FİZİK PROJESİ – DIŞARDAKİ SICAK HAVANIN DARALAN KESİTTEN GEÇİRİLEREK, KAPALI ALANLARIN SOĞUTULMASI

DIŞARDAKİ SICAK HAVANIN DARALAN KESİTTEN GEÇİRİLEREK, KAPALI ALANLARIN SOĞUTULMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Hızla gelişen teknoloji, insanlara konforu sunmanın yanında, kaynakların hızla tüketimini ve çevre
kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Artan tüketime karşın kaynaklarımızın sınırlı olması özelliklede
enerjide tasarrufu ve kaynakların verimli kullanılmasının önemini artırmıştır.
Bu çalışmamızda dışarıdaki sıcak havayı daralan kesitlerden geçirerek enerji harcamadan soğutmayı
hedeflemekteyiz. Yapılan çalışmada hazırlanan deney düzeneği ile dışarıdaki sıcak hava daralan
bir kesitten geçerek soğutulmak istenen hacme verilmiş ve hacim içerisinde sıcaklıktaki değişimler
takip edilmiştir. Çalışmamızda kesit daraldıkça sıcaklık değişiminde farklılıklar gözlemleyebilmek
için dört ayrı ara bölme kullanılmıştır. Yapılan deney sonucunda daralan kesitten geçen havanın
sıcaklığının azaldığı ve çıkış çapı küçüldükçe havanın soğuma oranının da arttığı gözlenmiştir.
Dört mevsimin yaşandığı ülkemizin özellikle bazı bölgelerinde yazları çok sıcak geçmektedir.
Yaz mevsiminde kapalı alanları soğutmak için enerji harcanmaktadır. Yapılan bu çalışmamızı
konut pencerelerine uygulayarak yaz aylarında konutların soğutulması sağlanabileceği gibi
konut soğutması için harcanan enerjiden tasarruf sağlanmasını amaçlamaktayız. Buna bağlı
olarak enerjide yapacağımız bu tasarrufla ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını, aile ve ülke
ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Özgür Eren TUFAN

Danışman
Şefika TEKİN