FİZİK PROJESİ – FOTOVOLPEL PİL

FİZİK PROJESİ – FOTOVOLPEL PİL

Amaç: Amacımız güneş pilleri ve peltier malzemeyi birleştirerek daha fazla elektrik enerjisi elde etmektir.

Kullanılan yöntem ve işlemler:
1. 10cmx8cm ebatlarındaki bir güneş pilinin altına her biri 4cmx4cm ebatlarında dört adet peltier yerleştirerek fotovolpel pilimizi yaptık.

2. Fotovolpel pilimizden lab ortamında ve dışarıda gerçek ortamda veriler aldık. Fotovolpel pilin farklı çalışma koşullarını karşılaştırmak için pilimizin alt tarafı hava, tahta ve su ile temas halindeyken ölçümler aldık.

3. Peltierleri seri bağlayarak peltierlerin toplam gerilimlerini ve güneş pilinin gerilimini voltmetre ile ölçtük.

4. Havanın sıcaklığını, fotovoltik pilin alt. üst sıcaklıklarını ve peltierin alt sıcaklıklarını öçtük.

5. Elde ettiğimiz verileri tablo ve grafiklerle gösterdik.

Gözlemler/Veri/Bulgular:
Fotovolpel pili farklı ortamlarda kullandığımızda farklı gerilimler elde ettik. En büyük gerilimi pilimizi dışarıda güneşte kullandığımızda elde ettik. Fotovolpel pilde, fotovoltik kısmın gerilimi zamana göre hemen hemen sabit olduğunu gördük fakat peltierin geriliminin zamanla arttığını gözlemledik. Sonuçlar:

1. Fotovoltik piller kullanıldığında zaten belli bir yer kaplıyorlar. Bu pillerin altına peltier yapıştırılarak yer problemi olmadan daha fazla elektrik enerjisi elde edilebilir.

2. Fotovolpel pilin verimini artırmak için peltierin alt ve üst yüzeylerinin sıcaklık farkının en fazla olması gerekir. Bundan dolayı fotovolpel piller baraj, göl ve akarsuların üzerine kurulursa daha fazla enerji elde edilebilir.

3. Elektrik enerjisi üreten sistemlerin verimlerini artırmak için yapılan AR-GE çalışmalarında harcanan paralar göz önüne alındığında, biz kolay bir yoldan fotovoltik pillerin verimini artırmış oluyoruz.

ANKARA ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ FEN LİSESİ

DANIŞMAN: Nuri BALTA

ÖĞRENCİ: Nida NALBANT