FİZİK PROJESİ – MANYETİK GERİ DÖNÜŞÜM KAMYONU

MANYETİK GERİ DÖNÜŞÜM KAMYONU

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basınç, kabın iç yüzeyindeki her noktaya sıvı tarafından eşit büyüklükte iletilir. Pek çok araç ve gerecin çalıştırılmasında, sıvıların bu özelliğinden yararlanılır. Bu prensibe pascal prensibi de denir. Bu özellikten yararlanılarak bir çok teknolojik ürün elde edilmiştir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere mıknatıs denir. Çekilen maddelere manyetik maddeler, arada oluşan çekim kuvvetine de manyetik kuvvet denir. Manyetik kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Elektromıknatıslar, elektrik akımı yoluyla oluşan manyetik alanı, mıknatıslanma prensibine çeviren yapılardır. Elektromıknatıslar da teknolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz projemizde hem sıvıların basıncı iletme özelliği hem de elektromıknatıs etkisi ile yollara atılmış olan demir, nikel gibi metalleri toplayıp geri dönüşüme kazandırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve araç lastiklerinin patlamasını engellemeyi amaçlamaktayız. Problemin ortaya çıkmasından sonra problemin çözümlenebilmesi için çeşitli hipotezler kuruldu. Bunun için bir oyuncak kamyon, çivi, üzeri yalıtılmış bobin teli, üç adet enjektör, serum boruları, yapıştırıcı, pil yatağı, pil, iletken tel, anahtar ile bir model tasarlandı.

Belirlediğimiz amaç doğrultusunda model olarak aldığımız oyuncak kamyon enjektörlerle hareketli özelliği
verdiğimiz elektromıknatıs ile yerdeki demir tozlarını, iğneleri topladık. Bu model geliştirilerek belediyelerce
kullanılabilir hale getirilip ülke ekonomimize, belediye gelirlerine katkıda bulunulabilir. Buna ilaveten vida, çivi gibi araçlardaki lastik patlamalarına neden olabilecek faktörler azaltılarak trafikteki risk azaltılabildiği gibi sürücüler için de ekonomik kazanç oluşturabilir.

Muhammed Rafi ÜSTÜNDAĞ

Danışman
Beytullah ÇİÇEK