin, okul
kültürüne uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için örnek bir çalışma ortaya koyabilmektir. “Dil
Arkadaşlığı” adı verilen bu proje, Türkiye’de örgün eğitim almakta olan Suriyeli öğrenciler ile aynı
okulda öğrenim görmekte olan akranları arasındaki karşılıklı dil çalışmalarını inceleyen bir durum
(örnek olay) araştırmasıdır.

Türkiye’ye göç ile gelen öğrencilere yönelik farklı alanlarda birçok çalışma yapılmaktadır. Ancak
yapılan bu çalışmaların çoğu, Suriyeli misafir öğrencilerin okuyacakları okulların planlanması,
eğitim verecek öğretmenlerin bilgilendirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu proje, okullara göçle
gelen öğrencilerin okul kültürüne uyum süreçlerini hızlandırmak ve okul kültürüne olumlu katkıda
bulunmalarını sağlamaktır.

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yapılmıştır. Projenin uygulanması
sırasında okulda işbirliğine dayalı öğrenmeyi sağlayan etkinlik alanları oluşturulmuş, böylece
her iki öğrenci grubunun da uyum içinde çalışmalarını sağlayacak etkinlikler planlanmıştır.
Öğrenciler projenin uygulandığı süreç içerisinde karşılıklı olarak ana dillerini birbirlerine öğretmeye
çalışmışlardır. Dil seviyelerine uygun küçük gruplar oluşturulmuştur. Ayrıca her bir misafir öğrenciye
kendi sınıf seviyesinde gönüllü bir “Dil Arkadaşı” belirlenmiş olup bu arkadaşları ile akademik
konularda da birbirlerini desteklemeleri teşvik edilmiştir.

Çalışma sırasında öğrencilerin, çalışma saatleri dışında da bir araya geldikleri, Suriyeli misafir
öğrencilerin okuldaki diğer öğrencilerle de daha rahat iletişim kurdukları gözlemlenmiştir. Yapılan
gözlemler sonucu ortaya çıkan olumlu gelişmelerin paylaşılıp geliştirilebilmesi ve karşılaşılan
olumsuzlukların giderilebilmesi için Türkiye’de örgün eğitim alma şansı yakalamış Suriyeli öğrenci
bulunduran okullar, kendi demografik özelliklerini de göz önünde bulundurarak, bu tarz akran
işbirliği etkinlikleri hazırlayabilir ve kendi okul iklimlerine olumlu katkıda bulunabilirler.

Bora SOYSAL
Arda Kemal ERYILMAZ

Danışman
Aydil İNAL