FİZİK PROJESİ – EKOLOJİK YALITIM MALZEMELERİNDE GENLEŞTİRİLMİŞ CAMIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ

FİZİK PROJESİ EKOLOJİK YALITIM MALZEMELERİNDE GENLEŞTİRİLMİŞ CAMIN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Amaç: Günümüzde ekolojik yalıtım malzemelerinde genellikle kalsit ve perlit agregalar kullanılmaktadır. Bu projede ekolojik yalıtım malzemelerinde genleştirilmiş cam kullanılması durumunda enerji verimliliğinin daha yüksek olacağı düşünülmüş ve ekolojik yalıtım malzemelerine genleştirilmiş camın etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve işlemler: Günümüzde ısı yalıtımı amaçlı ekolojik yalıtım malzemelerinin çoğunluğu yüksek yoğunluklu kalsit agrega ve genleşmiş perlit agrega kullanılarak üretilmektedir.

Ancak, yeni bir teknolojik ürün olarak atık camların 1000 – 1050 °C’de genleştirilmesi ile elde edilen genleşmiş cam malzemeler, ekolojik bakımdan daha üstün teknik özelliklere sahip olabilmektedir. Yalıtım malzemelerinin bu yeni teknolojik agrega ürünleri ile elde edilmesi daha üstün enerji verimli ürünlerin elde edilmesine imkan sağlayabilecektir.

Gözlemler/Veriler/Bulgular: Bu proje çalışmasında, yüksek yoğunlukta kalsit agrega ve genleştirilmiş perlit agregalar ile kompozit yapıda ekolojik yalıtım malzeme örnekleri üretilmiş olup, bu örneklerin analiz bulguları benzer kompozit yapıda geliştirilen ve genleştirilmiş cam agrega katkılı örneklerin analiz bulgularıyla mukayese edilerek enerji verimliliğine etkisi teknik olarak irdelenmiştir.

Bu projede genleştirilmiş cam agregalı kalsit agregalı ve perlit agregalı ekolojik yalıtım malzemeleri kullanılarak:

Kum birim ağırlık değeri analizi
Basınç dayanım testi
Isı yalıtım değeri analizi
Suya karşı direnç analizi
Yangına karşı direnç analizi
Enerji verimliliği analizi
Isı geçirgenlik analizi
Isı geçirgenlik direnç analizi yapılmıştır.

Sonuçlar: Yapılan deneyler sonucunda genleştirilmiş cam agrega kullanılan ekolojik yalıtım malzemelerinin enerji verimliliğinin:
Kalsit kullanılanlara göre %46.08 oranında daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğu,
Perlit kullanılanlara göre %22,18 oranında daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğu görülmüştür.

ISPARTA ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN ANADOLU LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: OSMAN MUTLU

Ömer Kutay ATALIÇ
Asım Burak GÜNDÜZ