FİZİK PROJESİ – İNSANSIZ ROBOTİK MANYETİK ALAN ÖLÇER GELİŞTİRİLMESİ

İNSANSIZ ROBOTİK MANYETİK ALAN ÖLÇER GELİŞTİRİLMESİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Manyetik alan doğrudan gözle görülemeyen veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçları görülebilen veya
hissedilebilen bir olgudur. Günümüzde insanlar, gelişen teknoloji ile elektronik cihazlarla, özellikle cep telefonları ile, her an bir arada bulunmaktadır. Bu durumda kendi manyetik alanları ve dünyanın manyetik alanı dışında birçok doğal olmayan elektromanyetik alana maruz kalmaktadırlar. Manyetik alana devamlı maruz kalmanın insan
sağlığına özellikle kas dokusunda ve sinirsel iletimde olumsuz etkileri yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. ABD
ve Finlandiya’da yapılan araştırmalarda; elektromanyetik alanların çok sık etkisinde kalan (radyo operatörleri,
endüstriyel donanım işçileri, veri işleme aygıtı tamircileri, telefon hattı işçileri, elektrik santralleri ve trafo
merkezlerinde ki çalışanlar) işçilerde alzheimer hastalığının normal insanlara göre erkeklerde 4-9 kat kadınlarda
3-4 kat daha çok görüldüğü, enerji iletim hatlarına 40 m.’den daha yakın yaşayan çocukların, normal çocuklara
göre 2-3 kat daha fazla kansere yakalandığı belirtilmiştir. Özellikle cep telefonu günün her anında insanların
yanında, ellerinde, ceplerinde yani vücutlarına çok yakın olacak şekilde taşınan elektromanyetik alan kaynağıdır.
Manyetik alan şiddetini ölçerek zararlı seviyeleri belirlemek adına manyetik alan ölçümü yapan cihazlar dünyada
üretilmektedir. Fakat kullanılan cihazlar nedeniyle ölçüm yapan insanların, inceleme alanında bulunmasını
gerektirmektedir. Manyetik alan ölçümlerinin, insansız olarak yapılması ölçüm yapan kişileri de bu etkiye maruz
bırakmayacaktır. Bu projeni amacı, şiddetli manyetik alana maruz kalmadan bir bölgedeki manyetik alan şiddetini
ölçmek adına insansız manyetik alan ölçen bir robotik araç geliştirmektir. Yapılan çalışmada manyetik alan şiddeti
ölçen bir robotik araç geliştirilmiştir. Bu araç sayesinde uzaktan manyetik alan ölçümleri yapılabilmiştir. Ölçümler bir manyetik hoparlör ve cep telefonu ile yapılmış ve cep telefonundan kaynaklanan manyetik alanın çok şiddetli olduğu görülmüştür.

Ayça İlsu YARDIMCI

Danışman
Meltem AKMERMER