FİZİK PROJESİ – KARBONDİOKSİT AVI

KARBONDİOKSİT AVI

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Karbondioksit oranının yüksek olması insan sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur. Özellikle kapalı alanlar
karbondioksit oranı açısından zengindir. Asansör gibi havalandırılması mümkün olmayan ortamlar insanların
çok kullandıkları alanlar olup karbondioksitin de yoğun olduğu ortamlardır. Ben de bu bilgilerden yola çıkarak
mekânlarda ortamın karbondioksitini absorbe edebilen bir sistem yapmaya karar verdim. Bunun için öncelikle
ortamın karbondioksit oranını algılayabilen, hazır bir sistem temin elde ettim. Bu karbondioksit sensörü ile
ortamın karbondioksit oranı tehlikeli boyuta ulaştığı zaman,yapmış olduğum mekanik sistemin devreye girmesini
sağladım. Böylece içerisinde karbondioksit absorbe edebilen maddenin içinde bulunduğu haznenin kapağı açılıyor
ve karbondioksit tutucu madde ile karbondioksit gazının tepkimeye girmesi sağlanıyor. Sonuç olarak, ortamdaki
karbondioksitin fazla olması durumunda insan sağlığını olumsuz etkilemesi önlenmiş oluyor. Bu proje sayesinde
insan sayısının fazla olduğu kapalı ortamlarda karbondioksit artışı tehlike olmaktan çıkacaktır.

Mehmet Furkan ÇETİNKAYA

Danışman
Münevver ODABAŞ