FİZİK PROJESİ – KİNETİK ENERJİYE DÖNÜŞTÜR, TEHLİKEDEN KURTUL

KİNETİK ENERJİYE DÖNÜŞTÜR, TEHLİKEDEN KURTUL

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Bu çalışmada günümüzde neredeyse tüm elektrikle araçlarda bulunan topraklamaya bir alternatif
üretilmeye çalışılmıştır. Üretilen araç statik elektrik yüklerini sıra ile kinetik ve ısı enerjisine
dönüştürmektedir. Bu sayede nesneler üzerinde biriken statik elektrik yükleri tehlike oluşturacak
düzeye gelmeden bertaraf edilmektedir. Bu araç yalıtkan bir silindir içerine yerleştirilmiş iki vida
ve bir miktar alüminyum folyodan oluşmaktadır. Statik elektrik yüklerine maruz kalan vida önce
folyoya çekim kuvveti sonra ise itme kuvveti uygulamaktadır. Sürekli bir hareket kazanan folyonun
zamanla sürtünmeye bağlı olarak hareketi azalmakta ve durmaktadır. Aracın çalışıp çalışmaması
yünlü kazağa sürtünen bir balon ile test edildi. Yüklü hale getirilmiş balon araca yaklaştırıldığında
alüminyum folyonun hızlı bir şekilde sağa-sola hareket ettiği ve bir süre sonra durduğu gözlemlendi.
Bu araç ile yakıt tankerlerinde, teknolojik aletlerle çalışılan ameliyat masalarında, çeşitli endüstriyel
sanayi araçlarında, oyun parklarında biriken statik elektrik yüklerinin olası tehlikelerinden
korunması amacıyla topraklamaya bir alternatif olarak kullanılabilir. Bu araç ARGE çalışmaları
sonucunda paratoner, statik elektrik sensörlü olarak da kullanılabilir.

Mustafa Said DUMLUPINAR

Danışman
Hamza ALBAYRAK