FİZİK PROJESİ – ELEKTROMANYETİK KUVVETLER İLE DENİZ SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE ETME

ELEKTROMANYETİK KUVVETLER İLE DENİZ SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE ETME

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Yeryüzünün önemli bir bölümü sularla kaplı olmasına karşılık kullanılabilir su miktarı oldukça
azdır. Günümüzde su kıtlığının artması, tuzlu suların kullanılabilir su olarak değerlendirilmesini
gündeme getirmiştir. Bunun için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin kendilerine göre
avantajlar ve dezavantajları bulunmaktadır. Projede daha önce denenmemiş bir ayrıştırma
yöntemi ile tuzlu sudaki tuzluluğun giderilmesi amaçlanmıştır. Elektromanyetik kuvvetler ile tuzlu
su içinde iyonların sudan ayrıştırılması hedeflenmiştir. Bunun için bir elektromanyetik ayrıştırma
kanalı tasarlanmıştır. Bu tasarım ile %5’lik tuzlu su çözeltisindeki tuzluluk %4,5 seviyelerine kadar
indirilmiştir. Sistemdeki verimin düşüklüğü uygulanan elektrik alan ve manyetik alanın kuvvetli
olmayışından kaynaklanmaktadır. Ancak çok daha yüksek bir elektrik alan ve çok daha kuvvetli
elektromıknatıslar ile bu verim yükseltilebilir. Proje sonucunda iyon taşıyan akışkanlardan iyonların
ayrılması için elektrik ve manyetik kuvvetlerden yararlanabileceği tespit edilmiştir. Düşük maliyete
sahip olmasının yanında birim zamanda alabileceğimiz su miktarı diğer arıtma yöntemlerinden
elde edebileceğimiz su miktarından daha fazla olmaktadır. Ancak bu sistem ile yüklü olmayan nötr
özelliğe sahip atomlar veya bileşikler ayrıştırılamamaktadır. Bu sistem geliştirilerek su kıtlığı ile
mücadele eden denize komşu ülkelerin kullanılabilir su potansiyelini artıracak niteliktedir.

Begüm YILMAZ
Ali Yiğit CANDAN

Danışman
Şaziye Nesrin TOK