FİZİK PROJESİ – ELEKTRİK ALAN DEĞERLERİNİN SAPTANMASI

FİZİK PROJESİ BÖLGESEL ELEKTRİK ALAN DEDEKTÖRÜ (BEAD) KULLANILARAK FARKLI
NOKTALARDA ELEKTRİK ALAN DEĞERLERİNİN SAPTANMASI

Kozmik ışınlar, şimşekler, yıldırımlar ve yer kabuğunda bulunan kalsit, kuvars, turmalin gibi piezo elektrik kristaller atmosferde serbest elektrik yükleri oluşturmaktadırlar. Atmosferdeki bu serbest elektrik yükleri yer yakınlarında metrede yaklaşık 100 voltluk elektrik alan üretirler. Atmosfer içinde bir yerlerde bir şimşek çaktığında elektrik alanlar metre başına binlerce voltluk potansiyel farklarına kadar yükselmektedir. Fakat çevremizdeki havada çok az miktarda serbest elektrik yükü (bağlanmamış elektronlar ve pozitif iyonlar) olduğundan, bu yüksek potansiyel farkları çok büyük akımlar yaratamazlar.

Bu çalışmada birbirinden yalıtılmış iki iletken arasında yüklerin indüklenmesi ile oluşan elektrik potansiyel farkından yararlanarak farklı noktaların (bölgelerin) elektrik alan şiddetlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen detektör sistemi ile bölgesel elektrik alan şiddeti ölçülebilmektedir. Geliştirilen detektörün saha çalışmalarında kullanımı ile ilgili olarak iki adet farklı nokta tespit edilmiştir. Bunlar Işıklar Askeri Hava Lisesi bünyesinde bulunan öğrenci park bölgesindeki açıklık alan ve ana bina paratoner noktalarıdır. Öğrenci park bölgesindeki ölçüm noktasında yapılan 10 günlük izleme çalışmasında elektrik alan değerlerinin 48,98 V/m ile 440,82 V/m arasında değiştiği tespit edilmiştir

BURSA IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ
DANIŞMAN: Erdener YUMURTACI

Emrah ILKAN
Samed BODUR